Historisch overzicht samenwerking stichting Hester en Casa Amiga

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Historisch overzicht samenwerking stichting Hester en Casa Amiga

In 2004 werden Arsène en Roeland van Nierop voor het eerst verwelkomd door Esther Chávez in Casa Amiga. Samen met Netwerk bezochten ze Ciudad Juárez om hier meer duidelijkheid te verkrijgen na de moord op hun dochter Hester. Teruggekomen richtte Arsène in 2005 stichting Hester op met het doel om vanuit Nederland Casa Amiga te steunen.

Vanaf 2005 betaalt stichting Hester een psychologe voor Casa Amiga

Vanaf 2006 betaalt stichting Hester een psychologe en pedagoge.

In 2007 gingen Arsène en Roeland van Nierop opnieuw naar Mexico om het werk van Casa Amiga zelf van nabij te bekijken. Arsène schreef daar toen een verslag over.

In 2008 kreeg Esther Chávez voor haar werk de Mexicaanse Mensenrechten­prijs toegekend door de nationale commissie voor de mensenrechten.
Het was ook het jaar dat Casa Amiga tien jaar bestond. Stichting Hester beloonde dit door een extra bijdrage van $ 10.000 te sturen als blijk van waardering voor hun werk.

In 2009 werd Esthers werk opnieuw bekroond, ditmaal door de overheid van de deelstaat Chihuahua die haar de prijs “MadreMaríaLuisaReynoso” toekende. Helaas kon Esther die laatste prijs niet meer zelf in ontvangst nemen. Ze leed al enige tijd aan kanker en overleed korte tijd later op 76-jarige leeftijd.
In 2009 startte Casa Amiga met behulp van de stichting Hester, een nieuw project: La Escuela para Madres y Padres, (school voor ouders) als bepalende factor in sociale processen, kortweg ‘De school voor ouders’ genoemd. Met gesprekken, workshops en informatiemateriaal leren zowel mannen als vrouwen dat het mogelijk is samen een leven op te bouwen waarin de beide seksen elkaar volledig respecteren. Tegelijk brengen ze zo een veranderingsproces op gang bij vrouwen die geweld hebben ondergaan. Dit project richt zich op volwassenen, kinderen en pubers. Zowel vanuit het bedrijfsleven als uit de onderwijswereld kwamen hier aanvragen voor. De ‘School voor ouders’ kan bij Casa Amiga worden gevolgd, maar Casa Amiga bezoekt ook de mensen op locatie en reist dus met het project langs fabrieken en gemeentelijke instellingen, langs kleuterklassen, lagere en middelbare scholen.

In november 2010 verscheen Esthers boek ‘ConstruyendoCaminos y Esperanzas’ en werd Casa Amiga naar haar oprichtster vernoemd. Sindsdien luidt de officiële naam Casa Amiga Esther ChávezCano en staat die naam in grote letters op de gevel.

In 2010 kon stichting Hester met steun van de Zusters Franciscanessen een project bij Casa Amiga financieren, genaamd: Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. Dit project omvatte crisishulp, cursussen burger- en strafrecht, cursus rechtsbijstand, algemene voorlichtingscursussen en cursussen preventie bestemd voor leerkrachten. Dit project nam drie jaar in beslag. In 2012 kwam hier therapie bij voor de vrouwen.

Eind 2010 wilden we Casa Amiga bezoeken. Helaas, vanwege het geweld ter plekke kregen we een negatief reisadvies van de Nederlands ambassade.

Begin 2011 reisde VPRO-verslaggever KatySherriff samen met hoogleraar Latijns-Amerika Studies Wil Pansters naar Ciudad Juárez om er een serie reportages te maken. De reportages werden in april en mei in drie afleveringen van het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland uitgezonden.

Katy en Wil hadden er ook een uitgebreid interviewmet Irma Casas, de opvolgster van Esther Chávez als directeur van Casa Amiga. Zie media

In 2011 kreeg stichting Hester van de SoroptimistgroepBommelerwaard een cheque overhandigd.
Casa Amiga heeft van dit bedrag een bibliotheek laten bouwen waar nu 1500 boeken in staan over hoe te handelen bij geweld tegen vrouwen, empowerment en gelijkheid van man en vrouw. Ook zijn er kinderboeken voor de kinderen van de vrouwen die de boeken komen lenen. Er is een aangrenzende tuin waar de vrouwen in de schaduw kunnen gaan zitten lezen en tot rust komen.

In 2011 startte een zelfverdedigingscursus op initiatief van stichting Hester. Het geweld tegen vrouwen is één van de grootste problemen van Ciudad Juárez. Vanwege deze ellendige situatie zoekt Casa Amiga voortdurend naar nieuwe strategieën om geweld te voorkomen en om vrouwen te beschermen, krachtiger te maken en fysiek en emotioneel herstel te bewerkstelligen. De zelfverdedigingscursus past dus perfect in het beleid van Casa Amiga! De cursus liep door in 2012 en 2013.

In 2013 hielden we de eerste Skypegesprekken met Irma Casas.

In november 2013 bezochten we Casa Amiga om hoogte te krijgen van de situatie daar. Lees verslag.

In 2014 bezochten we opnieuw Casa Amiga. In mei werd het in het Spaans vertaalde boek Noodkreet uit Juárezin Mexico uitgegeven. Uiteraard presenteerden we ons boek ook bij Casa Amiga.