Beste Vriend van stichting Hester

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Beste Vriend van stichting Hester

 
     
Voorburg, 25 maart 2014
  
Beste Vriend van stichting Hester, 
 
Zoals u onlangs vernam is Roberto Flores in Mexico op 24 januari van dit jaar aangehouden voor de moord op onze dochter Hester van Nierop, 15 jaar geleden gepleegd op 19 september 1998 in Ciudad Juárez . De verdachte zal in Mexico worden berecht.
Het is van het grootste belang dat dit proces zorgvuldig wordt gevoerd en dat het recht kan zegevieren.
Wij laten ons vertegenwoordigen in dit proces door  advocate en mensenrechtenverdediger Luz Castro. Zij werkt voor het Centrum voor Mensenrechten van de vrouw in Chiuhuahua (CEDEHM). Luz Castro heeft voorgesteld om dr. Carlos Castresanaals adviseur te vragen  Dr. Carlos Castresana is namelijk expert op het gebied van feminicide en seriemoord en kent het rechtsysteem in Latijns-Amerika goed. Hij was onder meer opsteller van de aanklachten tegen de junta’s van Argentinië en Chili en speciale rapporteur van de Internationale Commissie tegen straffeloosheid in Guatamala. Hij is volledig bekend met de zaak Hester. Wij zijn verheugd dat hij zijn steun belangeloos heeft toegezegd.
U zult begrijpen dat dit proces van berechting  enige tijd zal gaan duren en onkosten met zich meebrengt. Het CEDEHM is volledig afhankelijk van sponsoren en heeft de stichting Hester om financiële steun gevraagd om ook de onkosten van dr Carlos. Castresana te kunnen dekken. De onkosten bestaan ondermeer uit vervoerskosten en verblijfskosten van dr Catresana die gedurende het proces een aantal keer vanuit de Verenigde Staten naar Mexico zal moeten reizen als adviseur. 
Stichting Hester wil graag bijdragen in deze onkosten, maar  kan dat  alleen samen met u doen.
Juist vanwege uw grote betrokkenheid en uw financiële steun aan Stichting Hester waarvoor we heel dankbaar zijn, willen we u concreet vragen ons met een extra bijdrage in deze te helpen.
Zo maakt u het mede mogelijk recht te doen spreken namens Hester, en nabestaanden in Ciudad Juárez  hoop op gerechtigheid te geven.
Uw extra bijdrage kunt u overmaken op rekening NL37 ABNA 0400928442 ten name van Stichting Hester onder vermelding van : Proces Hester
Ik hoop van harte dat u ons extra wilt ondersteunen! Bij voorbaat heel veel dank,

Arsène van Nierop
Voorzitter Bestuur Stichting Hester
arsene@hester.nu
070 3461837

0654952135 
Stichting Hester heeft de ANBI-status en  uw extra gift is dus aftrekbaar van de belasting!