Huis van gelijkwaardigheid

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Huis van gelijkwaardigheid

Project huis van gelijkwaardigheid ESTHER CHAVEZ CANO

Dit project is enkele jaren geleden ontstaan omdat we bij Casa Amiga merkten dat er behoefte was aan een therapie waardoor mannen en jongeren die geweld plegen tegen hun partner of hun gezin inzicht kunnen krijgen in de patriarchale opvoedpatronen en het geweld dat ermee gepaard gaat. Dankzij deze therapie kunnen zij gelijkwaardige geweldloze relaties opbouwen en hun mannelijkheid op een gezonde manier beleven.

Voorgeschiedenis: Het project is in 2014 voor sponsoring gepresenteerd aan FICOSEC (een organisatie van werkgevers, ter bevordering van de veiligheid en competitiviteit in Chihuahua). Eind 2015 werd het goedgekeurd voor de duur van een jaar (december 2015 tot december 2016).

Voorwaarden voor levensvatbaarheid:
1.- Het project wordt ontwikkeld, geleid en gecontroleerd door Casa Amiga.
2.- Het project wordt gecoördineerd door een psycholoog van Casa Amiga met 10 jaar werkervaring met vrouwelijke slachtoffers van geweld.
3.- Feministische benadering met nadruk op gendergelijkheid. Het ontwerp van het project is gebaseerd op de ervaring van Casa Amiga.
4.- Overeenkomstig de Wet Recht van Vrouwen op een Leven Zonder Geweld (Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), vindt het project niet in Casa Amiga plaats. Er wordt een aparte ruimte gehuurd voor dit project. Adres: Calle Regina 6327 Colonia Lomas del Rey. 
5.- De directe Therapeutische hulp wordt verleend door mannen. Momenteel geven 3 psychologen individuele en groepstherapie.