Wat doen wij

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Wat doen wij

De stichting Hester bestaat uitsluitend uit vrijwilligers

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord.

Sinds de oprichting in februari 2005, ruim zes jaar na de moord op Hester steunt stichting Hester het opvanghuis Casa Amiga, een opvanghuis voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen opgericht door Esther ChavezCano.Dit opvanghuis werkt met 25 vaste medewerkers en 50 vrijwilligers.

Uw financiële steun komt volledig ten goede aan de volgende doelen:

Doelen

 • De moord op vrouwen permanent op de agenda van de internationale gemeenschap houden met als doel het bewerkstelligen van gerechtelijk onderzoek;
 • Het voorkomen van geweld tegen vrouwen in Mexico; met focus op Ciudad Juárez,
 • Het ondersteunen van vrouwelijke slachtoffers van geweld en met geweld bedreigde vrouwen, hun naasten en nabestaanden.

Het voorkomen van geweld tegen vrouwen en het ondersteunen van slachtoffers wordt vormgegeven door het steunen van projecten van Casa Amiga.

De niet aflatende vasthoudendheid van de ouders van Hester, daarbij gesteund door de stichting Hester, heeft in januari 2014 geleid tot de arrestatie van een verdachte van de moord op Hester, Ramiro Adame Lopez, alias Roberto Flores. Op 1 december 2015, 17 jaar na de moord, werd de verdachte veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf.  De arrestatie en berechting van de verdachte is niet alleen heel belangrijk voor de ouders van Hester, maar voor alle zaken van vrouwelijke slachtoffers van geweld in Mexico. Het werk van de stichting Hester gaat daarom ook onverminderd door.

Resultaten met betrekking tot publiciteit:

 • de zaak Hester staat sinds 2010 op de agenda van de Inter Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens
 • de voortdurende aandacht van zowel de Mexicaanse ambassade in Nederland als Buitenlandse Zaken
 • in 2008 publiceerde Arsène van Nierop, moeder van Hester het boek Noodkreet uit Juárez
 • het boek “Noodkreet uit Juárez”, geschreven door Arsène werd in het Spaans vertaald door bestuurslid Ingrid de Vries en gepubliceerd in Mexico
 • presentatie van de Spaanse vertaling van het boek op de Nederlandse ambassade in Mexico in het bijzijn van Mexicaanse mensenrechtenverdedigers, slachtoffers van geweld en de internationale pers
 • genereren van veel publiciteit rondom de arrestatie en de veroordeling van de verdachte zowel in Mexico als in Nederland
 • het organiseren van een bijeenkomst te gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de stichting Hester met verschillende kunstenaars en sprekers als minister van Buitenlandse zaken Bert Koenders, directeur van de afdeling het Westelijk halfrond op Buitenlandse Zaken, Joost Reintjes en Wil Pansters, Hoogleraar Latijns-Amerika aan de Universiteit van Utrecht en Groningen
 • het onderhouden van contact met het Europees Parlement voor het daadwerkelijk verbeteren van de situatie in Mexico
 • het organiseren van lezingen zoals de laatste Hesterlezing door de toenmalige minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans
 • het bereiken van de 47e plaats in de laatste top-50 van Goede Doelen
 • het ondersteunen van projecten bij het opvanghuis Casa Amiga
 
De stichting Hester financiert:
 • het salaris van een psychologe en een pedagoge bij Casa Amiga
 • project Crisishulp
 • een cursus burgerrechten
 • voorlichting aan jongeren en volwassenen hoe geweld te vermijden
 • voorlichting aan leerkrachten
 • therapie voor slachtoffers van geweld
 • een cursus zelfverdediging voor vrouwen en meisjes
 • tweedekansonderwijs, vrouwen krijgen de gelegenheid hun opleiding af te maken
 • fotowedstrijd met als thema fotobijdrage over de omstandigheden waaronder vrouwen de strijd tegen geweld in Ciudad Juárez ondergaan
 • oprichting van een bibliotheek