Escuela para ti Avanza

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Escuela para ti Avanza

Het plan en begroting van het project Escuala para to avanza u hier

Lydia Cordero, de huidige directeur van Casa Amiga, heeft ons het plan voor het onderwijsproject gestuurd. In een skypegesprek legt Lydia uit dat er een onderzoek is gedaan onder de bezoeksters van Casa Amiga en daar kwam uit dat de meeste meisjes en vrouwen voorkeur hebben voor een mogelijkheid om een diploma ‘Preparatoria’ te halen, een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, waarmee ze naar een hogeschool of universiteit kunnen. De mogelijkheden voor het behalen van een diploma lager en middelbaar onderwijs in Ciudad Juárez zijn veel beter geworden. De vrouwen kunnen deze behalen door modules te volgen die in veel buurtcentra worden aangeboden, zodat er geen noodzaak meer is dat Casa Amiga deze mogelijkheid biedt. Casa Amiga wil nu graag binnen haar muren Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs aanbieden aan 20 vrouwen.

Het plan en begroting hiervoor vindt u hier. Wij willen dit onderwijs graag steunen, maar dat kunnen wij alleen samen met u. Voor een onderwijsproject staat nog 4.000€ op onze begroting, destijds door u bijeengebracht, maar dit project is groter. De kosten zijn 14.000€.

Vanwege uw grote betrokkenheid en uw financiële steun aan stichting Hester waarvoor we heel dankbaar zijn, willen we u concreet vragen ons met een extra bijdrage in deze te helpen.
Hiermee maakt u het mede mogelijk dat deze vrouwen toegang kunnen krijgen tot arbeidsplaatsen die voldoende inkomsten garanderen zodat zij in staat zijn zich uit de gewelddadige relaties van economische afhankelijkheid los te maken en zelfstandig te leven en te zorgen voor hun kinderen.

Uw extra bijdrage kunt u overmaken op rekening NL37 ABNA 0400928442 ten name van Stichting Hester onder vermelding van : Escuela para ti

 

Wij hopen van harte dat u ons extra wilt ondersteunen! Bij voorbaat heel veel dank.