Meerjarenplan

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Meerjarenplan

Meerjarenplan stichting Hester 2014.pdf

Meerjarenplan 2014-2016

stichting Hester

Vooraf

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord.

Sinds de oprichting in februari 2005,  ruim zes jaar na de moord op Hester steunt stichting Hester het opvanghuis CasaAmiga,een opvanghuis voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen opgericht door Esther ChavezCano, die overleed in 2009. Sinds 2009 is Irma Casas directeur van CasaAmiga. Zij zet het werk van Esther Chavez voort.

In januari 2014 werd een verdachte van de moord op Hester, RamiroAdame Lopez, alias Roberto Flores, gearresteerd bij de Mexicaanse grens. In afwachting van de berechting zit de verdachte op het moment van verschijnen van dit meerjarenplan in voorlopige hechtenis.

De berechting van de verdachte, zal geen invloed hebben op het voortbestaan van de stichting Hester. Het doel van de stichting, het bewerkstelligen van gerechtelijk onderzoek, geldt voor alle zaken van vrouwelijke slachtoffers van geweld in Mexico.

Doelen

 1. de moord op vrouwen permanent op de agenda van de internationale gemeenschap houden met als doel het bewerkstelligen van gerechtelijk onderzoek;
 2. het voorkomen van geweld tegen vrouwen in Mexico; met focus op Ciudad Juárez,
 3. het ondersteunen van vrouwelijke slachtoffers van geweld en met geweld bedreigde vrouwen, hun naasten en nabestaanden.

Het voorkomen van geweld tegen vrouwen en het ondersteunen van slachtoffers wordt vormgegeven door het steunen van projecten van CasaAmiga.

Resultaten tot 2014

Ad 1. 

 • De zaak Hester staat op de agenda van de Inter Amerikaanse Commissie voor de   rechten van de mens;
 • de arrestatie van een verdachte van de moord op Hester in januari 2014 en de enorme publiciteit in zowel Mexico als Nederland rond deze arrestatie;
 • het aantrekken van Carlos Castresana als onbezoldigd adviseur in het proces tegen de verdachte van de moord op Hester;
 • hetin zeer korte tijd bijeenbrengen van ruim 9000 euro  in een fonds om de onkosten van Carlos Castresana te dekken;
 • het boek “Noodkreet uit Juárez”, geschreven door Arsène werd vertaald en gepubliceerd in het Spaans in Mexico;
 • het bezoek van Arsène en Roeland aan Mexico met onder meer een bijeenkomst op de Nederlandse ambassade met Mexicaanse mensenrechten verdedigers en slachtoffers van geweld tegen vrouwen;
 • het uitkomen van de film ,”Bloem door het asfalt”, gemaakt door de Radio Wereldomroep Nederland tijdens deze reis;
 • de publiciteit tijdens het bezoek van Arsène en Ingrid de Vries, vertaler van het boek, aan Mexico ter gelegenheid van de presentatie van het boek aldaar;
 • de Hesterlezing in november 2013 door minister van buitenlandse zaken Frans Timmermans;
 • de voortdurende aandacht van zowel de Mexicaanse ambassade als Buitenlandse Zaken;
 • onderhouden van contact met het Europees parlement voor het daadwerkelijk verbeteren van de situatie in Mexico;
 • het bereiken van de 47e plaats in de top 50 van goede doelen;
 • houden van lezingen in Nederland;
 • onderhouden van contacten en uitwisselen van informatie met zusterorganisaties.

Ad 2 en 3.       

 • Het bezoek van Arsène aan CasaAmiga in 2013 en 2014;
 • regelmatig contact met Irma Casas, directeur CasaAmiga,  via skype;
 • niet afnemende financiële steun aan CasaAmiga;
 • opnieuw bereid vinden van de Franciscanessen van Heythuyzen nieuwe projecten van CasaAmiga te financieren.

Omgevingsverkenning

 • De vaste inkomsten zijn terug gelopen;
 • Maar, na een oproep voor een bijdrage in een fonds voor de onkosten van Carlos Castresana werd in korte tijd 9000 euro bijeengebracht;
 • Het onderhouden van het relatienetwerk is voor een belangrijk deel afhankelijk van Arsène;
 • Arsène als boegbeeld is zowel de kracht als de zwakte van de stichting;
 • De Stichting heeft een sterk imago;
 • De naamsbekendheid is hoog;
 • Vanuit de Nederlandse Ambassade in Mexico kan blijvende politieke steun worden verwacht omdat het thema mensenrechten, rechten voor transgenders, homorechten en rechten voor vrouwen op de agenda staat. Er zijn goede persoonlijke contacten met deze ambassade;
 • De publiciteit rond de zaak Hester, de niet aflatende roep om gerechtigheid van Arsène en de stichting Hester blijkt een grote steun voor de slachtoffers van geweld tegen vrouwen in Mexico;
 • De stichting onderhoudt contact met verschillende zusterorganisaties.

Bedreigingen

 • het teruglopen van de vaste inkomsten;
 • grote druk op Arsène.

Toekomstperspectief

De stichting Hester gaat door op de ingeslagen weg.

 • geeft informatie over de moord op Hester;
 • geeft informatie over geweld tegen vrouwen en de rechteloosheid in Mexico;
 • zet zich in voor continuïteit ten aanzien ondersteuning van CasaAmiga, zowel in de reguliere kosten als in projecten;
 • blijft communiceren met overheden om het geweld tegen vrouwen in Mexico op de internationale agenda te houden;
 • onderhoudt contacten met zusterorganisaties.

Acties voor de komende 2,5 jaar

 • ondersteunen van Tweedekans onderwijs bij CasaAmiga. De taak van de stichting Hester daarbij is geld beschikbaar krijgen;
 • financieel ondersteunen van CEDEHM organisatie waarvoor LuzCastro, advocaat in de zaak Hester, werkt. Voor het realiseren van deze doelstelling is het verwerven van geld een belangrijke taak;
 • het Boek: na de Nederlandse uitgave, de verschijning van de Spaanse vertaling in Mexico, nu ook een Engelse vertaling op de markt brengen;
 • het organiseren van ondersteuning van de stichting door mensen uit andere organisaties;
 • het uitbouwen en professionaliseren van de fondsenwerving;
 • zoveel mogelijk publiciteit genereren rondom het proces tegen de verdachte van de moord op Hester, om daarmee aandacht te vragen voor gerechtigheid voor alle slachtoffers van geweld tegen vrouwen in Mexico.

Tot slot

Het bestuur van de stichting Hester is zich ervan bewust dat Arsène als moeder van Hester en als oprichter het gezicht is van de stichting Hester. Het bestuur stelt daarom alles in het werk om haar te ondersteunen bij de uitvoering van haar taken.

De resultaten tot 2014 tonen in voldoende mate aan dat de stichting op de ingeslagen weg de komende periode voort kan gaan.

Vastgesteld 4 november 2014