Nieuwsbrief

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Nieuwsbrief 1 - 2014

De arrestatie en € 7.500 aan hulp! / Dan de hulp! / Mensenrechtenorganisatie van advocate Lucha Castro / De arrestatie en € 7.500 aan hulp! / Reis naar Mexico voor de presentatie / Nieuwe hulp van de zusters Franciscanessen! / Workshop bij Vitaedis
Continue reading →

Nieuwsbrief 2, 2013

20 november 2e Hesterlezing met minister Timmermans, Gerdi Verbeet en Wil Pansters in OBA Amsterdam / Noodkreet uit Juárez in het Spaans / Bijeenkomst Peace Brigade International / ISS praat over geweld in Mexico / Actie Vogelvrije Vrouwen
Continue reading →

Nieuwsbrief nummer 1, 2013

Nieuwsbrief nummer 1, 2013 is hier te downloaden

Continue reading →

Nieuwsbrief 2 oktober 2013

Stichting Hester 
Bloem door het asfalt!

 • 20 november 2e Hesterlezing
met minister Timmermans, Gerdi Verbeet en Wil Pansters in OBA Amsterdam. 
Dit jaar is het 15 jaar geleden dat Hester op 19 september in Ciudad Juárez werd vermoord. Onze stichting wil Hester gedenken door een tweede Hesterlezing te organiseren.
We vonden niemand minder dan minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans bereid een lezing te verzorgen over het mensenrechtenbeleid van de huidige regering, in het bijzonder de rechten van de vrouw.
Zet het vast in uw agenda… U kunt zich inschrijven via www.spui25.nl.
De Openbare Bibliotheek Amsterdam ligt op steenworp afstand van het Centraal Station Amsterdam.
 
Om iets te kunnen vertellen over de situatie in Mexico gaan Roeland en Arsène eind oktober naar Ciudad Juárez. Daar bezoeken ze Casa Amiga, samen met de Wereldomroep en Wil Pansters, hoogleraar Latijns Amerika. Pansters komt regelmatig in Mexico en weet veel over de omstandigheden. Hij is ook al eerder naar Casa Amiga geweest. Pansters is nieuw in het comité van aanbeveling van de stichting.
Pablo Gamez, journalist bij de Wereldomroep gaat ook mee. Samen met een collega maakt hij tijdens dit bezoek opnames in Juárez en bij Casa Amiga. Uiteraard worden die beelden ook op 20 november vertoond.
Vanuit Ciudad Juárez reizen Roeland, Pablo en Arsène naar Mexico Stad. Daar organiseert de Nederlandse Ambassade een lunchbijeenkomst voor organisaties die zich bezig houden met mensenrechten en een vertegenwoordiging van de overheid. Op dit moment bepalen we met de ambassade de inhoud van dat programma.
 
In oktober zal Mexico tijdens de zogenaamde Universal Periodic Review 2013 geëvalueerd worden door de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. De Nederlandse ambassadeur Dolf Hogewoning gaat hier  op in tijdens de bijeenkomst in Mexico Stad en op 20 november hoort u hier ook meer over! Belangrijk is dat men voorafgaand aan deze evaluatie in Europa op de hoogte is van de mensenrechtensituatie in Mexico en dat lokale mensenrechtenorganisaties informatie kunnen delen met internationale organisaties en regeringen. Zo ontstaat meer aandacht voor het werk van mensenrechtenverdedigers en lokale organisaties in Mexico. 
 • Noodkreet uit Juárez in het Spaans
Noodkreet uit Juárez is het boek dat Arsène tien jaar na de moord op haar dochter Hester schreef. Nu, afgelopen september, 15 jaar geleden, nota bene óp de verjaardag van Hester, hoorden we dat het boek in het Spaans wordt uitgegeven bij Random House. De grootste uitgeverij van  Amerika.
Voor ons een reden voor feestje! Want wat is er mooier dan dat dit verhaal over de misstanden en onze inspanning ook in Mexico gelezen kan worden.
Ingrid de Vries heeft het boek in het Spaans vertaald. Ingrid zit sinds maart in ons bestuur en heeft jaren  Spaans vertaalwerk voor de Wereldomroep gedaan. Ze meldde dan ook meteen dat ze het boek wilde vertalen. In een razend tempo, iedere dag één hoofdstuk, nam ze die klus op zich. Margarita Martinez een Mexicaanse die zich ook opwierp als vrijwilliger, vertaalde ook enkele hoofdstukken. José Zepeda, de Nederlands Chileense journalist voorheen hoofd Latijns-Amerikaanse Afdeling bij de Wereldomroep, corrigeerde alles. Bij het lezen van de activiteiten die plaatsvonden bij het Europees Parlement werd hij nieuwsgierig naar de voortgang van de in 2007 opgezette rapportages ter verbetering bij de Mexicaanse overheid. Hij interviewde daarom Raúl Romeva, de Europarlementariër die deze rapportages had verzorgd en voegde dit toe als extra hoofdstuk. In de volgende nieuwsbrief, die na 20 november verschijnt, kunt u dit interview lezen!
Omdat stichting Hester de afgelopen vijf jaar hier ook niet stil zat, schreef Arsène nog een terugblik als laatste hoofdstuk. Hierin staat alle voortgang bij Casa Amiga en de zaak Hester beschreven. Hoewel u natuurlijk al wel op de hoogte bent, mailen we u dit hoofdstuk binnenkort.
Inmiddels is de Nederlandse versie 5.000 keer verkocht. Wilt u het  in het Nederlands bestellen? Ga naar de website. De kosten zijn inclusief de verzendkosten € 10,00.
 • Comité van aanbeveling uitgebreid met drie nieuwe mensen
‘Vanaf het eerste uur van de stichting Hester was ik betrokken als bestuurslid - als buren en vrienden van Arsène en Roeland hadden wij de moord op Hester natuurlijk intens meebeleefd. Ook ik was blij toen we met de stichting iets konden gaan doen aan het alom aanwezige kwaad en op die manier Hester gedenken. Na de intensieve periode als bestuurslid ben ik twee jaar geleden teruggetreden. Aangezien ik op dit moment bestuurslid ben bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) draag ik zo op informele wijze bij als adviseur en lever ik mijn bijdrage in het Comité van Aanbeveling.’      
 
 Ferdinand Mertens
 
 
 
‘Mexico is een land waaraan ik wetenschappelijk en persoonlijk verslingerd ben geraakt. En dat is al vele jaren zo. Al die tijd probeer ik door veelvuldige bezoeken en veel lezen te begrijpen hoe het land in elkaar zit, waarom bepaalde dingen gebeuren en andere juist niet. Ik schrijf erover, geef les en mag af en toe achtergronden en meningen geven in verschillende media. Mexico fascineert, maar doet ook pijn, zeker de laatste jaren, waarin het geweld en en de onveiligheid zijn toegenomen en de levens van vele mensen raken. Ik vind het belangrijk dat hiervoor ook in Nederland aandacht is, en het is om die reden dat ik de Stichting Hester een warm hart toedraag. De aanhoudende aandacht van de Stichting voor geweld tegen vrouwen in Mexico, maar ook voor de bredere context van straffeloosheid en mensenrechten kan alleen blijven bestaan met de steun van velen. Ik hoop daaraan een steentje te kunnen bijdragen. Als onderzoeker en wetenschapper biedt de Stichting Hester mij bovendien de mogelijkheid om aan mijn werk een ook een maatschappelijke invulling te geven.’             
Wil Pansters

‘Het geweld tegen vrouwen in Mexico baart Amnesty grote zorgen. Helaas is het nog steeds zo, dat veel vrouwen in zeer gevaarlijke omstandigheden leven, en hun veiligheid in het geding is. De overheid schiet volstrekt tekort in bescherming. Het is mede daarom noodzakelijk dat er sterke en vasthoudende initiatieven zijn die zich erop richten de situatie van vrouwen te versterken.  De Stichting Hester, tot stand gekomen als reactie op afschuwelijk geweld, is een bewonderenswaardige organisatie die zich richt op daadwerkelijke verbeteringen in Mexico, maar ook op het blijven genereren van steun vanuit Nederland.’          
 Eduard Nazarski   
 
 • Bijeenkomst Peace Brigade International
In september was er een interessante bijeenkomst georganiseerd door Peace Brigades International. www.peacebrigades.org/
Paula Ensink uit ons bestuur vertegenwoordigde ons.
Mensenrechtenverdedigster Alma Rosa García Guevara vertelde over haar werk met migranten en families van verdwenen personen in het noorden van Mexico. Daarnaast spraken dr. Wil Pansters, directeur van het Mexican Studies Centre aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar aan de Universiteit  Utrecht en Frank Bron, coördinator America’s van Amnesty International.
Wil Pansters schetste een beeld van de actuele situatie in Mexico.
In 2006 startte de regering van Felipe Calderón de gewelddadige strijd tegen de drugskartels. Deze strijd was dagelijks in het nieuws. De nieuwe regering van Enrique Peña Nieto kondigde bij haar aantreden aan de strategie in de strijd tegen de drugskartels te wijzigen. Het geweld verplaatst zich nu van Ciudad Juárez naar grote steden als Mexico City  en Acapulco.
Frank Bron presenteerde het rapport van Amnesty International “Confronting a nightmare”, (zie Youtube video) over verdwijningen in Mexico.
Tussen 2006 en 2012 zijn in Mexico officieel 26.000 personen verdwenen. Bij een deel van de verdwijningen is de overheid betrokken en bij een ander deel zijn dat criminele organisaties. In veel gevallen is er samenwerking tussen overheid en criminelen.
Inmiddels heeft de regering onder druk van mensenrechtenorganisaties 110 rechercheurs aangesteld voor heel Mexico om vermiste personen te zoeken maar dit aantal is slechts een druppel op een gloeiende plaat.
Peace Brigades International biedt bescherming aan mensenrechtenverdedigers zoals Alma Rosa García Guevara.
 • ISS praat over geweld in Mexico
Op 11 juni sprak Arsène tijdens een bijeenkomst over geweld in Mexico in het Institute for Social Studies (ISS) in Den Haag.
Ook sprak de Mexicaanse  Dr. Rosalba Icaza Garza, docent aan het ISS. Zij betoogde dat moord op vrouwen, geweld tegen meisjes en vrouwen, feminicide, in Mexico systematisch is, evenals de straffeloosheid.
Rosalba stelde dat de academische wereld in Mexico een grote rol speelt in het laten voortbestaan van deze misstanden door deze te negeren of goed te praten. Ze noemt het een onderdeel van hun cultuur, waarbij ze aangeeft dat ze zich wel in een overgangssituatie bevindt.
Het geweld in Mexico is de laatste 12 jaar enorm toegenomen door de reorganisatie van de drugshandel. Vroeger was de drugshandel een Mexicaanse aangelegenheid.
Die tijd is voorbij. De drugshandel is een doorvoerhandel geworden, die handel is veel harder. Daarom zijn er nu voortdurend confrontaties tussen de regering en de drugskartels waarbij politie en leger worden ingezet. Geweld tegen vrouwen is een wapen in deze oorlog. Maar het is niet alleen een oorlog tussen het leger en de drugskartels. Rosalba gaf aan dat hét Mexicaanse volk  niet bestaat. In de loop van de geschiedenis hebben veel volken zich in Mexico gevestigd. Onderling is er veel haat. Bendes die strijd voeren komen voort uit verschillende etnische groeperingen.
 • Actie Vogelvrije Vrouwen
Mama Cash is een actie begonnen waarbij ze ons om hulp hebben gevraagd.
Honderden vrouwenrechtenactivisten en journalistes in Midden-Amerika en Mexico worden bewust in een isolement gedreven en voelen zich eenzaam in hun strijd. De Vogelvrije Vrouwen campagne wil hier een einde aan maken en zorgt ervoor dat de activistes door middel van twitter weten dat ze niet alleen zijn. Deze tweets geven haar vleugels en samen met die van vele anderen vormen ze op 29 november 2013 een ware twitter-explosie.
Die datum is de “International Women Human Rights Defender Day” en zal de campagne groots naar buiten treden. Stichting Hester besteedt hieraan aandacht met een videoboodschap op de website. Vanaf begin november kunt u zien hoe hieraan mee te werken door bijvoorbeeld naar een van de activistes te twitteren of door er aandacht aan te besteden op Facebook. Zo wordt de stem van vrouwelijke mensenrechtenactivisten breed gehoord!  
 • En wat verder
•  Nieuw in het bestuur Yvonne Soons
“Van jongs af aan heb ik grote interesse in onze samenleving en vooral daar waar ik een maatschappelijke bijdrage kan leveren.  Ik ben bevlogen, resultaatgericht, analytisch en communicatief sterk. Mijn talent is mensen op alle niveaus te betrekken, te verbinden en mee te krijgen om zo tot een beter resultaat te komen. Mensen ervaren mij als een inspirerend en daadkrachtig persoon. Ik ben op mijn best in een leidinggevende rol bij een organisatie die haar relaties meer centraal wil stellen in haar dienstverlening (outside in) en op zoek is naar nieuwe kansen om verder te groeien.”
•  Nieuw in het bestuur Martine Waalkens
"In 2001 heb ik Arsène leren kennen in Rotterdam bij PinkRoccade waar wij beiden werkten. Zij heeft mij verteld over Hester en de Stichting Hester. Haar verhaal raakte mij. In de jaren daarna heb ik Arsène en stichting Hester op de voet gevolgd. Mijn wieg heeft hier in Nederland gestaan, toevallig. Ik ben opgegroeid met alle mogelijkheden en kansen die er zijn voor vrouwen in ons land. Hoe anders dan de vrouwen wier wieg in Mexico staat en die daar opgroeien en proberen te overleven in die maatschappij. Ik wil een bijdrage leveren aan een beter leven voor hen en hun kinderen, door mij actief in te zetten voor de stichting."
• Op 14 september vierde de groep ‘Mexicanos por la Paz’, Mexicanen voor vrede,  onafhankelijkheidsdag. Deze bijeenkomst stond in het teken van de democratie. Arsène vertelde over haar ervaringen met politie en justitie van de afgelopen jaren. Ingewikkeld was het wel, want alles ging in het Spaans. Het ging dan ook wat trager dan dat de gemiddelde Mexicaan gewend is, maar het werd wel gewaardeerd.
• Binnenkort heeft de stichting Hester een gesprek bij de Franciscanessen. Deze zusters steunen de stichting al een aantal jaren met als resultaat vorderingen op het gebied van rechtsbijstand. Uiteraard wordt die rechtsbijstand geleverd door medewerkers van Casa Amiga.
• Casa Amiga wil Tweede Kans Onderwijs geven in de veilige omgeving van Casa Amiga. Investeren in meisjes betekent een doorbraak in de armoedespiraal. Met een opleiding trouwen meisjes later, krijgen ze minder kinderen en investeren ze het grootste deel van hun inkomen in de kinderen. Dus krijgen die kinderen een betere gezondheid en gaan ze een betere toekomst tegemoet. Dit jaar is een proefproject gestart.
• Het jaarverslag 2012 staat op de site, evenals de jaarcijfers van 2012. Mocht u belangstelling hebben voor deze jaarverslagen op paper, dan is één telefoontje voldoende en sturen we u deze toe.
• Stichting Hester heeft de organisatie LaLuz in de arm genomen om de website te voorzien van een nieuw content management systeem. In een eerder stadium was daaraan gewerkt door onze websitebeheerder, Arend de Boer. Waarvoor dank, Arend!
Bedankt vrienden van de stichting Hester !
Donaties ten behoeve van de stichting Hester worden zeer gewaardeerd.
Een eenmalige bijdrage aan stichting Hester is altijd welkom.
Ook bestaat de mogelijkheid per automatische incasso te betalen.
ABN AMRO: NL37 ABNA 0400 9284 42ING: NL40 INGB 0005 3084 98
Ten name van stichting Hester, Den Haag

Namens het bestuur, Arsène van Nierop


Copyright © 2013 stichting Hester, All rights reserved.
U kunt de stichting Hester ook in uw testament op nemen. 
De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI(algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.
Continue reading →

Nieuwsbrief nummer 4, 2013

Nieuwsbrief nummer 4, 2013 is als PDF hier te downloaden

 

Continue reading →

Nieuwsbrief oktober 2012

De nieuwsbrief is als PDF hier te downloaden

Continue reading →

Nieuwsbrief mei 2012

De nieuwsbrief is als PDF hier te downloaden

Continue reading →

Nieuwsbrief september 2011Interview met Irma Casas, algemeen directeur van Casa Amiga

Afgelopen voorjaar ging journaliste Katy Sherriff van VPRO-radio samen met Wil Pansters, hoogleraar Latijns-Amerika studies naar Ciudad Juárez. Ze spraken met Irma Casas, algemeen directeur van Casa Amiga.

Irma CasasWat doet Casa Amiga precies?

Irma Casas vertelt dat ze juridische en medische hulp verstrekken aan vrouwen en meisjes die op wat voor manier dan ook te maken hebben gehad met geweld.
Vanwege het toegenomen geweld heeft Casa Amiga ook andere taken op zich genomen, zoals het helpen bij rouwverwerking. En deze hulp is weer vooral gericht op vrouwen en kinderen.

Hoeveel kinderen komen in aanraking met geweld in deze stad?
Wij helpen hier ongeveer 20 kinderen in groepsverband. De situatie is vooral ernstig vanwege de angst die er heerst in deze stad. Mensen zouden eigenlijk bij moord of bij verkrachting moeten kunnen aankloppen bij officiële instanties en bij ons om hulp moeten komen bij alle andere vormen van huiselijk geweld. Maar ze zijn zo angstig dat ze niet durven of niet in staat zijn het risico te nemen aangifte te doen of hulp te zoeken. Dat komt door het grote basisprobleem: de straffeloosheid. ‘Ik kan nu wel aangifte doen, maar de kans dat er iets mee gebeurt is heel erg klein; ik kan wel vertellen wat ik weet, maar het risico dat ik dan loop is wel heel groot.’ Dus mensen laten dat achterwege en de overheid stelt daarom weer dat er niets gebeurt. Een vicieuze cirkel.

Voor de vrouwenmoorden is hier jaren geleden heel veel internationale aandacht geweest, zeker na de moord op Hester, de eerste buitenlandse vrouw. Hoe is dat nu hier? Is er iets veranderd?
Het probleem is dat de vrouwenmoorden gewoon doorgaan. Hier in de stad is het aantal gestegen, vorig jaar meer dan 300. Helaas is de aandacht voor dit probleem, zeker internationaal, helemaal aan het verdwijnen door de zogenoemde drugsoorlog die vanuit de staat wordt gevoerd en alles overschaduwt. Alles valt nu onder die grote paraplu van de war on drugs. Wanneer er vrouwen worden vermoord en dit wordt onderzocht, dan luidt het antwoord al gauw dat die vrouwen zeker wel te maken zouden hebben met die bendes of die drugshandelaar, of dat ze zelf gebruikers waren, kortom, het zal wel niet pluis zijn geweest.

Nu is er een uitspraak geweest van het Inter-Amerikaanse Hof voor de mensenrechten waarin de Mexicaanse Staat op de vingers is getikt. Is er iets veranderd hierna?
Die aanbeveling van het mensenrechtenrapport van het Inter-Amerikaanse Hof is een bron van hoop. Tegelijkertijd zien we dat de regering vooral de schijn ophoudt dat ze reageren op de aanbevelingen, door met cijfers te goochelen en door in de media te verkondigen dat ze allerlei dingen doen. Bij navraag blijken de families helemaal geen hulp te ontvangen. Ze worden eerder onder druk gezet om bijvoorbeeld een huis te accepteren en hun mond te houden dan dat er langer gezocht wordt naar gerechtigheid en rechtsvervolging. Dat valt samen met de omstandigheid dat Casa Amiga steeds vaker onder druk komt te staan en bedreigd wordt en dat de overheid ook daar met de mond belijdt te ondersteunen maar in feite geen vinger uitsteekt om werkelijk iets te doen.

Niet alleen in Juárez worden vrouwen vermoord, maar in heel Mexico. Wat maakt Juárez zo anders?
Vrouwenmoorden zijn in Juárez al zo lang aan de gang en er is al zoveel aandacht voor geweest, nationaal en internationaal. Er zijn studies gemaakt, diagnoses gemaakt, er is informatie welke zones gevaarlijk zijn voor vrouwen en onder welke omstandigheden. Daar kan je beleid op zetten, initiatief nemen, maar dat gebeurt niet. Dat maakt Juárez anders. Elders in Mexico worden ook grote aantallen vrouwen vermoord, maar daar is de informatieachterstand nog zo groot dat het misschien moeilijk is er iets aan te doen.

Wat zou er volgens Irma Casas moeten gebeuren vanuit de overheid?
De overheid is steeds op zoek naar veelomvattende hervormingen, een transformatie van het systeem. Dat systeem omvat heel veel en is al redelijk op orde. Maar fundamenteel ontbreekt de politieke wil om zaken te veranderen. Dat manifesteert zich vooral in de militarisering. De komst van de federale politie heeft het geweld enorm doen toenemen en er is geen enkele wil om daar serieus naar te kijken en daarmee ook de vrouwenmoorden onder de loep te nemen.

Nu is er een toename van bedreiging van activistes in Juárez. Wat krijgt u daarvan mee?
Irma ziet de laatste tijd twee vormen van bedreiging. Aan de ene kant intimidatie, maar ook ordinaire afpersing, auto’s worden gestolen en het gebouw is beschoten. Medewerkers worden gebeld en er wordt om geld gevraagd. Aan de andere kant zijn er gewelddadige confrontaties: mannen komen hun vrouwen zoeken en ze komen tegenwoordig vaak gewapend en maken veel stennis. Daar komt bij dat Casa Amiga soms te maken heeft met vrouwen die op een of andere manier misschien banden met die onderwereld hebben, bijvoorbeeld doordat ze getrouwd zijn met een gewelddadige politieagent of een relatie hebben met een drugshandelaar. Dat maakt het voor de medewerkers en vrijwilligers van Casa Amiga ingewikkeld.
Het sleutelwoord is een sterk toegenomen kwetsbaarheid.

Is er een toename te merken van bedreigingen sinds de militarisering van Juárez?
Zeker, opmerkelijk hierbij is dat de negatieve effecten vooral veroorzaakt worden door de federale, landelijke politie en veel minder door het leger. We kregen hier soldaten en vroegen hun het pand te verlaten om geen angst te veroorzaken bij vrouwen en kinderen. Dat gebeurde dan, maar de federale politie reageert anders, die maakt hier dan grapjes over en maakt zo het voorstel belachelijk. Zo brengt juist de federale politie heel veel dreiging.

Ondanks deze bedreiging zijn er in Juárez nog steeds wel veel activistes actief en het lijkt wel steeds meer elke dag. Waar komen die vandaan en waar komt die moed vandaan?
Dit is karakteristiek voor Juárez. Juist omdat hier zoveel onderdrukking is komen mensen in beweging en gebruiken al hun kracht en besluitvaardigheid om de strijd aan te gaan. De overeenkomst met de moeder van Hester die hier is gestorven, is heel groot. De activiteiten van de stichting Hester zijn een goed voorbeeld van een soortgelijk proces.

Jullie werken ook samen met andere organisaties die opkomen voor vrouwenrechten?
We onderhouden een netwerk met verschillende vormen van vrouwenrechten, bijvoorbeeld voor seksualiteit, geboortebeperking of kiesrecht. Zo onderhouden we contacten met andere locaties maar ook met andere landen. Kijk naar de stichting Hester, die steunt ons financieel, maar ze zijn ook heel geïnteresseerd en vragen ons over onze werkzaamheden te vertellen. Dat is weer interessant voor de Vrienden van de stichting Hester.
Zulke steun krijgen we niet van de overheid. We hebben een vrouwonvriendelijke regering. De overheid strijdt tegen de drugshandel en is niet bezig met vrouwenmoorden.

Wat is jullie strategie op dit gebied?
Praten over de situatie met mensen van de internationale pers zoals jullie. Dat doe ik veel. Hier roepen ze tegen me dat ik niet zoveel moet praten, maar ik ken geen andere manier. Ik geef toe dat het geweld sommige mensen en collega’s verlamt. Ook mensen die ik in het netwerk tegenkom. Ze willen het risico niet lopen…


Lief mailtje van Casa Amiga

“De mailtjes van stichting Hester geven me altijd moed. De onvervalste interesse die jullie hebben voor de situatie waarin zich duizenden vrouwen van Ciudad Juárez bevinden. Werkelijk, ik waardeer jullie werk en je doorzettingsvermogen, jullie zijn als onze engelen. Ik herken jullie vermogen het verdriet te transformeren in profijt voor anderen. Helaas leven we hier in een situatie van extreem geweld, nota bene, afgelopen voorjaar kwam 's nachts stiekem een insluiper binnen en berokkende behoorlijk wat schade. Het centrum werd voor enige dagen gesloten, wij werkten intussen door en namen onze maatregelen voor beveiliging. Ik weet dat dit een levensdoel is dat ons in leven houdt! Ik neem afscheid, dank voor jullie grenzeloze hulp, hartelijke groeten aan alle vrienden van de stichting!”

Irma Casas

Zelfverdedigingscursus voor vrouwen in Casa Amiga
  Initiatief van stichting Hester

Zelfverdediging is het zich verdedigen om een aanvaller af te schrikken, af te weren en/of af te stoten: daarbij zo weinig mogelijk schade veroorzakend, met als doel de eigen veiligheid te waarborgen.
Afgelopen jaar hebben we de Vrienden van stichting Hester in een enquête gevraagd waarmee we het beste Casa Amiga zouden kunnen helpen. Na het alarmnummer, wat al bleek te bestaan, kwam een zelfverdedigingscursus voor vrouwen bovenaan de lijst.
Leonardo PanzardoHet geweld tegen vrouwen is één van de grootste problemen van Ciudad Juárez. Vanwege deze ellendige situatie zoekt Casa Amiga voortdurend naar nieuwe strategieën om geweld te voorkomen en om vrouwen te beschermen, krachtiger te maken en fysiek en emotioneel herstel te bewerkstelligen. De zelfverdedigingscursus past dus perfect in het beleid van Casa Amiga! Ze hebben hier een prachtig projectplan voor geschreven en dit project gaat begin september van start. Twee groepen van 15 vrouwen die al therapie hebben gevolgd bij Casa Amiga gaan beginnen, samen met alle medewerkers (24 personen) van Casa Amiga.
Drie maanden lang vinden de cursussen plaats in het gebouw van Casa Amiga. De meeste deelneemsters beschikken over weinig geld; vandaar dat de cursus geheel door de stichting Hester wordt gefinancierd. Casa Amiga is hier heel enthousiast over!
De instructeur is een erkende vechtsport-specialist. Hij heeft een combinatie van verschillende technieken gekozen van diverse allround krijgskunsten die door de jaren heen ontwikkeld zijn.
De grondlegger van deze methode was de instructeur Leonardo Panzardo in 1990.
Om te zien hoe een en ander verloopt krijgt stichting Hester een eindverslag van de resultaten, met zowel informatie over de inhoud van de lessen als de financiële afwikkeling, met foto’s en getuigenissen.

Wilt u dat meer vrouwen hier gebruik van kunnen maken? Stort dan op onze giro of bankrekening onder vermelding van extra gift voor zelfverdediging. We zetten dan dit geld apart, zodat in december een nieuwe cursus van start zou kunnen gaan.


Arsène in gesprek met Sergio Cabada, voorzitter van het bestuur van Casa Amiga

Irma Casas, directeur van Casa Amiga kondigde in een mailtje de komst van Sergio Cabada aan. Sergio is tevens directeur van Canal 44, een televisiestation in Ciudad Juárez.
Irma mailde dat hij in Europa was en graag met me wilde praten. Graag natuurlijk! En prompt stond hij op mijn antwoordapparaat. Hij was in Amsterdam en zou de volgende dag vertrekken naar Parijs. Ik zorgde dus dat ik om 10 uur in zijn hotel in Amsterdam was, want ik wilde hem wel horen over de voortgang bij Casa Amiga. Tenslotte was ik van plan geweest zelf naar Juárez te reizen, maar ik kreeg een negatief reisadvies van de Nederlandse ambassade.
met Sergio CabadaSamen met Esther Chávez (de eerste directeur van Casa Amiga) had hij altijd fanatiek tegen het geweld gestreden, zo begon hij zijn gesprek. Hij droeg Esther een warm hart toe en had haar beloofd in het bestuur van Casa Amiga plaats te nemen. Hierna vroeg ik hem naar het functioneren van Irma Casas, de huidige directeur. Gelukkig bleek hij er hetzelfde over te denken als ik. Hij is bijzonder tevreden met haar, ze functioneert goed, werkt hard en neemt de juiste beslissingen.
Ook klonk hij positief over het optreden van president Calderón. Hij heeft het idee dat deze werkelijk als eerste het gevecht tegen het drugsgeweld en de corruptie aangaat.
We startten ons gesprek in het Engels. Voor mij altijd prettiger, omdat het dan minder snel gaat, maar gaande weg stapten we over in het Spaans. Blij verrast omdat ik Spaans sprak, knoopte hij daar onmiddellijk een interview aan vast en voordat ik het wist werd ons gesprek opgenomen en toen vertelde ik honderduit over ons werk bij de stichting Hester; wat we voor Casa Amiga betekenen en dat de stichting Hester tot in het Europees Parlement informatie verschaft over de situatie in Juárez. Hij keek ervan op dat hier in het Europees Parlement over de vrouwenmoorden wordt gepraat en dat er ook financiële maatregelen zijn getroffen om de situatie te verbeteren. Natuurlijk vertelde ik hem ook trots dat we nu per jaar € 30.000 overmaken en dat Casa Amiga daar al jaren de psychologe en pedagoge van betaalt. Ik vertelde hem ook van de nieuwe zelfverdedigingcursus die op initiatief van de stichting Hester in september wordt gestart.
Tot slot gaf ik hem mijn boek Noodkreet uit Juárez. Hij kan dat niet lezen, maar het leek me van belang dat mensen weten dat het bestaat. Zo dacht hij er ook over, en hij vroeg nog een exemplaar om aan Cesar Duarte, de gouverneur van Chihuahua te geven. Chihuahua is de deelstaat waar Ciudad Juárez in ligt.
Al met al was het een bijzonder en waardevol bezoek!


Actie Zusters Franciscanessen in Casa Amiga

Stichting Hester ontving afgelopen jaar een donatie van de Zusters Franciscanessen om een project bij Casa Amiga te financieren, genaamd: Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. In mei werd dit project beëindigd. Haalde Casa Amiga de gestelde doelen?

Voorgenomenbereikt
3600 personen crisishulp bieden4068
48 cursussen burger- en strafrecht71
1400 x rechtsbijstand verlenen2026
6000 x voorlichtingcursussen algemeen6577
200 leerkrachten ontvingen preventie les299

10 vrouwen kregen computerworkshop
12 vrouwen kregen yogalessen.
 rechtsbijstand
verlenen van rechtsbijstand


Lieve zusters Franciscanessen, hiervoor zijn we jullie alle dank verschuldigd!


Benefietconcert The Armed Man 29 oktober 2011

In 2007 trad Johan de Keizer met zijn zanggroep Marcando op voor de stichting Hester.
Nu organiseert Johan de Keizer opnieuw een benefietconcert voor de stichting Hester. Op 29 oktober ’s avonds : The Armed Man van Karl Jenkins in de Duinzichtkerk, Den Haag. Dit eigentijds concert is geschreven door Karl Jenkins ten tijde van de Kosovo-oorlog in 2000. Het stuk was oorspronkelijk opgedragen aan de slachtoffers in Kosovo. De première vond plaats in London in 2000, in de Royal Albert Hall. Het is een bijzonder samenspel van muziek, beelden en dans en in essentie een stuk tegen geweld. De muziek heeft klassieke en moderne muziek in zich met elementen van Palestrina, Fauré, jazz etc.
De teksten die gebruikt worden zijn deels heroïsche teksten over oorlog en geweld, deels smartelijke teksten over de gevolgen van het geweld en tenslotte de teksten die hoop brengen en verwijzen naar duurzame vrede. Verschillende godsdiensten zijn terug te horen in dit bijzondere stuk. Zo klinken er tonen van de Islamitische oproep tot gebed, afgewisseld met teksten uit de Rooms-katholieke mis en Hindoeïstische teksten.
Ongeveer 35 zangers van kamerkoor Tricinium, Marcando en Marble voeren deze muziek uit. Verder werkt een (jeugd)ballet mee van de balletschool Sietske van Kan. Piano, viool, cello, piccolo, fluit, hobo, trompet, slagwerk, pauk, harp vormen de begeleiding.
Schrijf de datum vast in uw agenda! U kunt vast een stukje horen op YouTube:

Orchestra of the Welsh National Opera, and four Welsh choirs, conducted by Jenkins himself on the occasion of his 60th birthday in February 2004.
It was filmed in St David's Hall Cardiff.

  400 women
In maart 2012 wil stichting Hester de tentoonstelling 400 WOMEN naar Nederland halen. Voor deze tentoonstelling vroeg de Londense kunstenares Tamsyn Challenger aan 175 artiesten elk één van de vermiste of vermoorde vrouwen uit Ciudad Juárez in een schilderij uit te beelden. Vijf jaar duurde het om dit idee te verwezenlijken. Het werk is gebaseerd op foto's die Casa Amiga en andere organisaties aanleverden.

arte project Arte de la Esperanza

Stichting Hester wil naast deze tentoonstelling ook stilstaan bij mogelijke vooruitgang in de schier uitzichtloze situatie waarin de vrouwen van Ciudad Juárez dagelijks leven. Een positief punt is dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten zich over de problematiek van de voortdurende straffeloosheid in Mexico buigt. Dit staat daar in oktober op de agenda.
Stichting Hester wil naast de tentoonstelling 400 WOMEN ook aan Nederlandse kunstenaars een bijdrage vragen. Aan 25 kunstenaars wordt gevraagd een kunstwerk te maken met als thema HOOP. De hieruit voortvloeiende tentoonstelling heet Arte de la Esperanza. Deze kunstwerken zullen bij de opening van beide tentoonstellingen worden geveild.
Voor de vernissage en veiling vragen wij aan bekende Nederlanders hun vrijwillige bijdrage te leveren. Er wordt een veilingcatalogus gemaakt en via de media wordt veel aandacht besteed aan deze projecten. Meer info over dit project vindt u hier.

-

Facebook

Stichting Hester is nu ook te vinden op Facebook. Zoek op Stichting Hester of klik op deze directe link en blijf op de hoogte van onze activiteiten via de fanpagina.

Bedankt vrienden van de stichting Hester

HesterBedankt voor uw lieve hulp en bijdrage! De complete vriendenlijst is te vinden op de website www.hester.nu. De incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Hebt u e-mail en wilt u de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan naar steun@hester.nu of vul het online aanmeldformulier in.

Namens het bestuur, Arsène van Nierop
 
Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

 

Continue reading →

Nieuwsbrief April 2011

In deze nieuwsbrief  
 Aanpassing huisstijl
 Bestuurswisselingen: penningmeesterschap
 Adviseur Mertens
 Cijfers in 2010
 Enquête en hoe nu verder
 4e Europese conferentie over vrouwenmoorden
 Hulp bij verslaving bij Casa Amiga
 Actie Zusters Franciscanessen in Casa Amiga
 Acties in Nederland: CPC-loop en meer
 Nieuwe vrienden van de stichting Hester

 

 


Aanpassing huisstijl

De huisstijl van de stichting Hester, met als opvallendste kenmerk de bekende klaproos naar een ontwerp van Harry Compier, was volgens sommigen aan vernieuwing toe. Vooral de jongere vrienden van stichting Hester waren voorstander van een moderner design. German, de broer van Hester - die als grafisch vormgever de oude huisstijl mee had ontwikkeld - boog nieuw logozich hierover en zo ontstond een nieuwe gestileerde bloem, modern en fris van stijl met een knipoog naar de oude vertrouwde klaproos.

Vooral op de website speelde de oude klaproos een opvallende rol. Ook die onderging daarom een grondige vernieuwing, waarbij de overheersende grote klaproos geheel verdween en de bekende kleine klaproosjes net als in deze nieuwsbrief werden vervangen door toepasselijke roze vergeet-mij-nietjes.

Noot van de webmaster: op verzoek van het bestuur zijn de vergeet-mij-nietjes op de website bij nader inzien komen te vervallen. U ziet ze dus alleen nog hier in deze nieuwsbrief.

Bestuurswisselingen: penningmeesterschap

Stichting Hester heeft Roeland Bitter bereid gevonden het penningmeesterschap van de stichting op zich te nemen. Roeland is werkzaam bij BaartseMennema, bureau voor administratieve & fiscale zaken. Deze werkzaamheden zal hij geheel belangeloos uitvoeren. Zo maakt BaartseMennema zijn lijfspreuk 'Close to the chest' meer dan waar. De spreuk wil vrij vertaald zeggen: dat ze graag schouder aan schouder samenwerken. Stichting Hester kan dus opnieuw rekenen op een correcte en fiscaal verantwoorde administratie.

Sander van Leeuwen die zich in een eerder stadium kandidaat stelde, trok zich terug.

Het bestuur van stichting Hester is Marja Verhagen dankbaar voor het beheren van onze gelden gedurende de afgelopen zes jaar! Achter de schermen hield ze nauwlettend onze uitgaven in de gaten. Bij alle vergaderingen kreeg het bestuur een financieel overzicht, zodat we altijd wisten waar we aan toe waren. Ook zorgde ze voor de ledenadministratie en voerde alle e-mail en adreswijzigingen door. Heel veel dank, Marja!

Adviseur Mertens

Na zes jaar trouwe dienst heeft het bestuur Ferdinand Mertens officieel bevorderd tot Ferdinandadviseur van de stichting. Ferdinand was nauw betrokken bij de oprichting van de stichting en heeft zich als secretaris en later als vice-voorzitter, in welke rol hij vaak vergaderingen voorzat, met verve ingezet om de stichting verder te professionaliseren. Hij hield altijd de strategie strak in de gaten en zal dat als adviseur zeker blijven doen!
Ferdinand, het bestuur bedankt je voor je inzet tot nu toe en zal graag van je adviezen gebruik blijven maken.

 

Cijfers in 2010

Het jaar 2010 verliep financieel goed. Na de gebruikelijke kwartaalbetalingen aan Casa Amiga van $ 6.000,00 (dus $ 24.000,00 op jaarbasis, hetgeen overeenkomt met € 18.215,00) boekten we € 4.861,00 als resultaat. Het bestuur heeft daarom besloten de periodieke bijdrage aan Casa Amiga met $ 1.000,00 te verhogen tot $ 7.000,00 per kwartaal.
Stichting Hester opende onlangs voor de reserves een spaarrekening bij ASN, de bank die als doelstelling heeft op te komen voor mensenrechten.

Enquête en hoe nu verder

In de vorige nieuwsbrief gaven we al een uitvoerig verslag over de resultaten van de enquête die we in november afgelopen jaar hielden. Zo vroegen we aan de Vrienden van stichting Hester of ze voorkeur hadden voor speciale projecten die in Ciudad Juárez uitgevoerd zouden kunnen worden.
Er kon worden gekozen voor het invoeren van een alarmnummer, gratis vervoer voor vrouwen 's nachts of het geven van zelfverdedigingcursussen voor vrouwen. Een ander idee was het toekennen van een studiebeurs voor vrouwen.
Verdere suggesties waren de ' Hester Award', die inwoners van Ciudad Juárez in de gelegenheid zou stellen zelf ideeën aan te dragen, zoals een kunstproject voor kinderen of de uitreiking van een literatuurprijs.

Aan Casa Amiga hebben we gevraagd wat zij zouden willen. Casa Amiga heeft al een alarmnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is en dat bemenst wordt door vrijwilligers. Gratis vervoer is iets dat Casa Amiga meer ziet als een initiatief dat de overheid zou moeten nemen gezien de enorme omvang van de stad Ciudad Juárez. De zelfverdedigingcursus vindt Casa Amiga een voortreffelijk plan. En ook de studiebeurs scoorde hoog.
De 'Hester Award', het kunstproject en de literatuurprijs waren minder in trek.
Stichting Hester heeft nu gevraagd aan Casa Amiga een projectplan voor de zelfverdedigingcursus te schrijven. Ze zijn daar enthousiast mee begonnen.
De enquête geeft ons verder inzicht in de wensen van de Vrienden van stichting Hester. Ruim 160 mensen vulden de enquête in en er waren 22 geschreven reacties.
Hierbij zaten de volgende verbetersuggesties:

 • Er werd gevraagd om financiële transparantie. Op onze website onder het kopje Jaarverslagen, vindt u zowel de financiële als de sociale jaarverslagen vanaf de oprichting van stichting Hester in 2005. Het is ook mogelijk de jaarverslagen per post te ontvangen. Mail of bel (070 3461837). Mocht dit onvoldoende duidelijkheid bieden, dan horen we dat alsnog graag!
 • Er kwam een vraag om een blog te beginnen op de website. Een verslag van de activiteiten van de st. Hester. We denken erover…
 • Graag zag iemand een bijeenkomst in Arnhem. We hebben diegene uitgenodigd een bijeenkomst te organiseren. Bij voldoende belangstelling geeft Arsène van Nierop dan een lezing gevolgd door een discussie.

4e Europese conferentie over vrouwenmoorden

EP logoOp 3 maart vond de 4e conferentie over feminicide plaats bij het Europees Parlement in Brussel.

De Mexicaanse president Calderón nam begin 2007 een wet aan die stelde dat vrouwen recht hebben op een leven zonder geweld. In 2007 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de vrouwenmoorden, waarin de rol van de Europese Unie om deze te handhaven werd omschreven (zie ook nieuwsbrief oktober en december 2007 en die van december 2009).

Naar aanleiding hiervan wilde het Europees Parlement samenwerkingsprogramma’s opzetten en bood daarvoor de financiële én technische middelen. Dus:

 • Opzetten van programma’s die het zelfbewustzijn van vrouwen vergroten, waarbij zowel mannen als vrouwen gaan beseffen dat ze evenveel waard zijn.
 • De straffeloosheid bestrijden door het budget te verhogen van instanties die belast zijn met onderzoek naar de moorden.
 • Doelmatige systemen opzetten om de getuigen, de slachtoffers en hun familie te beschermen.
 • De capaciteit van de rechtbanken en de veiligheidsdiensten vergroten om de vervolging en bestraffing van de daders te vergemakkelijken en de strijd tegen de drugshandel en de georganiseerde misdaad te verbeteren.

In 2009 veroordeelde het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten de Mexicaanse overheid voor schending van de mensenrechten bij de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez. Een enorme stap in de goede richting.
In 2010 gaf de hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton namens de Europese Unie een verklaring af over feminicide waarin ze haar bezorgdheid uit over de vrouwenmoorden. Ze is blij dat het Inter-Amerikaansee Hof seksegerelateerd geweld aanmerkt als een vorm van discriminatie tussen man en vrouw, en dat "feminicide" als seksegerelateerde moord wordt beschouwd.

De bijeenkomst werd zoals voorheen ingeleid door Raul Romeva, voorzitter van het comité voor vrouwenrechten en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Andrea Medina Rosas, van het Latijns-Amerikaans comité voor de verdediging van vrouwenrechten, die er de afgelopen conferentie ook was, kon haarfijn duidelijk maken dat er maar weinig gebeurd was. Ze vertelde dat de Mexicaanse overheid helaas nog steeds de feiten verdraait, zaken mooier voorstelt dan ze zijn en veel gegevens eenvoudigweg verzwijgt.
De Mexicaanse overheid opende een website waarop de verdwijningen van vrouwen worden bijgehouden. Helaas, sinds mei 2010 is die niet meer bijgewerkt. De website wordt nu bovendien ook gebruikt voor andere misdaden, waardoor het overzicht ontbreekt.
De vertegenwoordiger van de Mexicaanse overheid, de heer Bochicchio vertelde, dat er vooral veel gepraat werd: zowel op federaal als op deelstaatniveau worden de mensenrechten uitgebreid behandeld. Bovendien praat de overheid nu met NGO’s zoals Casa Amiga.

Een grote hindernis is dat niet-gouvernementele organisaties zoals Casa Amiga wantrouwig staan tegenover de overheid, omdat ze keer op keer merken dat hier weinig van terecht komt. De heer Bochicchio geeft aan dat hij begrijpt dat wij dit hier in Europa niet genoeg vinden, maar hij stelt nogmaals dat ze er wel druk mee bezig zijn. Zo hebben ze een programma vastgelegd tot 2012 en ze willen de voorschriften toepassen die voortvloeien uit de veroordeling van het Inter-Amerikaanse Hof.

Het is triest dat in Mexico nog steeds niet het besef is doorgedrongen dat vrouwen gelijke rechten behoren te hebben. Als grote mogendheid praten ze hier wel uitgebreid over mee en wekken ze de indruk deze rechten in eigen land toe te passen.
Bij de conferentie kwam één ding duidelijk naar voren. De Mexicaanse overheid boekt maar weinig vooruitgang. Daar kunnen we dus nog steeds weinig of niets van verwachten.

Hulp bij verslaving bij Casa Amiga

We vroegen Casa Amiga welke aanpak ze hanteren om jongeren van de drugs en alcohol af te houden. Er is een workshop voor jongens en meisjes van 12 tot 17 jaar met het thema ‘verslaving in zijn verschillende vormen’.

 • Alcohol
 • Legale drugs, zoals koffie, chocolade, cola
 • Illegale drugs, zoals marihuana, heroïne en cocaïne
 • Sigaretten
 • Eetstoornissen
 • Seks
 • Emotionele afhankelijkheid en relaties

In deze workshop ontdekken de deelnemers in hoeverre de ‘verslaving’ het normale leven in workshop verslavingde weg kan staan. Wanneer moet je hiervoor professionele hulp zoeken? Wanneer je erkent niet meer zonder te kunnen leven en je er lichamelijke en geestelijke bijverschijnselen van krijgt en als je de consequenties van je handelen niet meer kunt overzien. Bijvoorbeeld, als je niet meer naar school wilt; je vriendschappen verwaarloost.

Over het algemeen zijn deze jongeren getrouwd en krijgen ze bij herhaling te horen van hun partner: ‘gebruik geen drugs’. Wij hoeven dat dus niet te herhalen. Maar wij kijken naar de gevolgen van het gebruik en hoe het is ontstaan.
Bij Casa Amiga verandert voor veel vrouwen zo hun manier van leven. Soms wordt hun leven gered omdat ze stoppen met drugs of een foute relatie. Twee antwoorden van de vrouwen zelf:

‘Wat ik leerde bij de cursus ‘zelfrespect’: ik leerde niet overal te huilen en me verdrietig te voelen. Niet de rechten van anderen te misbruiken. Ik leerde nee te zeggen. Ik leerde niet toe te geven als ik iets niet prettig vond. Niet over mijn moeder en haar fouten te oordelen. Ik leerde te vergeven en me meer waard te voelen. Ik leerde dat geweld niets oplost. Zo ben ik er beter van geworden. Mijn karakter en gedrag zijn verbeterd. Ik steek beter in mijn vel en ik ben nu veel gelukkiger.’
Met vriendelijke groet, Claribel E.M.

‘Ik dank God dat ik jullie tegen ben gekomen. Dat ik wegens de bijzondere omstandigheden ben waar ik ben. Dank dat jullie er zijn. Ik ben veel gelukkiger. Ik heb mezelf leren kennen en van mezelf leren houden. Ik accepteer mezelf nu zoals ik ben. En ik weet nu dat ik nergens bang voor hoef te zijn, want wat er gebeurt, gebeurt nou eenmaal. Ik voel me een stuk zekerder om te doen wat ik moet doen als het goed gaat, en indien niet, dan laat ik het gewoon gaan.’ MP

Toenemend geweld

Ook op de vraag hoe het nou in werkelijkheid zit met al dat geweld kregen we antwoord:

“Jammer genoeg blijft het geweld toenemen en vrouwen en kinderen lijden hier het meest onder. In de afgelopen drie maanden zijn weer 40 vrouwen vermoord. De meeste moorden vloeien voort uit de strijd tussen de drugskartels. Zeker weten doen we dat niet, want er wordt geen gedegen onderzoek gedaan naar de oorzaak. Al 17 jaar belanden de vermoorde vrouwen in een dossier zonder nummer, als onopgeloste zaak en worden dan vergeten. Er is geen enkel vorm van hulp voor de families die plots zonder moeder, dochter, tante of oma zitten. De cijfers die de autoriteiten boekstaven zijn over het algemeen geflatteerd en daardoor devalueert ook het werk dat wij doen. Ze zeggen dat wij de situatie overdrijven en ze beweren dat het geweld is afgenomen.
Op deze manier is het niet mogelijk echt op de oude thema’s in te gaan, zoals het geweld tegen vrouwen dat leidt tot de verdwijning van moord op voornamelijk jonge en arme vrouwen”.

Actie Zusters Franciscanessen in Casa Amiga

Stichting Hester ontving afgelopen jaar een donatie van de Zusters Franciscanessen om een project bij Casa Amiga te financieren, genaamd: Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. In juni 2010 ging dat project van een jaar van start.
We hebben nu driekwart jaar gehad. Haalde Casa Amiga de de gestelde doelen?

 • Crisishulp bieden aan 3600 pers. door middel van intake gesprekken. Bereikt: 2914.
 • Geven van 48 cursussen over Burgerrecht en Strafrecht, aan 325 pers. Bereikt: 761 pers.! met 45 cursussen.
 • 1400 maal rechtsbijstand verlenen. Bereikt: 1486.
 • Aan 6000 adolescenten en volwassenen voorlichtings– en preventiecursussen geven. Bereikt 4356.
 • Aan 200 leerkrachten verschillende preventie workshops geven. Bereikt: 182.
 • Een computer workshop geven aan 10 vrouwen. Die is naar tevredenheid gegeven.
 • Een yogaworkshop geven aan 12 vrouwen. Deze is ook naar tevredenheid gegeven.

Zo te zien ligt Casa Amiga voor alle onderwerpen goed op schema of ruim voor op schema.

Bij de cursussen over burgerrecht en strafrecht is meer dan het dubbele bereikt. Er is nu al meer rechtsbijstand verleend dan gepland, terwijl er nog een kwartaal te gaan is. Het aantal onderwijskrachten voor de preventieworkshops is boven verwachting. Het enige voornemen dat enigszins achterblijft is de hoeveelheid adolescenten en volwassenen voor de voorlichtings- en preventiecursussen. We wensen Casa Amiga dan ook nog veel succes in het laatste kwartaal. En alle dank aan de Zusters Franciscanessen!
(Zie ook nieuwsbrief 1, 2011 en nieuwsbrief 3, 2010)
voorlichting artsen
artsen die een voorlichtingscursus volgen


Beter onderzoek in Juárez
Peter Slort ontmoette in Ciudad Juárez twee forensische experts. Nieuw is nu dat deze experts bij elke moord op een vrouw technisch onderzoek op de plaats delict verrichten. Men heeft Peter verteld dat dat nu heel gedegen (inclusief DNA-onderzoek) plaatsvindt. Deze kwaliteitsverbetering geldt met name voor de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez. Zijn persoonlijke overtuiging is dat de zaak Hester daar in belangrijke mate aan heeft bijgedragen.

Acties in Nederland: CPC-loop

deelnemersSander van Leeuwen bedacht het plan om door deelname aan de CityPierCity-loop geld op te halen: hij liep zelf de maximale afstand van 21 kilometer en haalde de finish!

Vijf personen liepen mee voor stichting Hester. Ook Annet Luyendijk, Mandy van Schaaik, Sheila Ghosh en Rianne Waterval lieten zich van hun beste kant zien. Ze liepen de 10 km en lieten zich na afloop zichtbaar tevreden door Pieter Hazenberg op de foto zetten.
Hesterteam
Gezamenlijk haalden zij meer dan 2600 euro op, een fantastisch resultaat! De lopers hebben zich persoonlijk ingespannen voor dit prachtige bedrag. Zo verdubbelde Sheila haar bijdrage vanuit haar eigen bedrijf Dutchland Digital en Annet kreeg een genereuze gift van Stadskasteel Oudaen uit Utrecht. Mandy liet haar opbrengst verdubbelen door haar werkgever, ASR verzekeringen. Geweldig dat zoveel mensen de stichting Hester een warm hart toedragen.
Lopers en sponsoren, bedankt voor jullie inzet!

De PKN-Muiderkerkgemeente in Amsterdam heeft de gewoonte om de uitgangscollecte gedurende een periode van twee maanden te bestemmen voor een bepaald Goed Doel, vaak voor onderdrukte minderheidsgroepen.
Marianne van den Tol en Diemer de Vries stelden de gemeente voor om geld in te zamelen voor de stichting Hester. Ruim 600 euro werd met deze actie opgehaald. Bedankt Marianne en Diemer!

Ilse Hendriks, die in Frankrijk woont, kwam op het idee het boek Noodkreet uit Juárez op te sturen aan jarige vrienden en familie. Arsène schreef er een opdracht in en stichting Hester verstuurde ze. Goed idee Ilse!

Het maandblad Opzij liet de digitale lezers rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, een lijst samenstellen van 100 vrouwen waar mensen inspiratie van kregen. Prachtig om te zien dat Arsène hierbij stond, te midden van vrouwen als Oprah Winfrey en Femke Halsema.
“De vrouw die haar dochter verloor aan de inmiddels beruchte moordstad Ciudad Juárez en niet bij de pakken neer ging zitten, maar zich sindsdien via haar stichting Hester inzet voor alle vrouwen in die stad. Niet voor niets kreeg zij hiervoor in 2009 een ridderorde”.

Soroptimisten Bommelerwaard
Zoals eerder vermeld heeft de Soroptimistclub Bommelerwaard zich gedurende het hele jaar 2010 toegelegd op het verwerven van gelden voor de stichting Hester. In totaal werd € 7077,70 opgehaald voor de stichting Hester. Met dit mooie resultaat werd Wilde Ganzen benaderd met de vraag dit bedrag te verhogen. Wilde Ganzen steunt projecten in ontwikkelingslanden waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven en die worden opgezet in samenwerking met lokale organisaties in het betreffende land. Wilde Ganzen kan het voor het goede doel opgehaalde bedrag verhogen met een flinke extra bijdrage. Aan Casa Amiga is daarom gevraagd een concreet projectvoorstel in te dienen om voor deze hulp in aanmerking te komen. Casa Amiga wilde graag een bibliotheek en kwam met een goed plan op tafel. De bibliotheek zal naar Esther Chávez worden vernoemd. Wilde Ganzen heeft het project inmiddels goedgekeurd en het opgehaalde bedrag verhoogd tot € 10.380,51. Via Wilde Ganzen wordt dit op de rekening van Casa Amiga gestort. Casa Amiga reageerde onmiddellijk:

Wat een geweldig bericht heb je ons gestuurd over de giften die we hoopten te krijgen. Onze dank kent geen grenzen!
Irma Casas, Casa Amiga

Nieuwe vrienden van de stichting Hester

HesterRoswitha van de Voorde, Isolde Broekmans, Miek Waling,
Mevr S Abma-Bakker.

Bedankt voor uw lieve hulp en bijdrage! De complete vriendenlijst is te vinden op de website www.hester.nu. De incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Hebt u e-mail en wilt u de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan naar steun@hester.nu of vul het online aanmeldformulier in.

Namens het bestuur, Arsène van Nierop
 

Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.
Continue reading →

Nieuwsbrief februari 2011

 In deze nieuwsbrief

Sportieve bijdrage met CPC-loop!
Samenvatting verslag enquête
Activistes Noord Mexico om het leven gebracht
Casa Amiga, afgelopen jaar
Project Zusters Franciscanessen
Soroptimisten Bommelerwaard
Onbekende verdachte blijkt bekend
Nieuw bestuurslid: Sander van Leeuwen
Benefietconcert Eco de Indias
Tentoonstelling Londen: 400 Women
Acties
Nieuwe vrienden van de stichting Hester
 
 

o  Sportieve bijdrage met CPC-loop!

Staat u al ingeschreven voor de CPC? De City-Pier-City, een hardloopwedstrijd met duizenden deelnemers van het Haagse centrum naar de pier in Scheveningen en terug, beleeft op zondag 13 maart 2011 haar 37e editie. CPCposterEen sportfestijn voor jong en oud en een traditie waar Den Haag trots op is. Nu kunt u tegelijkertijd met deze sportieve prestatie de stichting Hester steunen. Door uw loop te laten sponsoren, helpt u de vrouwen in Ciudad Juárez.
Wij kunnen hier in Den Haag veilig en in alle vrijheid over straat, maar in deze Mexicaanse grensstad is dit verre van vanzelfsprekend. Daar maken drugsbendes de dienst uit.
Meedoen is simpel, Van gevorderde loper tot beginneling is er een gepaste afstand (21, 10, 5, 2,5 of 1 km). Inschrijven voor de afstand van uw keuze kan via www.cpcloop.nl. Laat familie, vrienden en collega's sponsoren en loop voor de vrouwen in Ciudad Juárez!
Meer informatie op www.hester.nu/ikloopvoorhester of meld u direct aan via een mailtje naarcpcloop@hester.nu.

o  Samenvatting verslag enquête

De eind oktober gehouden enquête onder de vrienden van de stichting Hester heeft veel respons opgeleverd: 166 mensen hebben de enquête ingevuld, de meesten via internet. We zijn erg blij met dit positieve resultaat: uw mening en uw ideeën en suggesties zullen ons zeker helpen bij het realiseren van onze doelstellingen.

Mannen (± 40%) en vrouwen (± 60%) van alle leeftijden hebben de enquête ingevuld: de leeftijd varieerde van 24 tot 90 jaar en de gemiddelde leeftijd was 57. Uw oordeel over de stichting Hester blijkt erg positief: meer dan 95% geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn met het werk van de stichting Hester en met de wijze waarop u daarover wordt geïnformeerd. We vroegen u o.a. wat u van onze nieuwsbrieven en website vindt en in hoeverre u die leest. De nieuwsbrief blijkt door de overgrote meerderheid van de respondenten (88,5%) serieus te worden gelezen. Maar liefst 37,6% geeft zelfs aan er veel of zeer veel aandacht aan te besteden. Ook de waardering is groot: ruim 95% vindt de nieuwsbrief informatief of zeer informatief. De website wordt door degenen die de enquête invulden veel minder bezocht, maar een meerderheid (70%) beoordeelt ook die als (zeer) informatief. Gevraagd naar uw belangstelling voor vernieuwingen in de website of de nieuwsbrief bleken vooral interviews en themadiscussies in de nieuwsbrief op uw interesse te kunnen rekenen. Met de wijze waarop wij u informeren over verschillende onderwerpen bent u zeer tevreden, zeker waar het de activiteiten van de stichting Hester zelf betreft. Een kleine minderheid geeft aan behoefte te hebben aan meer informatie over de ontwikkelingen in Mexico en de situatie van de slachtoffers in Ciudad Juárez. Voor door de stichting Hester georganiseerde evenementen, zoals lezingen, discussies en concerten, bleek in wisselende mate belangstelling te bestaan. Ruim 40% heeft al eens één of meer van deze evenementen bijgewoond. Om nog meer mensen hiervoor te interesseren overwegen we ook in andere delen van het land dan de regio Den Haag evenementen te gaan organiseren.

Naast onze steun voor het werk van Casa Amiga zouden we graag meer willen doen voor de vrouwen van Ciudad Juárez. In de enquête hebben we u een aantal mogelijkheden en speciale projecten voorgelegd die misschien in aanmerking kunnen komen. We vroegen u wat u daarvan vindt. U maakt het ons niet makkelijk, want u vindt ze bijna allemaal heel zinvol! Wel is duidelijk dat vooral de ideeën die direct gericht zijn op het vergroten van de persoonlijke veiligheid van de vrouwen in Ciudad Juárez: een alarmtelefoonnummer, gratis nachtvervoer en een zelfverdedigingscursus, het meest zinvol worden gevonden. Ook het financieren van een rechtenstudie door vrouwen d.m.v. een studiebeurs wordt door een grote meerderheid als een goed idee beschouwd. Het wordt nog moeilijk om de juiste keuzes te maken, maar misschien kan ook uw mening over onze belangrijkste aandachtspunten daarbij helpen: wat u betreft moeten we ons in de eerste plaats richten op het voorkomen van geweld en op elementaire mensenrechten (vrouwen moeten zich veilig kunnen voelen en de normale vrijheden genieten waar iedereen recht op heeft), maar ook het opsporen en berechten van de daders mogen we niet vergeten.

We vroegen u ook naar uw motieven om ons te steunen. Opvallend genoeg noemt een meerderheid een persoonlijke band met de stichting Hester als belangrijkste reden. Daarnaast is vooral geweld tegen vrouwen in het algemeen het voornaamste thema dat u motiveert. Een kleine meerderheid geeft aan ook specifiek geïnteresseerd te zijn in de situatie in Ciudad Juárez.

We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken. We zullen hier zeker veel aan hebben en houden u natuurlijk op de hoogte van de plannen en veranderingen die we naar aanleiding hiervan hopen te realiseren. Alle vragen van de enquête en een uitgebreider verslag van de resultaten kunt u vinden op www.hester.nu/enquete.

o  Activistes Noord Mexico om het leven gebracht

Marisela Escobedo • Marisela werd 16 december doodgeschoten. kruisenMarisela was een van de voornaamste activisten voor vrouwenrechten in Ciudad Juárez. Haar dochter Rubí werd in 2008 vermoord. De dader, de vriend van Rubí, gaf de moord toe, maar werd in april afgelopen jaar om onbegrijpelijke redenen vrijgesproken. Uit de verhoren met hem kwam naar voren dat hij Rubí uit jaloezie zou hebben vermoord. Dit geldt daar dus als verzachtende omstandigheid.
De moeder, Marisela, protesteerde hiertegen voor het regeringspaleis en terwijl ze dit deed werd ze vanuit een auto doodgeschoten. De vriend van Rubí is nu ook de belangrijkste verdachte van deze moord.
Susana Chávez • In Noord-Mexico is op 12 januari een tweede belangrijke mensenrechtenactiviste vermoord. Susana Chávez, die streed voor opheldering van vrouwenmoorden werd gevonden in Ciudad Juárez. Drie mannen zijn kort na de moord opgepakt. Over de toedracht is nog niets bekend. Met de door haar bedachte leuze ‘Ni una muerta más’ (geen enkele dode vrouw meer) leidde ze het protest tegen de vrouwenmoorden in met name Ciudad Juárez.
Meer informatie op de weblog van Jan-Albert Hootsen: elpincheholandes.nl.

o  Casa Amiga, afgelopen jaar

Eén van de vrienden van stichting Hester stelde via de enquête voor eens iets meer over Casa Amiga te schrijven dan alleen over de besteding van onze donaties. Stichting Hester levert ongeveer een tiende van alle bijdragen. 
Het voornaamste werk bij Casa Amiga is het opvangen en begeleiden van vrouwen die op welke manier dan ook te maken hebben gekregen met geweld. Er wordt psychologische, medische, juridische en maatschappelijke steun gegeven. Snel gezegd, maar uiterst belangrijk wanneer je bedenkt dat Ciudad Juárez nog steeds de meest gewelddadige stad van de wereld is en je leest dat zelfs mensenrechtenactivisten hun leven niet meer veilig zijn. 

We vroegen Casa Amiga naar hun acties afgelopen jaar.

‘Op 25 november organiseerden we de presentatie van het boek van Esther Chávez. Ze schreef dit in de laatste jaren voor haar dood. De bijeenkomst was een groot succes, wij kregen veel complimenten voor de organisatie, de thema’s en alles bij elkaar. Het team van Casa Amiga is blij dat wij nu, bijna een jaar na haar overlijden, het boek in handen hebben dat voor haar zo belangrijk was en dat een van haar grote dromen was. Uiteraard houden we een exemplaar apart voor stichting Hester. Zoals je kunt zien zijn er veel foto’s gemaakt. 
Wat betreft de acties die we hebben ondernomen om de situatie in onze stad op te lossen: de situatie hier is volgens de gangbare redeneringen niet uit te leggen: We zijn in oorlog hoewel de regering dat woord liever niet hoort. 
prevention courseOnze betrokkenheid blijft liggen bij de families, bij de vrouwen, jongens en meisjes. We werken nu zes maanden lang aan een project dat heet ”Casa Amiga is nu in jouw buurt”. Dat houdt in dat de diensten van Casa Amiga, met een team mensen uit verschillende vakgebieden, worden aangeboden in de wijk Plutarco Elias Calles, een wijk die qua ligging tamelijk ontoegankelijk is en waar de problemen onbeschrijflijk groot zijn. De hulp is vooral gericht op vrouwen, meisjes, jongens en adolescenten (zie ook de rapportage van het project van de Franciscanessen Kloosterzusters).
Binnen de organisatie hebben we een “Werkgroep Rouwverwerking”, die zich richt op jongens en meisjes van 7 – 11 jaar, die ten gevolge van het geweld hun vader, moeder of beiden hebben verloren. Tevens heeft het team psychologen zich bekwaamd in de thema’s rouw en aandacht in crisissituaties.
Onze afdeling maatschappelijk werk is begonnen met huisbezoeken aan gezinnen die ons via diverse kanalen werden aangereikt en we hebben ze de diensten van Casa Amiga aangeboden. De juridische afdeling van Casa Amiga volgt nauwlettend de geweldsslachtoffers. Ook blijven we de autoriteiten nauwlettend volgen, door openlijk het voor de vrouwen onzekere en onveilige klimaat aan de kaak te stellen. Ook de straffeloosheid bij de vele vermoorde en verdwenen vrouwen en het ‘vergeten’ van deze vrouwen en hun gezinnen valt hieronder. 
Samen met andere organisaties geven we follow-up aan de uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof met betrekking tot de Cottonfield Murders en met hen nemen we deel aan protestmarsen en -bijeenkomsten.
In feite wordt het werk gedaan dankzij de inzet die ieder van ons heeft voor zijn taak: ons team gaat verder in de volle overtuiging dat we het geweld moeten uitbannen.
Ik hoop dat ik hiermee je vraag hebt beantwoord; aarzel niet me om meer informatie te vragen’.

Irma Casas, algemeen directeur Casa Amiga
www.casa-amiga.org.mx


Roeland en ik hadden al bijna de reis naar Ciudad Juárez geboekt in november afgelopen jaar. De presentatie van het boek van Esther Chávez was natuurlijk een prachtige gelegenheid om Esther een postume eer te bewijzen en persoonlijk kennis te maken met Irma Casas, de nieuwe directeur. We zouden meteen kunnen kijken hoe Casa Amiga functioneert.
Vanzelfsprekend had ik een hele lijst van mensen werkzaam bij justitie en politie in Juárez waar ik wel weer even mee zou willen bijpraten. Die afspraken lopen dan vaak via de Nederlandse ambassade. Het bleek echter dat zowel mijn advocate als de Nederlandse ambassadeur het bijzonder onverstandig van me zouden vinden als ik ging en ze ontraadden me de reis ten stelligste, omdat de situatie in Juárez per dag verslechtert. Zelfs bussen die werknemers van de stad naar de fabrieken vervoeren worden overvallen. Soms is het geweld tegen bepaalde groepen gericht, maar soms lukraak, zonder motief. In mijn positie naar zo’n presentatie van het boek van Esther gaan is dan ook zeker niet verstandig! 
De reis ging dus niet door, maar gelukkig bestaat e-mail! Ik heb bijzonder goed contact via mail met Casa Amiga en het maakt niet uit welke vragen ik stel, binnen een week heb ik helder en klaar geformuleerde antwoorden.

o  Project Zusters Franciscanessen

Stichting Hester ontving afgelopen jaar een donatie van de Franciscanessen Kloosterzusters om een project bij Casa Amiga te financieren, genaamd: Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. In juni 2010 ging dat project van start. Haalde Casa Amiga hiervoor hun gestelde doelen tot nu toe?

Het project loopt een jaar. We zijn nu op de helft.
 • Crisishulp bieden aan 3600 pers. door middel van intake gesprekken. Bereikt: 2278.
 • Geven van 48 cursussen over Burgerrecht en Strafrecht, aan 325 pers. Bereikt: 326 pers. met 23 cursussen.
 • 1400 maal rechtsbijstand verlenen. Bereikt: 1051.
 • Aan 6000 adolescenten en volwassenen voorlichtings– en preventiecursussen geven. Bereikt 3349.
 • Aan 200 onderwijzeressen en onderwijzers verschillende preventie workshops geven. Bereikt: 133.
 • Een computer workshop geven aan 10 vrouwen. Die is naar tevredenheid gegeven.
 • Een yogaworkshop geven aan 12 vrouwen. Deze is ook naar tevredenheid gegeven.
In de voorlichtings- en preventiecursussen voor adolescenten en volwassenen werden de volgende thema’s behandeld, de getallen tussen haakjes geven aan hoeveel personen de cursus volgden:
Seksueel misbruik bij kinderen (460); Geweld en de verlovingstijd (71); Kindermishandeling (0); Huiselijk geweld (114); Verschil in geslachten (71); Anticonceptie middelen (88); Vaccin voor Vrede (706); Rechten op seksuele gronden (88).
teachersHet drukst bezocht was de cursus: Vaccin voor Vrede. Dit is een nieuw thema in het preventieprogramma waarin Casa Amiga een ‘vaccinatie werkdag’ voorwendt met uiteindelijk doel: Het geven van een vaccinatie die mensen bewust maakt en ze verplicht het geweld af te wijzen en waarbij zij zelf acties voor vrede in hun omgeving genereren.
Het Vaccin voor Vrede werd uitgevoerd op twee scholen voortgezet onderwijs, groep voor groep. Dus alle leerlingen van jong tot oud deden mee. Deze twee scholen bevinden zich in een deel van de stad waar men een groot geweldsrisico kent. Voor Casa Amiga had dit het voordeel dat dit dé mogelijkheid is ‘een zaadje te zaaien’, zodat deze opgroeiende kinderen zich er bewust van worden dat ze geweld kunnen afwijzen en vrede kunnen laten ontstaan.
Hopelijk zijn ook de Franciscanessen tevreden!

Een paar van de bijgevoegde reacties vrij vertaald:
‘Vandaag in deze workshop over rechten, over de rechten van ons vrouwen, gaf ik me er rekenschap van dat ze heel goed in elkaar zitten en je goed kunnen helpen. Ik voel dat de leerstof van deze workshops ons echt helpt voor onze bescherming en onze eigen verdediging. Waarbij het ons sterkt ons leven te vervolgen. Ik voel me héél goed! Voor wie aandacht zoekt of zich wil oriënteren helpt de workshop psychologie. En ik geloof in Casa Amiga, maar vooral in mezelf om te veranderen, ik stort niet in, ik vervolg deze ingeslagen weg. Ik waardeer het persoonlijk dat ze ons onderwijzen bij iedere workshop met bemiddeling en oriëntatie.’
Rosa Isela Adre
Rosa Isela Adre
‘Casa Amiga is een organisatie met goede hulpverlening voor mensen die de behoefte hebben aan deze diensten. Ik was slachtoffer van geweld en Casa Amiga was de eerste instantie aan wie ik dacht. Ik kwam hier naar toe omdat ze personen zijn die je alle vertrouwen van de wereld geven. Je voelt je één grote familie! Ze hielpen me het bewijs van concubinaat te vinden voor mijn kinderen en ik ontvang meer profijt van mijn uitkering van de IMMS. Want aan ze betalen me nu voor mijn kinderen, zo zonder vader. En dat was de enige ondersteuning voor mijn familie. Ik ben ze dan ook bijzonder dankbaar.’
Irma Hermania Arguijo

o  Soroptimisten Bommelerwaard

De Soroptimisten Bommelerwaard hebben in 2010 voor stichting Hester € 10.653,14 opgehaald. Een prachtig resultaat! Het geld wordt besteed om bij Casa Amiga een bibliotheek op te zetten en in te richten. De bibliotheek wordt naar Esther Chávez vernoemd. 
De Soroptimisten kregen deze bedragen bij elkaar door verschillende activiteiten te organiseren, marktjes, bbq’s en als laatste een modeshow van tweedehands kleding, vintage genoemd. De kleding werd na de modeshow verkocht. Hartelijk dank voor jullie inzet!

o  Onbekende verdachte blijkt bekend

De politie attaché bij de KLPD, Peter Slort is opnieuw naar Ciudad Juárez en Mexico-Stad gereisd voor de zaak Hester. 
Op basis van getuigenverklaringen vlak na de moord op Hester is destijds een 'onbekende verdachte' gesignaleerd bij Interpol onder de naam Roberto Flores. Tijdens zijn bezoek aan Ciudad Juárez ontdekte Peter Slort dat de Mexicaanse justitie -op basis van deze getuigenverklaringen- nu tóch een 'bekende verdachte' heeft geïdentificeerd. Deze man heeft zowel in de Verenigde Staten als in Mexico gedetineerd gezeten voor verschillende misdrijven en hanteert nog zeker vijf andere namen. Hij houdt zich regelmatig in Noord Amerika op, maar is momenteel voortvluchtig. Het bleek voor de Mexicaanse overheid in eerste instantie niet mogelijk om deze bekende verdachte met zijn foto's, aliassen en vingerafdrukken eveneens te signaleren bij Interpol, gekoppeld aan de oorspronkelijke naam. Peter Slort is daarom voor de 'zaak Hester' een aantal keren naar Mexico Stad gereisd en heeft nu uiteindelijk voor elkaar dat de verdachte niet alleen bij Interpol vermeld staat onder de naam Roberto Flores, maar ook onder de vijf andere namen. Ook de foto's en vingerafdrukken van de verdachte staan nu wereldwijd gesignaleerd bij Interpol. Nu is het zaak de man nog te pakken te krijgen…

o  Nieuw bestuurslid: Sander van Leeuwen

“Als ICT project manager houd ik mij in het dagelijkse leven bezig met het realiseren van digitale platformen. sandervlEen machtig interessant vakgebied waar de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Via mijn vrouw, een maatschappelijk werkster van Braziliaanse afkomst, kwam ik in contact met de Latijns Amerikaanse cultuur en leerde ik veel over haar prachtige land maar ook over de sociale problematiek aldaar. Ik kreeg inzicht in de enorme veerkracht die de mens bezit en zijn vermogen om ondanks een harde realiteit het beste van zijn leven te maken. Met dat inzicht en het besef dat ik door mijn afkomst bevoorrecht ben, wilde ik zelf vroeger of later een bijdrage leveren. Het moet met die blik geweest zijn dat de stichting Hester mij enkele jaren geleden opviel. Nu biedt zij mij een kans om mij daadwerkelijk in te zetten voor de situatie in Ciudad Juárez, namelijk als opvolger van penningmeester Marja Verhagen. Een kans die ik met beide handen en vol enthousiasme aangrijp.”
Marja werkt Sander nu in, we horen nog of het gaat bevallen voor beide partijen!

o  Benefietconcert Eco de Indias

Eind november vond dit concert plaats. Prachtig was het! De volgende reactie van een van de aanwezigen spreekt boekdelen:
Het is voorbij en het was prachtig! Voor de meeste aanwezigen zal de muziek die de musici van het ensemble Eco de Indias op deze zaterdagmiddag ten gehore brachten onbekend zijn geweest. Het was een bijzonder programma, met zelden uitgevoerde muziek die het beluisteren meer dan waard was. Voor wie vertrouwd is met de Europese barokmuziek was het zowel een verrassing als een feest der herkenning. Wat een sublieme uitvoering! Wat een geweldige muziek! Niet voor ieder van de vele vrienden van de stichting Hester die er bij waren zal klassieke muziek dagelijkse kost zijn, maar het kan niemand - ook hen die niets met klassieke muziek hebben - ontgaan zijn dat de stichting Hester een ensemble van topniveau had weten te charteren. Weer een evenement van de stichting Hester dat eigenlijk niemand had mogen missen!
Na aftrek van alle kosten hield stichting Hester ruim € 700,00 over. Echter, opbrengst is niet alleen in geld uit te drukken. Naar aanleiding van dit concert had Radio Nederland Wereldomroep voor 1 januari een interview met Arsène voor het Spaanssprekende luisterpubliek. Dit zette weer een Mexicaanse journalist op de gedachte een artikel aan de stichting Hester te wijden in het Mexicaanse weekblad El Proceso. Dat laatste betekent een bijzonder en prettig soort omslag. Men ziet stichting Hester steeds meer als betrouwbare hulp tegen het geweld voor de vrouwen in Juárez. Stichting Hester heeft langzaam maar zeker bewezen niet van tijdelijke aard te zijn.

o  Tentoonstelling Londen: 400 Women

In Londen vond op 11 november de opening plaats van de tentoonstelling: 400 women. Voor deze tentoonstelling vroeg de Londense kunstenares Tamsyn Challenger aan 175 artiesten elk één van de vermiste of vermoorde vrouwen uit Ciudad Juárez in een schilderij uit te beelden. Vijf jaar duurde het om dit idee te verwezenlijken. Het werk is gebaseerd op foto's die Casa Amiga en andere organisaties aanleverden.
De opening werd door ruim 500 mensen bezocht. Voor de tentoonstelling was de kelder onder een oud stadhuis in Londen gekozen. Een nog naargeestiger omgeving leek me niet mogelijk! Maar juist vanwege deze sfeer past deze ruimte uitstekend bij het verdrietige onderwerp, al die vermoorde en vermiste vrouwen, waarvan de daders nog steeds vrijuit gaan.
Als ouders waren wij, Arsène en Roeland van Nierop, uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn als vertegenwoordigers van de nabestaanden. Mensen zijn onder de indruk natuurlijk, als ze horen dat je dochter een van de slachtoffers is. Ze zijn ook blij dat je iets tegen het geweld doet door middel van de stichting Hester en dat je de moeite hebt genomen te komen. In zo'n menigte van 500 bezoekers spelen toch ook verschillende gedachten door je hoofd. Misschien kwamen die mensen om te kijken wat hun vriend, kind of partner had gemaakt. Maar dan komt tegelijk die bewustwording. Dáár gaat het eigenlijk om. Wat blijft daarvan hangen? Dát was de vraag waarmee ik naar huis ging…
De kunstenaars waren op verschillende manieren met de portretten omgegaan.LilianaSommige portretten waren vaag, om zo de vermissing uit te drukken, andere weer heel helder en precies. Het portret van Hester was in mat en glanzend zwart geschilderd. Alleen als je er langs keek kon je Hester ontwaren. Over de schildering waren gebroken witte krullen geschilderd om Hesters liefde voor architectuur weer te geven.
Het was heel indrukwekkend te praten met al deze bewogen artiesten, die zich hadden ingeleefd in hun slachtoffer. Zich, met schokkende details, hadden voorgesteld wat deze vrouwen hadden meegemaakt voordat ze vermoord werden. Samen vormden deze vrouwen zo een symbolische muur van verweer!

De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door Amnesty International. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling in zijn geheel wordt verkocht en op vele plekken in de wereld wordt tentoongesteld.

o  Acties

 • Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk belde met de heugelijke mededeling dat ze € 1250,00 wilden geven aan stichting Hester. Op 26 januari heeft stichting Hester de cheque officieel in ontvangst genomen. Geweldig!
 • 8 maart: Arsène van Nierop houdt een lezing voor de studentengroep Utrecht van Amnesty International. St. Jacobsstraat 275, Utrecht in het JOHO.
 • 13 maart: City-Pier-City-loop!
 • 15 september: lezing voor Passage Bohemen, Den Haag, Traviatastraat 25 Den Haag

  Nieuwe vrienden van de stichting Hester

HesterT. Jansen; H. C. van Eijsbergen; J.J. Scholte; J.K. Knappert Rahusen; Maaike Vellinga; Liesbeth Boelema; Mevrouw Kluvers; J. Muis, Tineke Jansons.

Bedankt voor uw lieve hulp en bijdrage! De complete vriendenlijst is te vinden op de website www.hester.nu. De incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Hebt u e-mail en wilt u de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan naar steun@hester.nu

Namens het bestuur, Arsène van Nierop
 
Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.
 
Continue reading →