Jaarverslag

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2012 en financieel jaarverslag 2012

Het jaarverslag van 2012 en het financieel jaarverslag van 2012 zijn te vinden onder het submenu Jaarverslag op de site.

Continue reading →

Jaarverslag 2012

Jaarverslag stichting Hester 2012

 

Stichting Hester is verhuisd

Per 1 november 2012 is stichting Hester verhuisd naar

Elzendreef 665

2272 CX Voorburg

070 3461837

steun@hester.nu

 

Facebook

Stichting Hester is nu ook te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hester-Foundation-Stichting-Hester


Stichting Hester gestegen in top 50 goede doelen.

Dagblad TROUW publiceerde op 23 november opnieuw de Goede doelen top-50. Stichting Hester steeg van de 50e naar de 47e plaats.

De top-50 is gebaseerd op onderzoek naar de structuur van de organisaties. Er wordt gekeken naar transparantie, het betrekken van experts bij hun doelstellingen, samenwerking met andere organisaties en of het toezicht op de organisatie goed geregeld is.

We ontvingen van Viola Lindeboom van Kennisbank filantropie een bemoedigend bericht:

“Jullie vermelding in de ranglijst laat zien dat jullie goede doelenorganisatie een grote kans op een grotere positievemaatschappelijke prestatie heeft. Dit is voorspellend en aan jullie om dit waar te (blijven)maken richting begunstigden!

Wij wensen jullie heel veel succes met jullie bijdrage aan een betere wereld.”


 

Wedstrijd NRC Handelsblad

Tijdens de zomervakantie organiseerde NRC Handelsblad een actie voor goede doelen: men kon een advertentie inzenden en de beste zou ruim worden afgedrukt in NRC Handelsblad en Next. Ook wij werden uitgenodigd deel te nemen. Eric Vroon, vrijwilliger voor stichting Hester schreef de mooie tekst Bloem door het asfalt, waarin hij de oprichting van stichting Hester door Arsene, vergeleek met het ontstaan van leven, een bloem die zich een weg heeft gebaand door asfalt.

Helaas ging de prijs aan ons voorbij.

 

Share a gogo

Share a gogo is een website die zich richt op het werven van bijdragen voor goede doelen, speciaal gericht op jongeren. We werden gevraagd een bijdrage te leveren. Eric Vroon schreef ook hiervoor een wervende tekst.

 

Bestuurswisselingen

Eind december nam Marese Röselaars afscheid van ons bestuur. Haar bestuursperiode zat erop en de vrijheid van het pensioen lonkte. Bedankt Marese, voor je deskundigheid die je al deze jaren hebt ingezet voor stichting Hester. We zullen je missen.

 

Nieuwe webmaster

Na het overlijden van Eric de Vries in november 2011, was gelukkig Arend de Boer bereid, eveneens als vrijwilliger, het beheer van de website over te nemen. De website kreeg met hem dit jaar weer een nieuwe kleur. Dank Arend.

  

Activiteiten stichting Hester 2012

Arte de la Esperanza

Een prachtig succes was Arte de la Esperanza, het kunstproject voor stichting Hester.

Het Atrium van het Haagse stadhuis, vormde het hart van de tentoonstelling. De hele dag door liepen er mensen langs op weg naar de balies van de gemeente Den Haag.

Voor deze tentoonstelling schonken 27 kunstenaars 29 kunstwerken met het themaHOOP.

Op 11 april opende mevrouw Marjolein de Jong, loco-burgemeester van Den Haag, de tentoonstelling.

De veiling van de kunstwerken door Benthe Tubker van veilinghuis Christie’s, leverde ruim € 15.000 op!

Gerdi Verbeet voorheen Tweede Kamervoorzitter,maakte het eindresultaat bekend.

De opbrengst is bestemd voor de cursus Zelfverdediging die bij Casa Amiga wordt gegeven aan vrouwen die reeds in therapie zijn geweest.

 

De aandacht in de media was groot. Er verscheen een fors stuk in de Telegraaf, Omroep West kondigde het evenement aan via TV West én via Radio West.

De opbrengst was uiteindelijk ook via TV West op een ‘banner’ te zien.

Verder waren er onder meer artikelen in Den Haag Centraal, het AD, de huis

aan-huisbladen, de wijkkrant De Vogelwijk en ook Vrouwen voor Vrede, Wilpf (Women’s international league for peace and freedom) besteedden aandacht aan de tentoonstelling en de veiling

Op de Spaanstalige site van de Wereldomroep verscheen een video die een schitterende sfeerimpressie gaf van de tentoonstelling en de veiling. Zo kon ook iedereen bij Casa Amiga zien hoeveel aandacht er in Nederland is voor de vrouwen in Ciudad Juárez.

Ook in de Mexicaanse media was onverwacht veel aandacht voor Arte dela Esperanza. Erwerd steeds aangehaald dat Den Haag, stad van internationaal recht en vrede, haar stadhuis openstelde om de vrouwen in Ciudad Juárez een stem te geven.

De organisatie was in de bekwame, kunstzinnige handen van kunstenaar Jan Jippe van Herrikhuijzen, die ook de prachtige catalogus ontwierp.

De kunstenaars, die belangeloos hun werk schonken, waren:

Ria Amesz, Ad Arma, Mariel Bisschops, Rob van de Broek, Iris van Dongen , Titia Ex, Gonny

Geurts, Jan Jippe van Herrikhuijzen, Jeanne Johns, Cis Koetse, David Kuipers, Frea Lenger,

Annemieke Louwerens, Ans Markus, Charlotte Molenkamp, Lydie van Niekerk, Maartje van Noort, Ingerid Opstelten, Sonja Rosing, Joop Serno, Rene Staal, Mo Swillens, Ineke Vlietstra, Annemarie Voets, Henrie Vogel, Veronica Waleson, Saskia Weishut.

Naast enkele anonieme donateurs werd de organisatie mede mogelijk gemaakt door±

de gemeente Den Haag, veilinghuis Christie’s, Letter Z design, Drukwerk Expert, Akkolades, Peter Fredriks fotografie, Buren, Van Velzen, Guelen en de M.O.A.C .Gravin van Byland stichting

 

400 women

Van 6 tot 17 mei was in de voormalige suikerfabriek (Sugar City)in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de tentoonstelling 400 Women te zien, een conceptuele expositie van de Britse kunstenares Tamsyn Challenger.

De tentoonstelling was door Arsène naar Nederland gehaald, nadat zij samen met Roeland deze in Londen had bezocht. De tentoonstelling vormt een aanklacht tegen de vrouwenmoorden en vermissingen in Ciudad Juárez en geweld tegen vrouwen wereldwijd.

Deze indrukwekkende installatie bestaat uit 175 portretten van vermiste en vermoorde vrouwen, door 175 internationale kunstenaars. Eén van de geportretteerde vrouwen is Hester. De tentoonstelling reist de wereld rond om het geweld in Ciudad Juárez aan de kaak te stellen.

Op zondag 13 mei (Moederdag) was er een speciale VIP View, genaamd, 400 for Hester.

Wil Pansters, hoogleraar Latijns Amerika Studies Utrecht, vertelde er over de politieke situatie van dit moment in Ciudad Juárez. Ook Arsène kwam aan het woord.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Mexicaanse harpiste en zangeres Bárbara Ceron Olvera

Viamachtigingsformulieren werd ruim €3.000,00 opgehaald voor stichting Hester! Weer een bijdrage aan de zelfverdedigingscursus!

De organisatie van deze tentoonstelling was in handen van Gerty van Styrum en Anouk Kamps, directeur van evenementenbureau Spitz.

Het evenement kreeg heel veel aandacht in de media: bij de opening van de tentoonstelling door burgemeester Bert Bruij werden opnames gemaakt door Nieuwsuur en Hart van Nederland; NRC en NRC-next publiceerden over twee pagina’s portretten.

 

De wandeling

Op 11 mei was de tentoonstelling onderwerp van het KRO-programma'De Wandeling'.

Arsène en Roeland werden tijdens een wandeling door Spaarnwoude en in Sugar City geïnterviewd. 

De tentoonstelling werd in dit programma gekoppeld aan de laatste 14 jaar van de familie Van Nierop, die vanuit zo’n verschrikkelijk diep dal de draad weer wist op te pakken. Zie www.hester.nu. Uit heel Nederland kreeg stichting Hester bijzondere reacties.

 

Casa Amiga in 2012

Zelfverdedigingscursus

Na therapie bij Casa Amiga komen vrouwen in aanmerking voor deze cursus. Er zijn in 2012 twee cursussen gegeven waaraan in totaal 50 vrouwen deel hebben genomen.

Inmiddels hebben ook 25 medewerkers van Casa Amiga deze cursus gevolgd. Zij ervaren het als een heel zinvolle aanbreiding van het pakketmaatregelen dat ze normaal aanbieden om geweld te voorkomen. In 2013 wordt deze cursus vervolgd.

 

Fotowedstrijd

Tijdens de twee tentoonstellingen vond bij Casa Amiga een fotowedstrijd plaats. Ook een initiatief van stichting Hester en gesponsord door Lemon Tree..

De bedoeling was dat vrouwen hun toekomst in beeld zouden brengen om zich op diemanier bewust te worden van de mogelijkheid je eigen toekomst te bepalen. Er werden drie prijzen uitgereikt. Casa Amiga spreekt van een succes en zou hieraan de komende jaren graag een vervolg geven.

 

Project Franciscanessen van Heythuijzen: Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez’.

Evenals vorig jaar doneerden de Franciscanessen, Kloosterzusters van Heythuysen, het project: ‘Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van

Ciudad Juárez’. Dit project is voornamelijk gericht op het verbeteren van de rechten van vrouwen, door duidelijk temaken wat deze rechten inhouden. Bij dit project, dat door en bij

Casa Amiga wordt uitgevoerd, is geld beschikbaar gesteld om vrouwen in een crisissituatie op te vangen en ze daarna op professionele wijze te begeleiden.

 Zo krijgen vrouwen,maar ookmannen, informatie over het rechtssysteem, zodat ze inzicht ontwikkelen in wat hun rechten en plichten zijn en beide partijen vervolgens weten waaraan ze zich behoren te houden.

Ook ontvangen vrouwen rechtsbijstand wanneer dat nodig blijkt. 

Om te zorgen dat de situatie in de toekomst verbetert, krijgen zowel volwassenen als pubers voorlichting over preventie van geweld. Ook voor onderwijzers is er een dergelijke cursus. Dit jaar is het project uitgebreid: de vrouwen die rechtsbijstand vragen bij Casa Amiga, komen nu ook in aanmerking voor therapie, zodat ze hun leven ook geestelijk beter in het spoor krijgen.

 

De rapportages over dit project in 2012 laten het volgende beeld zien:

 

 

maart

april

mei

juni

Juli

aug

sept

okt

nov

dec.

Aantal personen die crisishulp ontvingen

345

289

490

209

209

300

341

405

245

160

Aantal personen cursus rechtsbijstand doorliepen

97

64

85

39

44

52

34

30

33

22

Aantal personen die rechtsbijstand ontvingen

181

144

165

79

71

76

141

134

111

67

Aantal pubers en volwassenen die de cursus

Hoe geweld te voorkomen doorliepen

624

217

1184

251

42

106

980

970

794

162

Aantal leerkrachten die cursus hoe geweld te voorkomen doorliepen

50

86

21

6

69

45

30

22

10

25

Aantal personen die therapie kregen

62

39

61

59

39

73

22

22

22

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project loopt door tot en metmaart 2013. Het aantal deelnemers is nu al veel groter dan gepland.

 

De bibliotheek

De bibliotheek van Casa Amiga wordt intussen volop gebruikt door vrouwen die er in de bibliotheektuin tot rust kunnen komen.

 

Wensen voor de toekomst

Continuering van lopende projecten, herhaling van de fotowedstrijd, mogelijkheden tot het laten verzorgen van onderwijs door officiële onderwijsinstanties binnen de muren van Casa Amiga.

 

Publiciteit en communicatie

Arsène gaf voor stichting Hester een lezing bij Passage Loosduinen en een voor de Rotary Westland. 

Nieuwsbrieven: In 2012 verschenen 3 nieuwsbrieven: januari; mei en oktober. Zie www.hester.nu/nieuwsbrieven

Aan de mensen die de nieuwsbrief per post ontvingen is gevraagd hun e-mail te geven. Dit levert een besparing aan drukkosten op van zeker € 500 per keer dat de nieuwsbrief verschijnt.

 

Plannen voor 2013

In 2013 gedenken wij dat het 15 jaar geleden is dat Hester werd vermoord. We willen daarom opnieuw een Hesterlezing organiseren waarbij wij aandacht vragen voor de rechteloosheid van veel vrouwen en meisjes en voor de gevaarlijke situatie waarin velen van hen verkeren, niet alleen in Ciudad Juaréz.

Arsène en Roeland willen opnieuw naar Mexico gaan en naar Ciudad Juárez om te ervaren hoe de situatie daar nu is en ook om kennis temaken met IrmaCasas, directeur van Casa Amiga.

Daarnaast willen wij Casa Amiga verder financieel ondersteunen en werken aan de mogelijkheid onderwijs te laten verzorgen binnen hun muren zodat de vrouwen en meisjes een diplomakunnen halen dat hen in staat stelt zelfstandig te zijn.

 

Fondsenwerving en bijzondere giften

Naast alle reguliere giften van de vrienden van stichting Hester ontvingen we de volgende bijzondere giften:

Muiderkerk, bedankt! Jullie haalden bij de voorjaarscollectes ruim € 500 op voor stichting Hester;

Pianiste Else Krijgsman gaf op 9 juni een huisconcert ten behoeve van stichting Hester, bedankt!;

De Protestantse Vrouwencontactgroep van Heesch zamelde geld in voor ons;

Marianna Timmermans, een van de vrienden van stichting Hester, vertrekt voorgoed naar Amerika waar haar liefde John woont. Ze vroeg aan haar vrienden als afscheidscadeautje een donatie voor stichting Hester. Arsène vertelt bij haar afscheid op 19 mei in het kort over stichting Hester;

De Remonstrantse gemeente en de Doopsgezinde kerk Den Haag collecteerden voor stichting Hester;

De heer van Zijl stortte € 400. Reden: teveel verjaardagsgeld;

Van de Pelgrimshoeve, hét kringloopcentrum van Zoetermeer, ontvingen we weer een prachtige bijdrage. Geweldig om zo’n envelop in de brievenbus te vinden!

Opnieuw waren er een aantal gulle gevers die graag anoniem wilden blijven. Via deze weg: Bedankt!

Natuurlijk bedanken wij in dit rijtje ook alle kunstenaars en sponsoren die de tentoonstelling Arte de la Esperanza mogelijkmaakten.

 

Bedankt, lieve mensen!

Continue reading →

Jaarverslag 2011

Jaarverslag stichting Hester 2011

Terugblik 2011

 

Aanpassing huisstijl

De huisstijl van de stichting Hester - met als opvallendste kenmerk de bekende klaproos naar een ontwerp van Harry Compier - is in 2011 vernieuwd. German, de broer van Hester die als grafisch vormgever ook betrokken was bij de oude huisstijl, heeft het logo in een modern jasje gestoken. Zo ontstond een nieuwe gestileerde bloem, modern en fris van stijl met een knipoog naar de oude vertrouwde klaproos.

nieuw logo

 

 

Stichting Hester in TOP50 TROUW

Stichting Hester is opgenomen in de TOP 50 van internationale hulp in dagblad Trouw in de editie van zaterdag 19 november 2011. Trouw, CIGD (Centraal Informatiepunt Goede Doelen) en de Erasmus Universiteit Rotterdam beoordeelden goede doelen op basis van vier criteria: transparantie, organisatie, activiteiten en kwaliteit van de website. Stichting Hester kwam binnen op plaats 50 in deze ranking. Een goede prestatie voor een particulier initiatief dat nog maar zo kort bestaat.

 

Financiële transparantie

In 2011 plaatsten wij, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de in 2010 gehouden enquête onder de vrienden van stichting Hester, op onze website zowel het  financiële verslag als het jaarverslag vanaf de oprichting van stichting Hester in 2005 (zie kopje Jaarverslagen). Op deze manier waarborgt de stichting de financiële transparantie.

 

Europese conferentie over vrouwenmoorden

Op 3 maart bezocht Arsène op uitnodiging van Europarlementariër Raül Romeva de vierde conferentie over feminicide bij het Europees Parlement in Brussel.  Andrea Medina Rosas, van het Latijns-Amerikaans comité voor de verdediging van vrouwenrechten, liet weten dat er - ondanks de beloften van de Mexicaanse overheid - nog maar weinig vooruitgang te zien is.

 

Onderzoek in Ciudad Juárez

Peter Slort, politie attaché van de KLPD, ontmoette in Ciudad Juárez twee forensisch experts. Deze experts gaven aan dat zij bij elke moord op een vrouw technisch onderzoek op de plaats delict verrichten. Er werd hem verteld dat er nu heel gedegen onderzoek (inclusief DNA) plaatsvindt met betrekking tot de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez. Zijn persoonlijke overtuiging is dat de zaak Hester daar in belangrijke mate aan heeft bijgedragen.

Bestuurswisselingen

In 2011 vonden enkele bestuurswisselingen plaats. Het bestuur nam afscheid van haar penningmeester sinds het eerste uur, Marja Verhagen, en dankte haar voor het met zorg beheren van onze gelden en de ledenadministratie gedurende de afgelopen zes jaar. Roeland Bitter nam het penningmeesterschap van de stichting over. Roeland is werkzaam bij Baartse Mennema, bureau voor administratieve & fiscale zaken. De werkzaamheden voor stichting Hester voert hij geheel belangeloos uit. Ferdinand Mertens werd officieel adviseur van de stichting. Ferdinand was nauw betrokken bij de oprichting van de stichting en heeft zich als secretaris en later als vice-voorzitter, in welke rol hij vaak vergaderingen voorzat, met verve ingezet om de stichting verder te professionaliseren. Het bestuur blijft graag gebruik maken van zijn adviezen. In oktober trad Paula Ensink toe tot het bestuur. Als oud-opleidingsmanager van het Hoger Onderwijs  stelt zij nu haar ervaring en tijd in dienst van stichting Hester.

 

In Memoriam Erik de Vries

Op 16 november 2011 overleed Erik de Vries op 64-jarige leeftijd. Erik was onze grote steun en toeverlaat door de jaren heen voor onze website. Hij werd in 2006 bij stichting Hester actief om de site op te zetten en te beheren. Hij deed dit met veel enthousiasme en een uiterste precisie. Tot 6 september had Arsène vrijwel dagelijks contact met hem via mail. Hij hielp met het corrigeren, opmaken en versturen van de nieuwsbrieven en teksten die op de site kwamen. Kritisch waar nodig, en met oog voor detail.  Erik was een stuwende kracht op de achtergrond, wij zullen hem missen.

 

Activiteiten stichting Hester 2011

 

CPC-loop

Sander van Leeuwen bedacht het mooie plan om door deelname aan de City Pier City-loop geld op te halen: hij liep zelf de maximale afstand van 21 kilometer en haalde een prachtig bedrag op voor de stichting. Mandy van Schaaik, Annet Luyendijk, Sheila Ghosh en Rianne Waterval liepen de 10 kilometer. Gezamenlijk haalden de vijf lopers meer dan 2600 euro op, een fantastisch resultaat. De lopers hebben zich persoonlijk ingespannen voor dit prachtige bedrag. Zo verdubbelde Sheila haar bijdrage vanuit haar eigen bedrijf Dutchland Digital en Annet kreeg een genereuze gift van Stadskasteel Oudaen uit Utrecht. Mandy liet haar opbrengst verdubbelen door haar werkgever, ASR verzekeringen.


Benefietconcert The Armed Man

Op 29 oktober 2011 vond het concert The Armed Man plaats in de Duinzichtkerk in Den Haag.  Het concert werd georganiseerd door Johan de Keizer ten bate van stichting Hester en is geschreven door Karl Jenkins ten tijde van de Kosovo-oorlog in 2000. Ongeveer 35 zangers van kamerkoor Tricinium, Marcando en Marble voerden deze muziek uit. Ontroerend was het jeugdballet van de balletschool Sietske van Kan.  Piano, viool, cello, piccolo, fluit, hobo, trompet, slagwerk, pauk en harp vormden de begeleiding. Zij gaven een prachtig concert met Frits Teule als verteller. De inspanning was niet voor niets. De opbrengst voor stichting Hester was uiteindelijk  ruim €700.

 

Casa Amiga in 2011

 

Zelfverdedigingscursus

Het geweld tegen vrouwen is één van de grootste problemen van Ciudad Juárez. Vanwege deze ellendige situatie zoekt Casa Amiga voortdurend naar nieuwe strategieën om geweld te voorkomen en om vrouwen te beschermen, krachtiger te maken en fysiek en emotioneel herstel te bewerkstelligen. Het zelfverdedigingsproject waarvoor Casa Amiga een plan schreef, ging begin september van start. Vijftig vrouwen volgden deze cursus in 2011. De medewerkers van Casa Amiga volgen in 2012. De cursus wordt volledig door de stichting Hester gefinancierd. De instructeur is een erkende vechtsportspecialist. Hij heeft een combinatie van verschillende technieken gekozen van diverse allround krijgskunsten die door de jaren heen ontwikkeld zijn. Stichting Hester krijgt een eindverslag met de resultaten, hierin staat zowel informatie over de inhoud van de lessen als de financiële afwikkeling, aangevuld met foto’s en getuigenissen.

 

Workshops Hulp bij verslaving

In 2011 vroegen we Casa Amiga welke aanpak ze hanteren om jongeren van de drugs en alcohol af te houden. Er worden workshops gegeven aan jongens en meisjes van 12 tot 17 jaar met het thema ‘verslaving in zijn verschillende vormen’. In deze workshops ontdekken de deelnemers in hoeverre de ‘verslaving’ het normale leven in de weg kan staan. Bij Casa Amiga verandert voor veel vrouwen zo hun manier van leven. Een reactie van een deelnemer: ‘Ik leerde niet overal te huilen en me verdrietig te voelen. Ik leerde nee te zeggen. IK leerde te vergeven en me meer waard te voelen. Ik leerde dat geweld niets oplost. Zo ben ik er beter van geworden. Ik steek beter in mijn vel en ik ben nu veel gelukkiger. Met vriendelijke groet, Claribel E.M.’

workshop verslaving

Workshop hulp bij verslaving

 

Voorlichtingsproject huiselijk geweld

Stichting Hester ontving in 2010 een donatie van de Zusters Franciscanessen waarmee we het project ‘Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez’ bij Casa Amiga hebben kunnen financieren. In juni 2010 ging dit project van start en dit liep door tot mei 2011. Ruim 4000 vrouwen kregen crisishulp, ruim 2000 vrouwen kregen rechtsbijstand, ruim 6000 mensen kregen voorlichting over het voorkomen van geweld en bijna 300 leerkrachten kregen preventielessen.  

voorlichting artsen

Artsen die een voorlichtingscursus volgen

 

 

Gesprek met Sergio Cabada, voorzitter van de adviesraad Casa Amiga

In augustus sprak Arsène  met Sergio Cabada, voorzitter van de adviesraad van Casa Amiga. Sergio Cabada is tevens directeur van Canal 44, een televisiestation in Ciudad Juárez en was voor een kort bezoek in Nederland. Samen met Esther Chávez, de eerste directeur van Casa Amiga, had hij altijd fanatiek tegen het geweld gestreden, zo begon hij het gesprek. Hij droeg Esther een warm hart toe en had haar beloofd in de adviesraad van Casa Amiga plaats te nemen. Arsène  vroeg  hem naar het functioneren van Irma Casas, de huidige directeur en opvolger van Esther Chávez. Hij vertelde bijzonder tevreden te zijn met haar, ze functioneert goed, werkt hard en neemt de juiste beslissingen. Arsène vertelde over het werk van de stichting Hester. Zo sprak ze onder meer over de activiteiten die stichting Hester onderneemt om de politiek, burgers en media te informeren over de situatie in Ciudad Juárez. Hij keek ervan op dat hier in het Europees Parlement over de vrouwenmoorden wordt gepraat en dat er ook financiële maatregelen zijn getroffen om de situatie te verbeteren.

met Sergio Cabada
Arsène in gesprek met Sergio Cabada

Projecten gepland voor 2012

400 Women

In 2012 wil stichting Hester de tentoonstelling 400 WOMEN naar Nederland halen. Voor deze tentoonstelling vroeg de Londense kunstenares Tamsyn Challenger aan 175 artiesten elk één van de vermiste of vermoorde vrouwen uit Ciudad Juárez in een schilderij uit te beelden. Vijf jaar duurde het om dit idee te verwezenlijken. Het werk is gebaseerd op foto's die Casa Amiga en andere organisaties aanleverden.

Arte de la Esperanza

Stichting Hester wil naast de tentoonstelling 400 WOMEN ook een teken van hoop laten zien. Een positief punt is dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten zich over de problematiek van de voortdurende straffeloosheid in Mexico buigt. In oktober 2011 stond dit onderwerp daar op de agenda. Aan 25 Nederlandse kunstenaars wordt gevraagd een kunstwerk te maken met als thema HOOP. De hieruit voortvloeiende tentoonstelling heet Arte de la Esperanza. De kunstwerken zullen  worden geveild.  Er wordt een veilingcatalogus gemaakt en we zullen actief de media benaderen met de vraag aandacht te besteden aan deze twee projecten.

Publiciteit en communicatie

Lezingen en interviews Arsène 2011

 • 4 maart MO Mondiaal Nieuws interview  in verband met Internationale Vrouwendag 
 • 8 maart hield Arsène van Nierop een lezing voor de studentengroep Utrecht van Amnesty International.
 • 15 september hield zij een lezing voor Passage Bohemen in Den Haag.

Vermelding Arsène maandblad Opzij

Maandblad Opzij liet lezers in het kader van 8 maart, Internationale Vrouwendag, een lijst samenstellen van 100 vrouwen waar zij inspiratie van kregen.  Arsène stond hierin vermeld, te midden van vrouwen als Oprah Winfrey en Femke Halsema. ‘De vrouw die haar dochter verloor aan de inmiddels beruchte moordstad Ciudad Juárez en niet bij de pakken neer ging zitten, maar zich sindsdien via haar stichting Hester inzet voor alle vrouwen in die stad. Niet voor niets kreeg zij hiervoor in 2009 een ridderorde,’aldus het maandblad.

Boek Noodkreet uit Juárez

Het boek Noodkreet uit Juárez dat Arsène schreef wordt nog steeds verkocht en verspreid. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo kwam Ilse Hendriks, woonachtig in Frankrijk, op het idee om het boek te versturen naar jarige vrienden en familie in Nederland. Arsène schreef er een voordracht in en de stichting zorgde voor de verzending.

Facebook

Stichting Hester is sinds dit jaar ook te vinden op Facebook. Zoek op Stichting Hester of klik op deze directe link en blijf op de hoogte van onze activiteiten via de fanpagina.

 

Nieuwsbrieven

In 2011 kwamen drie nieuwsbrieven uit:

 

Werving nieuwe vrienden

Het aantal vrienden van Stichting Hester is in 2011 toegenomen en de donaties zijn gestegen.

Fondsenwerving en bijzondere giften

Naast alle reguliere giften van de vrienden van stichting Hester ontvingen we de volgende bijzondere giften:

·      Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk heeft  € 1250 gedoneerd. Op 26 januari heeft stichting Hester de cheque feestelijk in ontvangst mogen nemen.

·      De Muiderkerkgemeente in Amsterdam heeft de opbrengst van de uitgangscollecte van twee maanden gedoneerd aan de stichting.Ruim 600 euro werd met deze actie opgehaald.

·      In november 2011 heeft Arsène officieel de cheque van  €12.500 euro in ontvangst  genomen waarmee de bouw van een bibliotheek in Casa Amiga kon worden gerealiseerd. Het geld is bijeengebracht door de Soroptimisten Bommelerwaard aangevuld met een bedrag door de stichting Wilde Ganzen.

·      Opnieuw sponsorde Ernst & Young de stichting door de jaarrekening kosteloos te  beoordelen.


Arsène neemt de cheque van de Soroptimisten Bommelerwaard in ontvangst

Bedankt lieve vrienden van stichting Hester!

Continue reading →

Jaarverslag 2010

Terugblik 2010

Gerechtigheid
In 2010 is gestart met de voorbereidingen om de zaak Hester voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten te brengen te brengen.
De zaak van Hester, zal samen met een aantal andere zaken, in maart 2011 worden voorgelegd ter beoordeling aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, de IACHR, in Washington.

Oratie Prof. Dr. Mariclaire Acosta
In september ontving stichting Hester een uitnodiging om de oratie bij te wonen van Prof. Dr. Mariclaire Acosta. Mariclaire Acosta is een internationaal bekende mensenrechtenexpert uit Mexico en heeft zitting in het bestuur van de IACHR.
Zij was benoemd aan de Universiteit van Utrecht als hoogleraar op de Unesco Chair in Education for Peace, Democracy and Human Rights 2010. Deze wisselleerstoel op het gebied van vredeseducatie heeft een speciale focus op Latijns-Amerika.
In haar oratie ging zij in op geweld (in het bijzonder tegen vrouwen), rechtstaat en democratie in hedendaags Mexico. Naderhand heeft ze zich in een separate ontmoeting met Arsène uitgebreid op de hoogte laten stellen van de zaak Hester en de activiteiten van stichting Hester.

KLPD betrokken bij de zaak Hester
Door toedoen van Peter Slort, politie attaché bij de KLPD die verschillende bezoeken bracht aan Ciudad Juárez, is de verdachte van de moord op Hester, Roberto Flores nu toch geïdentificeerd als een bekende van de Mexicaanse justitie. Hij blijkt onder vijf verschillende namen bekend te zijn. Peter Slort heeft bereikt dat de verdachte niet alleen onder de naam Roberto Flores bij Interpol vermeld staat, maar ook onder de vier andere namen. Zijn foto’s en vingerafdrukken zijn inmiddels gekoppeld aan deze vijf namen, die wereldwijd zijn verspreid.

Sterfdag Hester
In de maand september herdachten we de sterfdag van Hester en haar geboortedag, een treurige maand met veel tegenstrijdige gevoelens. Hester wordt niet vergeten.

Aftreden bestuursleden
In 2010 trad Wicky Meynen af.


Casa Amiga in 2010

Irma Casas volgt Esther Chavez Cano op

Uit de introductie van Irma:
“Ik heb voor deze organisatie gekozen en de missie omarmd. Aan de ene kant omdat ik in mijn eigen leven ook niet het machistische geweld kon ontlopen. Het werken met deze thema’s maakte voor mij de cirkel rond. Aan de andere kant geloof ik onomstotelijk in de verandering van het lot van vrouwen. Casa Amiga vertegenwoordigt voor mij het begin van de strijd tegen het geweld tegen vrouwen en kinderen in Ciudad Juárez. Bovendien geeft het mogelijkheden oprecht te leven en te veranderen. Het is eerlijk werk en de veranderingen zijn zinvol.”

“Een van onze belangrijkste werkzaamheden is de eindeloze strijd om het geweld tegen vrouwen en kinderen te beëindigen, maar hoe? Door ze kracht te geven, de hulpmiddelen te geven die ze in staat stellen vrij te zijn om datgene te kiezen wat ze willen, zodat ze weten dat het mogelijk is af te rekenen met jaren van geweld, met jaren van verdriet. Dat we ze laten voelen dat ze niet alleen staan, dat er hoop is en we één grote familie zijn.”

Gewapende overval op blijf-van-mijn-lijfhuis
Een door Esther Chávez opgericht opvanghuis voor vrouwen in Ciudad Juárez,
Sin Violencia, is op 9 juni overvallen door een groep van 14 mannen, waaronder 6 zwaar bewapende politiemannen. Het optreden van de groep werd door de bewoonsters als zeer bedreigend ervaren. Veel van de vrouwen die in het huis verblijven zijn daar omdat ze gevlucht zijn voor hun gewelddadige partners, waaronder juist ook een aantal politiemannen.

In een brief aan de verantwoordelijke autoriteiten in Mexico heeft de stichting haar ernstige bezorgdheid uitgesproken over het gebeurde, waarbij zij aandrong op berechting van de verantwoordelijken. Uiteraard werd aan de betrokken instanties hier in Nederland een kopie gezonden. Amnesty Nederland heeft een zogenaamde bliksemactie doen uitgaan waarin werd opgeroepen tot het versturen van soortgelijke brieven aan de autoriteiten.

Betere informatie vanuit Casa Amiga
In september ontvingen we het jaarverslag van Casa Amiga. Een nieuwe stap naar een transparantere samenwerking! Ook kregen we een overzicht waaruit bleek dat stichting Hester zorgt voor een achtste van de totale inkomsten van Casa Amiga.

Project Zusters Franciscanessen
De zusters Franciscanessen gaven € 30.000,00 aan de stichting Hester om een project op te starten bij Casa Amiga, genaamd: Voorlichting over en aanklacht tegen huiselijk geweld gericht tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. In juni 2010 ging het project van start.

Geplande activiteiten voor het eerste kwartaal waren:
- crisishulp bieden aan 900 personen door middel van intake gesprekken
- verzorgen van12 cursussen over Burgerrecht en Strafrecht, ten behoeve van 80 personen;
- 350 maal rechtsbijstand verlenen
- voorlichting– en preventiecursussen geven aan 1500 adolescenten en volwassenen (m/v)
- verzorgen van verschillende preventieworkshops voor 50 onderwijzeressen en onderwijzers
- verzorgen van een computerworkshop voor 10 vrouwen.
- verzorgen van een yogaworkshop voor 12 vrouwen.

Het geplande aantal deelnemers per cursus werd in 2010 ruim overschreden.

400 women
Op 11 november waren Roeland en Arsène aanwezig bij de opening van de tentoonstelling 400 Women in Londen.
Voor deze tentoonstelling vroeg de Londense kunstenares Tamsyn Challenger  aan 175 artiesten elk een van de vermiste of vermoorde vrouwen uit Ciudad Juárez in een schilderij uit te beelden.
Het duurde vijf jaar om dit idee te verwezenlijken. De schilderijen zijn gebaseerd op foto’s die Casa Amiga  en andere organisaties aanleverden.

De Soroptimisten
De Soroptimisten van de Bommelerwaard haalden een heel jaar geld op voor stichting Hester. Zij deden dat door verschillende activiteiten te organiseren zoals marktjes, barbecues en een modeshow voor tweedehands kleding. Na afloop van de show werd de kleding verkocht.
Het geld werd opgehaald voor de stichting Hester, maar gaat via Wilde Ganzen naar Casa Amiga. Inmiddels werd een door Casa Amiga opgesteld projectvoorstel goedgekeurd. Het geld wordt besteed aan een bibliotheek in Casa Amiga.
Wilde Ganzen verdubbelde het bedrag dat de Soroptimisten binnenhaalden. Het eindbedrag werd uiteindelijk € 12.500. Hartelijk dank daarvoor.

Activiteiten stichting Hester in 2010

Hesterlezing door Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet
Op 25 maart vond de eerste Hesterlezing plaats in de Haagse Hogeschool voor ruim tachtig geïnteresseerden.

“Wie in het persoonlijk leven in zijn recht wordt aangetast, moet kunnen vertrouwen op de overheid.” Zo stelde Kamervoorzitter Gerdi Verbeet . “De overheid zorgt ervoor dat recht wordt gesproken en garandeert een onafhankelijk oordeel. En als de overheid van het eigen land het niet kan laat dan tenminste andere landen hun stem verheffen.”

Arsène verzorgde een inleiding. Ook zij vraagt om gerechtigheid. Zij stond ook stil bij het overlijden van Esther Chávez, oprichtster van de organisatie Casa Amiga en citeerde het volgende gedeelte van de tekst van de overlijdenskaart: “Er is nog veel werk dat ons te doen staat. De weg voorwaarts is lang en inspannend, maar er komt een moment waarop mijn stem nieuwe stemmen bereikt die de gerechtigheid voor vrouwen nastreven. Die gerechtigheid betreft de gehele mensheid, omdat je zo een meer rechtvaardige en democratische samenleving bereikt. "De tweede spreker Wil Pansters (hoogleraar Latijns-Amerika), zette de actuele ontwikkelingen in Ciudad Juárez en Mexico in historisch en cultureel perspectief. Wat is daar aan de hand? Waarom escaleert het geweld juist daar en wat zegt dit over de kwaliteit van de democratie en rechtsstaat in Mexico? Hij ziet voor de oplossing van het probleem een belangrijke rol voor de lokale bevolking. ’De vrouwen die zich samen sterk maken, zoals de Dwaze Moeders, kunnen druk van onderaf uitoefenen. Deze kan niet zo makkelijk door de overheid aan de kant worden geschoven als druk van buitenaf. Er ontstaan electorale risico's als de stemmen vanuit het volk komen en dat is veel bedreigender voor de politiek.’

Deelnemers aan de paneldiscussie waren naast Wil Pantsers: Monique van Daalen (plaatsvervangend secretaris-generaal op het Ministerie van Buitenlandse Zaken), Edwin Koopman (journalist) en Paul Jaspers (economiestudent en net terug uit Ciudad Juárez).
Het was een bijzonder evenement dat vraagt om een vervolg.

Benefietconcert 27 november
Op 27 november vond het benefietconcert plaats in de Engelse kerk in Den Haag
Het Muziekensemble Eco de Indias, speelde barokmuziek uit Latijns-Amerika en Spanje
Van o.a. Juan & José Pla (18e eeuw), Diego Pérez de Camino (18e eeuw) (Spanje), Ignacio Jerusalem (Mexico) en anonieme componisten uit Mexico en Bolivia.
Speciaal voor de vrienden en belangstellenden van de stichting Hester speelden deze musici Latijns-Amerikaanse barokmuziek uit de 17e en 18e eeuw. Een ensemble van topniveau.
Het was een mooi programma met zelden uitgevoerde muziek.

Naar aanleiding van dit concert had radio Nederland Wereldomroep een interview met Arsene voor het Spaansprekende luisterpubliek. Een Mexicaanse journalist wijdde hierop een artikel aan stichting Hester in het Mexicaanse weekblad El Proceso. Stichting Hester wordt steeds  meer gezien als een betrouwbare hulp in de strijd tegen het geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez.
De uiteindelijke opbrengst van het concert was ruim € 1000,00.
 Geplande activiteiten

City-Pier-City
Stichting Hester ontving een prachtig voorstel: een fervent hardloper wil graag geld inzamelen door zich te laten sponsoren bij het lopen van de Haagse City-Pier-City (CPC) loop op 13 maart 2011. Stichting Hester  deed een oproep tot deelname van meer mensen om door middel van sponsering bij deelname aan deze loop geld in te zamelen voor de stichting.

Fotowedstrijd
Stichting Hester wil een fotowedstrijd organiseren in Ciudad Juárez. Het doel van deze fotowedstrijd is de situatie van vrouwen in Ciudad Juárez en het dagelijkse geweld waar ze aan blootstaan weer op een andere wijze onder de aandacht van het grotere publiek te brengen. De stichting hoopt hiermee bij te dragen aan verandering en zo uiteindelijk de leefomgeving van deze vrouwen te verbeteren.
De foto’s mogen het leven in Cuidad Juárez van verschillende kanten belichten. De hoop op een beter leven voor de vrouwen zal hierbij centraal staan. “Er is meer dan woede, meer dan verdriet, meer dan verschrikking… er is hoop!”
Zo hopen we deze problematiek zowel in Mexico als in Nederland opnieuw onder de aandacht te brengen.
Om deze wedstrijd te promoten werken we nauw samen met Casa Amiga. De wedstrijd wordt gesponsord door Lemontree de onderneming die ook de eerste Hesterlezing sponsorde.


Publiciteit en communicatie

Enquête
In oktober 2010 hield stichting Hester een enquête onder de vrienden van de stichting. Deze werd ingevuld door 166 leden. Een positief resultaat. Wij legden in de enquête ook een aantal mogelijke projecten voor waarop vrienden van de stichting konden stemmen. Gratis nachtvervoer, een speciaal alarmnummer en een zelfverdedigingscursus werden het meest zinvol gevonden. Alle drie projecten die direct gericht zijn op het vergroten van de veiligheid van vrouwen. Ook een rechtenstudie voor een aantal vrouwen werd door een grote meerderheid  een goed idee gevonden.
Een samenvatting van de conclusies is gepubliceerd op de website. We mogen concluderen dat de vrienden van de stichting zeer tevreden zijn over het werk van de stichting.
Het bestuur is blij met de suggesties en aanbevelingen en gaat ermee aan het werk om zo de doelstellingen van de stichting nog beter te kunnen verwezenlijken.

In 2010 gaf Arsène lezingen:
-   20 januari Den Haag de Passage;
-   16 februari Scheveningen voor de vrouwenbeweging Passage;
-   25 februari Landgraaf, lezing voor Amnesty;
-   3 maart  Kerkrade, lezing voor Amnesty;
-   8 maart Zaltbommel. "100 Jaar Vrouwendag, onrecht achter de rug?;
-   11 maart lezing Rotary Gorinchem, afdeling Innerwheel;
-   15 april Streijen voor de vrouwenbeweging Passage.

Nieuwsbrieven
In 2010 kwamen drie nieuwsbrieven uit:
nieuwsbrief 1, februari 2010
nieuwsbrief 2, mei 2010
nieuwsbrief 3, oktober 2010


Werving nieuwe vrienden
Het aantal donateurs (vrienden) van Stichting Hester is in 2010 opgelopen naar 480.


 
Fondsenwerving en giften
- We ontvingen een gift van mevrouw Ewald, medewerker van DSM, € 300,00. Haar cadeau  voor haar 40 jarig jubileum;
- Wies van de Doll werd 65 jaar en vroeg donaties voor onze stichting. We ontvingen € 650,00;
- mevrouw Mertens uit Gulpen werd 90 jaar. Ook zij vroeg bij haar receptie donaties voor de  stichting. We ontvingen € 800,00;
- van de stichting Calibris ontvingen we een gift van € 350,00. In plaats van kerstpakketten  voor de medewerkers;
- de Hesterlezing en het benefietconcert brachten een mooi bedrag op voor de stichting.
- opnieuw sponsorde Ernst & Young onze stichting door de jaarrekening kosteloos te  beoordelen.


Bedankt lieve vrienden van stichting Hester!

 

 

Meerjarenplan 2010-2013

 

Bekijk of download hier het meerjarenplan 2011-2013 (pdf)

 

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 23 augustus 2011


Ernst & YoungDe jaarrekening van de stichting Hester is tot stand gekomen in samenwerking met Ernst & Young.Continue reading →

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Hester


Casa Amiga bestaat tien jaar, Terugblik 2009

Het bestuur van de stichting Hester heeft ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in een e-mail aan Casa Amiga waardering uitgesproken voor het werk van de organisatie en een extra bijdrage van $ 10.000 gestuurd.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Nadat Arsène van Nierop een lezing had gehouden bij de Soroptimisten in Zoetermeer kregen Ina de Paauw en Liesbeth Boelema de ingeving om een lintje aan te vragen. Geholpen door de zus van Arsène werd een en ander onder uiterste geheimhouding voorbereid. De orde werd uitgereikt op 29 april, lintjein Den Haag door burgemeester Van Aartsen. Enkele citaten uit zijn speech:
 
‘Moed, vasthoudendheid en onverzettelijke kracht, dat zijn de woorden die in mij opkomen als ik hoor wat u de afgelopen tien jaar heeft meegemaakt en voor elkaar heeft gekregen. Diep respect past bij de manier waarop u de kracht heeft gevonden en nog steeds vindt, om het grote gemis van uw dochter te vertalen in zoveel positieve actie voor andere vrouwen en kinderen.
Vanwege deze bijzondere verdiensten heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd u koninklijk te onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau.’
 
Staatsbezoek aan Mexico
Begin november vond het staatsbezoek van de Nederlandse regering en de Koninklijke familie aan Mexico plaats. In een persbericht werd verklaard dat dit bezoek werd afgelegd omdat beide landen steeds meer dezelfde waarden delen, o.a. op het gebied van de mensenrechten.
Voorafgaand aan dit bezoek lieten Koningin Beatrix, kroonprins Willem Alexander en prinses Máxima zich op een avond door ons op Huis ten Bosch informeren over onze ervaringen met politie en justitie. Natuurlijk vonden we het, als ouders van Hester, heel bijzonder om op zo’n manier benaderd te worden. Staatsbezoek 2009Prins Willem Alexander had het boek Noodkreet uit Juárez in één adem uitgelezen en vroeg dan ook heel gericht naar een aantal zaken. De koningin toonde haar belangstelling voor de stichting Hester en wilde alles weten over de ervaringen in Mexico met de politie en over de voortgang van de zaak Hester. Mede naar aanleiding van dit gesprek heeft zij tijdens het staatsbezoek in Mexico over de sociale wantoestanden in Ciudad Juárez gesproken.
Het staatsbezoek leidde er onder andere toe dat er vanuit Nederland twee politie-instructeurs Mexicaanse politiemensen gingen trainen.
 
Premio Madre MariaPrijs voor Esther Chávez
Ter gelegenheid van de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen (25 november) ontving Esther Chávez de prijs “Madre María Luisa Reynoso”. De prijs werd uitgereikt aan haar broer. Esther kon, vanwege haar slechte gezondheid, helaas niet zelf aanwezig zijn bij het uitreiken van de prijs.
 
Bestuurslid Ferdinand Mertens ziek
Ferdinand Mertens werd geveld door een ernstige ziekte en was tot september niet in staat zijn bestuurswerkzaamheden uit te voeren. 

Nieuwe bestuursleden
Désirée Verberk, Andreas Schuck en Wicky Meynen kwamen ons bestuur versterken. Ze vervingen volgens het rooster van aftreden Theo Halma en Wieb Broekhuijsen.

Gerechtigheid
Op 1 december deed het Inter-Amerikaanse Hof voor de mensenrechten een belangrijke uitspraak. De Mexicaanse overheid werd schuldig bevonden aan nalatigheid bij het onderzoeken van de moorden op drie vrouwen die in 2001 gevonden werden op een katoenveld in Ciudad Juárez.

Overlijden Esther Chávez
Irma Casas, die het werk van Esther bij Casa Amiga had overgenomen, mailde dat de gezondheid van Esther zodanig verslechterde dat ze niet meer naar haar geliefde werk kon komen. Esther liet daarna weten dat er uitzaaiingen van kanker in haar botten waren geconstateerd.
Op tweede kerstdag, 26 december 2009, bereikte ons het droevige bericht dat Esther, de oprichtster van en drijvende kracht achter Casa Amiga, was overleden. Esther voerde jarenlang een moedige strijd tegen haar ziekte, die haar er niet van weerhield zich toch nog zoveel mogelijk te blijven inzetten voor haar levenswerk.


foto-rouwkaart‘Ik heb vele wegen bewandeld waarop ik talrijke ideeën hoorde van mannen en vrouwen die me hebben geleerd respect te tonen en de waardigheid van vrouwen te verdedigen als de beste manier om de waardigheid van de gehele mensheid te respecteren en te verdedigen.

Er is nog veel werk dat ons te doen staat. De weg voorwaarts is lang en inspannend, maar er komt een moment waarop mijn stem nieuwe stemmen bereikt die de gerechtigheid voor vrouwen nastreven. Die gerechtigheid betreft de gehele mensheid, omdat je zo een meer rechtvaardige en democratische samenleving bereikt.’

Esther

Casa Amiga 2009

Nieuw opgestart project
In 2009 startte Casa Amiga, met de hulp van stichting Hester, een nieuw project: Opvoeding van vrouwen als bepalende factor in sociale processen. Met gesprekken, workshops en informatiemateriaal brengt Casa Amiga bij vrouwen die geweld hebben ondergaan een veranderingsproces op gang. Door dit project leren zowel mannen als vrouwen dat het mogelijk is samen een leven op te zetten waarin de beide seksen elkaar volledig respecteren en waarbij tegelijkertijd aandacht gevraagd wordt voor slachtoffers van geweld.
Dit project richt zich op kinderen, pubers en volwassenen. Zowel vanuit het bedrijfsleven als uit de onderwijswereld komen de aanvragen voor dit project. Casa Amiga bezoekt hiervoor de mensen op locatie en reist dus met het project langs fabrieken en gemeentelijke instellingen, maar ook langs kleuterklassen, lagere en middelbare scholen..
Zo worden de vrouwen in Ciudad Juárez onafhankelijker en zelfstandiger en beide partijen leren wat de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn. Casa Amiga hoopt hiermee met de patriarchale cultuur die de Mexicaanse maatschappij overheerst te breken. Daarbij willen ze bewerkstelligen dat heel langzaam maar zeker de cultuur, waarin de vrouw volslagen ondergeschikt en afhankelijk is, verandert. Van deze vrouw wordt verwacht dat ze partner wordt in plaats van de ondergeschikte rol die ze nu vervult.
Casa Amiga projectIn de laatste tientallen jaren zijn vrouwen uiterst belangrijk geworden op de arbeidsmarkt in Ciudad Juárez. Ze maken er 60% uit van de werkende bevolking! Helaas heeft deze economische vooruitgang niet automatisch gezorgd voor meer zelfstandigheid bij vrouwen. Vroeger waren het hun vaders, hun echtgenoten die voor hun beslisten, nu zijn het de hoofden van de afdelingen. Veelal beginnen vrouwen vroeg, op hun 16e jaar, met kinderen waardoor zij geen opleiding meer kunnen volgen. Casa Amiga zet daarom juist in op extra scholing voor deze groep vrouwen.
Tijdens het project kwamen er 116 kinderen naar de therapie en werd de ‘school voor ouders’ door 97 mensen bezocht. De kinderopvang is bijzonder nuttig gebleken. Door deze opvang konden meer dan 500 ouders therapiesessies bezoeken.

Lumpsum financiering
Deze regeling houdt in dat de stichting Hester per kwartaal een door het bestuur vastgesteld bedrag doneert. Dat wordt door Casa Amiga besteed aan haar doelstellingen. Het is aan Casa Amiga te besluiten waaraan het geld precies aan wordt uitgegeven. Casa Amiga geeft voortaan in haar jaar- of meerjaren plan vooraf aan waaraan ze vindt dat het geld het beste kan worden besteed. Per kwartaal ontvangen wij achteraf een rapportage over de activiteiten en vorderingen die ze gemaakt hebben. Voor 2009 heeft stichting Hester het jaarbedrag vastgesteld op € 18.000,00. 

Activiteiten stichting Hester

Brainstormsessie bestuur
Met het aantreden van de nieuwe bestuursleden bekeken we opnieuw onze doelstellingen om antwoord te vinden op de vraag wat de plannen zijn voor de nabije toekomst, de eerste drie tot vijf jaar, en wat we willen doen om dat te bereiken.
Voor de korte termijn werden vier doelen uitgewerkt, waaronder het optimaliseren van de transparantie in de samenwerking met Casa Amiga; het formuleren van nieuwe formules en strategieën; het opstellen van een communicatieplan met doelgroepanalyse; het meer transparant krijgen van de contacten met Casa Amiga; de arbeidsverdeling. Naast het bepalen van de doelstellingen werd een plan opgesteld hoe we de communicatie met de vrienden van de stichting Hester en met andere geïnteresseerden kunnen verbeteren. We willen ernaar streven de transparantie van de organisatie Casa Amiga te verbeteren. Casa Amiga staat open voor onze verbetersuggesties.

Statutenwijziging
Het bestuur heeft unaniem besloten de statuten te wijzigen. Tot 2009 was de stichting officieel verplicht de cijfers te laten goedkeuren met een accountantsverklaring. Door aanpassing van de statuten voldoet nu een beoordeling van een accountant.

Eerste Hesterlezing
Stichting Hester startte de organisatie van de eerste Hesterlezing die in 2010 zou gaan plaatsvinden.

EU-symposium over vrouwenmoorden
EU-logoOp donderdag 19 november waren Marèse Röselaers en Arsène van Nierop van de stichting Hester aanwezig bij een bijeenkomst in het Europees Parlement (EP) in Brussel over vrouwenmoorden. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Heinrich Böll Stichting samen met de Groene Fractie van het EP in verband met de Europees-Latijns-Amerikaanse top in mei 2010 in Madrid.
Met het aanbreken van het nieuwe mandaat van het EP werd het tijd te inventariseren wat er op dit punt is bereikt en wat niet, en te bepalen hoe verder te gaan. 
Uit verschillende hoeken waren sprekers uitgenodigd, waaronder Andrea Medina Rosas van het Latijns-Amerikaans en Caribisch Comité voor Vrouwenrechten; Kerrie Howard van Amnesty International Amerika; Rosa Celorio van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten. Ook waren er vertegenwoordigers van Spanje, Guatemala en Honduras. 

Zaak Hester naar IACHR
Aangezien in het onderzoek naar de moordenaar van Hester door de jaren geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt door lokale en nationale politie en justitie, heeft advocate Luz Castro (belangenbehartiger in Mexico) voorgesteld om de zaak naar een hoger niveau te tillen. Zij streeft ernaar de zaak voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (IACHR) in Washington te brengen. De stichting staat hier zeer positief tegenover: dit zou betekenen dat de klacht over de Mexicaanse rechtsgang wordt voorgelegd aan de IACHR en dat de mogelijkheid ontstaat dat de Mexicaanse overheid gemaand wordt de klachten van de vrouwen serieus te nemen en rechtvaardig in behandeling te nemen. Ook is het bestuur blij met de steun die de stichting Hester in deze de afgelopen jaren heeft gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2009 was er wederom goed contact, zo bezochten bestuursleden Marèse Röselaers en Arsène van Nierop in december het ministerie voor een gesprek. In deze nieuwe fase is de steun van minister Verhagen en zijn mensenrechtenafdeling eveneens onverminderd. 

Publiciteit en communicatie

Veel aandacht kreeg de stichting Hester vanwege het boek Noodkreet uit Juárez dat in 2008 verscheen. Een van de vele reacties:
‘Zaterdagmiddag ben ik in je boek begonnen, Zondagmiddag was het uit. Dat kun je wel in één adem noemen. Ik vind het mooi en indrukwekkend, van hart tot hart geschreven, eerlijk, zonder opsmuk, levendige stijl en mooie titels van de hoofdstukken. Ik heb bewondering voor je veerkracht en de energie die je in de Stichting steekt. Het is gruwelijk wat daar in Mexico gebeurt: rechteloosheid, vrouwenhaat, misdaad, corruptie en ga zo nog maar even door. Casa Amiga verdient ons aller steun en ik hoop dat jouw boek nog veel meer donateurs zal genereren.’
Naast de gewone uitgave is het boek nu ook als e-boek te koop.

Lezingen n.a.v. de uitgifte van het boek
3 februari Leesclub Benoordenhout.
10 februari  Soroptimisten, een vrouwennetwerkgroep, in Den Haag.
17 februariArtemis Antwerpen, een vrouwennetwerkgroep zoals de Soroptimisten.
28 februariBibliotheek Segbroek in Den Haag.
11 maartWijk Bij Duurstede in theater Calypso.

Latijns Amerikaans Filmfestival
8 mei na filmvoorstelling Bajo Juarez: discussie

Dag van de Mensenrechten
Op donderdag 10 december was Arsène van Nierop met Amnesty directeur Eduard Nazarski te gast in het programma Tijd voor MAX ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten. De rechten van de vrouw, maar vooral ook de schending van deze rechten kwamen hierbij voor het voetlicht. 

Nieuwsbrieven
In 2009 brachten we vier nieuwsbrieven uit: 
Nieuwsbrief 1 januari 2009
Nieuwsbrief 2 april 2009
Nieuwsbrief 3 juli 2009
Nieuwsbrief 4 december 2009

Onderwijs
Lize Paesen en Debora Incalza maakten als examenopdracht voor hun HBO-opleiding een filmpje over de moorden in Ciudad Juárez en de betrokkenheid van de stichting Hester.

Werving nieuwe vrienden
Het aantal donateurs (vrienden) is ondanks slechte economische tijden opnieuw gegroeid; eind 2009 waren het er 459.

Fondsenwerving
 • De Alexander en Ottostichting maakte opnieuw € 1.000,00 over aan de stichting.
 • De Pelgimshoeve in Zoetermeer schonk opnieuw een prachtig bedrag van € 1.500,00.
 • Hanneke van Veen las over ons in een tijdschrift en maakte € 1.000,00 over.
 • Petra Graveland werd 40 en haalde geld op voor de stichting Hester.
 • Agnes Quackernaat vierde haar 70e verjaardag en kreeg ruim 900 euro voor de stichting Hester.
 • We brachten een bezoek aan de zusters Franciscanessen en we wekten zo hun interesse.
 • De Soroptimistclub afdeling Bommelerwaard koos in november de stichting Hester als te ondersteunen project voor het jaar 2010.
 • De algemene Kerkeraad uit Leiden maakte stichting Hester blij.
 • The Unstitute for Urban Environment stortte op de rekening van Hester.
 • Schulpen Schuim bedacht stichting Hester met een prachtig bedrag.
 • Een eetclub uit Hillegersberg schonk ons met regelmaat een leuk bedrag.
 • Opnieuw sponsorde Ernst & Young onze stichting door ook deze jaarrekening kosteloos te beoordelen.

Bedankt lieve vrienden van de stichting Hester!

 

Meerjarenplan 2010-2013

Bekijk of download hier het meerjarenplan 2011-2013 (pdf)

 

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur in juli 2010


Ernst & YoungDe jaarrekening van de stichting Hester is tot stand gekomen in samenwerking met Ernst & Young.Continue reading →

Jaarverslag 2008

stapels boeken In 2008 was het tien jaar geleden dat Hester in Ciudad Juárez werd vermoord. De stichting Hester kon dat feit niet voorbij laten gaan zonder er extra aandacht voor te vragen. Arsène was hierin zoals altijd de drijvende kracht met de niet aflatende steun van Ferdinand. Zij schreef een boek: Noodkreet uit Juárez (ISBN 978-90-472-0076-5), waarin ze vertelt over de dood van Hester en de gebeurtenissen daarna. Het boek werd in september gepresenteerd. Ook werd door de stichting in die maand een gedenkdag voor de vrienden van Hester georganiseerd. Er waren zo’n 100 vrienden van Hester bij elkaar, het was een ontroerend en toch prettig samenzijn.
Het was ook het jaar waarin in mei de advocate van Hester met de dood werd bedreigd wegens haar activiteiten op het gebied van de mensenrechten. Naar aanleiding hiervan stuurde stichting Hester, in samenwerking met de Nederlandse ambassade, een brief naar president Felipe Calderón. Het was voor ons een eerste aanwijzing voor het toenemend geweld in Ciudad Juárez en omstreken.

 

 

 


De Mexicaanse overheid heeft Esther Chávez de Nationale prijs voor de Mensenrechten toegekendEsther Chávez voor haar werk ten behoeve van de slachtoffers en nabestaanden van geweld in Ciudad Juárez. Door het toekennen van die prijs aan Esther Chávez is het duidelijk dat geweld in Mexico niet meer in de doofpot wordt gestopt en dat betekent weer een erkenning voor de noodzaak van het werk van Casa Amiga.

In het tweede kwartaal van 2008 vond een bestuurswisseling plaats: Margriet Ronner nam afscheid als bestuurslid, na zich vijf jaar voor de stichting te hebben ingezet. Twee nieuwe bestuursleden meldden zich aan, Marèse Röselaers en Rianne Waterval, die beiden meteen vol meededen bij de organisatie van de speciale gedenkdagen in het najaar van 2008.

Comité van aanbeveling

Ook vanuit de Nederlandse overheid en politiek is er steun voor het werk van de stichting. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat burgemeester Van Aartsen lid is geworden van het comité van aanbeveling, maar ook het bezoek van een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Casa Amiga in het voorjaar en de daarop volgende sponsoring van Casa Amiga is daar een bewijs van. De contacten kwamen tot stand door de bemoeienissen van Arsène namens de stichting.

Overhandiging eerste boek Noodkreet uit Juárez

Op 29 september was de officiële uitreiking van het eerste exemplaar van het boek aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet tijdens een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort in aanwezigheid van de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski en Jaap Smit, directeur Slachtofferhulp. Allen spraken hierbij hun lof uit over het initiatief en de inzet van Arsène.

Uitreiking eerste Mensenrechtentulp

Op 10 december reikte de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, de eerste Mensenrechtentulp uit aan Justine Masika, een vrouw die zich in Congo met gevaar voor eigen leven inzet voor de rechten van vrouwen. Bij deze gelegenheid was de stichting Hester als één van de zes uitgenodigde vrijwilligersorganisaties aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst gaf Minister Verhagen aan bijzonder onder de indruk te zijn van de werkzaamheden en de inzet van de stichting Hester en werd een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek in 2009.

Publiciteit en communicatie

Het eerste halfjaar van 2008 kunnen we het beste beschrijven als ‘stilte voor de storm’ – Arsène boog zich over het schrijven van het boek. Voor de buitenwereld leek dit een relatief stille periode, op een enkele bijeenkomst na werd er weinig georganiseerd, maar voor Arsène was het een enorm drukke tijd.
Naast de reguliere werkzaamheden voor de stichting zoals de nieuwsbrief en vergaderingen was Arsène uitgenodigd op meer dan 20 bijeenkomsten en discussieavonden. Zij bezocht samen met Netwerk 10 jaar na de moord op Hester opnieuw Ciudad Juárez, de documentaire werd door Netwerk ook uitgezonden. In het najaar was er nog een groot aantal boekpresentaties, dus toch een bewogen jaar voor de stichting.

Chronologisch:

2 mei

Discussie Bordertown Eindhoven, IHC (int. Holistisch centrum)

10 mei

Latijns Amerikaans Filmfestival Utrecht

13 mei

Discussie Bordertown op 4 vwo Zaanstad

18 juni

Presentatie door Arsène van Nierop tijdens symposium Vrouwen van de Wereld, Hogeschool Den Haag

8-12 sept.

Arsène bezoekt Casa Amiga met een redacteur van Netwerk

Uitgeverij Artemis neemt de kosten van deze reis op zich

19 september

Het is tien jaar geleden dat Hester in Mexico werd vermoord

(Inofficiële) verschijning Noodkreet uit Juárez, Uitgeverij Artemis

Interview radio 1 – Dit is de dag

Reportage Netwerk, Nederland 1

Artikel NRC-Next

20 september  

Gedenkdag: de vrienden van Hester komen bijeen en zijn in de gelegenheid een exemplaar van het boek Noodkreet uit Juárez aan te schaffen

 

Artikel AD

Artikel De Morgen

23 september

Tv-optreden in Het Elfde Uur door Arsène

26 september

Tv-optreden in Hart van Nederland door Arsène

29 september

top10Uitreiking eerste exemplaar van het boek aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet tijdens een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort in aanwezigheid van de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski

oktober

Artikel in Elegance

27 oktober

Boekpresentatie in Breda

28 oktober

Boekpresentatie in Steenwijk

6 november

Boekpresentatie Den Haag

7 november

Boekpresentatie Scheveningen

11 november

Boekpresentatie Eindhoven

18 november

Interview Esther Chávez n.a.v. mensenrechtenprijs door Ingrid de Vries van radio Nederland Wereldomroep

10 december

Boekpresentatie Vught (organisatie in handen van Amnesty Brabant en Limburg)

10 december

Uitreiking eerste Mensenrechtentulp door minister Verhagen.

De stichting Hester is hierbij uitgenodigd.

11 december

Boekpresentatie Den Haag

18 december

Boekpresentatie Weert

Tevens:

Vermelding op website Wereldomroep

Vermelding op website Peter R. de Vries.

Noodkreet uit Juárez

Van het door Arsène geschreven boek zijn in 2008 ruim 5.000 exemplaren verkocht. Dit betekent naast extra opbrengsten voor de stichting (en dus voor Casa Amiga) ook een grote hoeveelheid publiciteit die de aandacht weer vestigde op de misstanden in Ciudad Juárez en andere plaatsen in de wereld.

Nieuwsbrieven

Om iedereen van informatie te voorzien brachten we in 2008 drie nieuwsbrieven uit:

Casa Amiga in 2008

Zoals al in de inleiding vermeld, reikte de Mexicaanse nationale commissie voor de mensenrechten (CNDH) in november 2008 aan Esther Chávez de Nationale prijs voor de Mensenrechten 2008 uit. Ze kreeg de prijs voor haar indrukwekkende, inmiddels 16 jaar lange staat van dienst als verdedigster van de mensenrechten, in het bijzonder van de belangen van vrouwen en met speciale aandacht voor de nabestaanden van vrouwenmoorden in Ciudad Juárez.
kinderopvang 1
Het afgelopen jaar ontving het bestuur van de stichting Hester berichten over de resultaten die Casa Amiga behaalt. Ze zijn enorm blij met de ondersteuning die ze vanuit Nederland krijgen. Door het jaar heen bezochten 2129 kinderen de kinderopvang, terwijl hun moeders therapie kregen. Deels gaat het om groepstherapie, maar in een aantal gevallen wordt ook individuele opvang geboden.
kinderopvang 2
Een groep van bijna 700 kinderen was slachtoffer van seksueel geweld en kreeg speciale begeleiding van de door de stichting Hester gefinancierde pedagoog. Bij de psychologe, die ook door de stichting werd betaald, volgden 2186 volwassenen therapeutische programma’s. Deze groep bestaat voor 89% uit vrouwen.

Werving nieuwe vrienden

Het aantal vaste donateurs (vrienden) is opnieuw gegroeid; eind 2008 waren het er 435.

Fondsenwerving

Het is toch werkelijk prachtig dat we met alle vrienden van de stichting Hester in staat zijn Casa Amiga zo fundamenteel te helpen. Dit doen we met kleinere en grotere bedragen. Ieder naar eigen kunnen. Het bestuur van de stichting is alle gevers dankbaar. Dankzij deze giften is het dit jaar opnieuw mogelijk geweest de psycholoog en pedagoog bij Casa Amiga hun zo noodzakelijke werk te laten verrichten.

De Ridderkerkse afdeling van Vrouwen voor Vrede verraste de stichting Hester in december met een gift van € 2.500,00. Voor de tweede achtereenvolgende keer maakte de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer een groot bedrag van € 1.500,00 euro over op de rekening van de stichting. Ook ontving stichting Hester opnieuw € 1.000,00 van de Alexander en Ottostichting. Een aantal vrienden schonk het geld, opgehaald bij verjaardagsfeesten, aan de stichting Hester.

De stichting is blij met de sponsoring van Ernst en Young die bereid waren de jaarrekening kosteloos te beoordelen.
Artemis, de uitgever van het boek, sponsorde de reis die Arsène naar Mexico maakte met het televisieteam van NCRV-Netwerk.

Het jaar 2008 is financieel zeer goed afgesloten. De publicatie van het boek, met alle publiciteit van de lezingen bracht veel extra inkomsten in het laadje. Met de extra opbrengsten van het boek kunnen we naast de vaste bijdrage extra projecten van Casa Amiga sponsoren. Voor details verwijzen wij naar de voorlopige jaarcijfers.
De Soroptimisten, afdeling Bommelerwaard kozen in november de stichting Hester als te ondersteunen project voor het jaar 2010. Dit betekent dat de in dat jaar georganiseerde activiteiten en opbrengsten hiervan ten goede zullen komen aan de stichting.

Bedankt lieve vrienden van de stichting Hester!


Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur in juni 2009.

Continue reading →

Jaarverslag 2007

Wat voor jaar was 2007

zithoekOok het derde jaar heeft de stichting Hester gezorgd voor het salaris van de psychologe en pedagoge bij Casa Amiga. Bovendien zijn Arsène en Roeland van Nierop dit jaar gaan kijken hoe het er bij Casa Amiga werkelijk aan toe ging. Ze kwamen razend enthousiast terug! Casa Amiga had een nieuw gebouw en de organisatie liep gesmeerd!
In cijfers omgerekend betekende het dat de stichting Hester € 15.463,00 overmaakte voor psychologische hulpverlening. Dit jaar hadden we twee keer zoveel incidentele bijdragen als het jaar ervoor, namelijk € 10.634,00. De vaste bijdragen stegen iets van € 9909,00 naar € 10.558,00. In 2007 hebben we een maandelijks gegarandeerd bedrag van € 1285,00 overgemaakt aan Casa Amiga.
In dit verslagjaar is de reis naar Mexico ook bekostigd door de stichting.
N.B. Er worden geen personele kosten of bestuurskosten gemaakt. Zie verder de jaarcijfers onderaan dit verslag.

Casa Amiga gaf in 2007

 • Therapie aan 2900 volwassenen en aan 1100 kinderen
 • Workshops aan 6400 volwassenen en aan 390 kinderen
 • Poppenkast werd opgevoerd voor 17.000 kinderen.

sloppenwijk

Om een en ander te verwezenlijken ontplooide de stichting Hester de volgende activiteiten:

 • 9 bijeenkomsten van het bestuur over:
 • planning en organisatie van activiteiten
 • jaarrekening en jaarverslag 2006
 • begroting 2008
 • communicatie
 • uitgave van 4 nieuwsbrieven voor ‘de Vrienden van Hester’
 • 16 februari Wereldpremière van Bordertown en uitreiking van Amnesty Award. Voorzitter en partner zijn aanwezig met Netwerk.
 • 21 en 22 april Stichting Hester te gast bij theaterproductie Urban Myth in Stadsschouwburg Amsterdam.
 • 27 mei- 2 juni voorzitter en partner bezoeken Ciudad Juárez, met name Casa Amiga en spraken met
 • Esther Chávez, met ziekteverlof vanwege langdurig ziekbed
 • Pilar Sánchez, vervangster van moederEsther Chávez
 • drie moeders op drie verschillende locaties, twee al eerder ontmoet
 • Het door Casa Amiga opgerichte Blijf van mijn lijfhuis
 • Een betrouwbare politieman Oscar Mainez, al eerder ontmoet
 • de Procureur Generaal, Patricia Gonzalez Rodriguez
 • Directeur van commissie tegen geweld in Ciudad Juárez, Liliana Herrera
 • Journaliste uit El Paso, Diana Washington
 • afsluitende persbijeenkomst
 • Juni voorzitter is bij onthulling van standbeeld in de vorm van een bank bij wereld-politiecongres. Op de bank staat: peace, police, justice. Justice is voor Hester bedoeld.
 • 25 juni voorzitter was bij Europees Parlement aanwezig op bijeenkomst over vrouwenmoorden.
 • 10, 11 en 12 augustus aanwezig in Amnesty-stand bij Folkwoodsfestival Eindhoven.
 • 29 september voorzitter houdt lezing op jaarlijkse landendag bij Amnesty Brabant en Limburg.
 • 3 oktober discussieavond georganiseerd door stichting Ojalá met vertoning van de BBC documentaire Killers Paradise. De discussie werd gevoerd tussen een Guatemalteekse vrouw die haar zusje is verloren en de voorzitter van de stichting Hester.
 • 11 oktober voorzitter is bij Europees Parlement bij goedkeuring initiatiefrapport over de vrouwenmoorden in Centraal Amerika en Mexico.
 • poster11 november Benefietconcert in de Duinzichtkerk te Den Haag waarbij Marcando zorgt voor concert en theater met de opera Dido & Aeneas van Henry Purcell; zowel de locatie als het concert werden ons aangeboden zonder kosten. Er kwamen 400 bezoekers, opbrengst € 3.000
 • 25 november Amsterdam, een speciale publieksmiddag voor 200 bezoekers georganiseerd door Movies that Matter. Vertoond: documentaire Bajo Juárez: La Ciudad devorando a sus Hijas (de stad die zijn dochters verslindt), met discussie.
 • December - iDEAL maakt het mogelijk via de website direct te doneren.

Voor uitgebreide informatie zie de Nieuwsbrieven van 2007:


Publiciteit


4 nieuwsbrieven voor ‘de vrienden van Hester’
Naar aanleiding van de uitgave van de film Bordertown artikelen in

-  Margriet
-  Viva (nichtje van Hester)
-  Flair (broer van Hester)
-  ANP-bericht
-  Telegraaf
-  Metro
-  De Pers
-  De Posthoorn (huis-aan-huisblad Den Haag)
-  enz.


Naar aanleiding van Benefietconcert 11 november

-  Centraal Den Haag
-  Wijkblad Benoordenhout

Vrienden

Het aantal vrienden van de stichting Hester groeide dit jaar van 250 naar 350 personen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met uw hulp op weg zijn om iets te bereiken in Ciudad Juárez en dat we met onze inspanningen daadwerkelijk mensen helpen. Door het zoeken van publiciteit kunnen we ook een aanzet geven om dingen te veranderen en dat is een doel dat waard is om na te streven. Uw hulp maakt het ons mogelijk deze dingen te doen en dat is geweldig!

Tenslotte

Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart 2008.
Het bestuur is van mening dat in dit verslagjaar hard gewerkt is aan het bereiken van de doelstellingen, met goede resultaten, met name op het gebied van de communicatie en de beïnvloeding van de publieke opinie. Er was ook voldoende financiële steun om een en ander te realiseren.
Het bestuur zoekt in 2008 naar versterking en uitbreiding om enige verzakelijking en professionalisering te realiseren.

Den Haag, maart 2008
Namens het bestuur van de Stichting Hester:

  Arsène van Nierop, voorzitter
  Ferdinand Mertens, secretaris
  Marja Verhagen-Bakker, penningmeester
  Margriet Ronner, bestuurslid
  Wieb Broekhuijsen, bestuurslid
  Theo Halma, bestuurslid.

 

 

Stichting Hester
Financieel overzicht 2007
   

Baten Fondsenwerving

2007
begroting
2008
   
vaste bijdragen1055812000
incidentele bijdragen106345000
externe subsidies00
bankrente384175
legaten1176 
evenementen31583000
   
Totaal2591020175
   
Kosten Fondsenwerving  
   
drukwerk11891000
porto577800
bankkosten108100
project (mexico reis)2210700
diverse kosten472500
voor doelstelling158200
kosten Dido285 
   
Totaal49993300
   
Besteding fondsen  
   
psychologische hulpverlening1546314000
overheadkosten 1750
   
Totaal1546315750
   
Totaal uitgaven2046319050
   
Resultaat54481125

 


De jaarrekening van de stichting Hester is beoordeeld door Ernst & Young
Zie de beoordelingsverklaring.

 

Continue reading →

Jaarverslag 2006

 

Wat bracht ons 2006

poppenkastIn het tweede jaar van de stichting Hester waren we daadwerkelijk in staat om ons aandeel inde psychologische hulpverlening vorm te geven door een vast salaris te garanderen voor Casa Amiga. Bovendien bekostigden we het project My body is mine. Met poppenkastpoppen wordt aan kinderen vanaf 3 jaar uitgelegd hoe zich te weren tegen ongewenste intimiteiten.

 

 

geboeid publiek
“Kom je als kind in de problemen, vraag hulp aan je moeder, vader je oma of opa, die kun je vertrouwen! De boze oom die je vriendelijk vraagt de snoepjes uit zijn zak te halen kan je maar beter mijden…”
 
In cijfers omgerekend betekende het dat de stichting Hester € 13.088,00 overmaakte voor psychologische hulpverlening. Hoewel de incidentele inkomsten achteruit liepen verdubbelden de vaste bijdragen! We hebben nu een maandelijks gegarandeerd bedrag van € 825,00 beschikbaar om aan Casa Amiga over te maken.


Casa Amiga gaf in 2006

 • Therapie aan 3000 volwassenen en aan 1200 kinderen
 • Workshops aan 3900 volwassenen en aan 56 kinderen
 • Poppenkast werd opgevoerd voor 16.000 kinderen.

gebouw Casa Amiga

Verhuizing Casa Amiga

In 2006 verhuisde Casa Amiga naar een groot nieuw pand. Dat was hard nodig omdat er steeds meer mensen zijn die hulp zoeken bij Casa Amiga. Nu kunnen deze de toeloop beter aan.

Vrijstelling belastingplicht

De stichting Hester heeft vrijstelling aangevraagd bij de belastingdienst en deze ook gekregen.
 

Publiciteit en lobby Vragen in de Tweede Kamer

Naar aanleiding van het bezoek van de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Debez Bautista aan minister Bot stelde Kathleen Ferrier op 8 februari de vraag of de situatie in Ciudad Juarez en in het bijzonder de situatie van Hester aan de orde was gekomen. Minister Bot had nadrukkelijk om aandacht gevraagd. Interpol is nu ingeschakeld en er is een arrestatiebevel uitgegaan voor de verdachte van de moord naar alle deelstaten van Mexico. Ook zijn er extra politiekrachten gezet op de ‘oude’ onopgeloste zaken, waaronder die van Hester. Hierna stelden ook Tjon a Ten, Wolfsen, Verbeet en Koenders vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over de voortgang van het werk van de extra politiekrachten.

Europees parlement

Op 19 april organiseerde het Europees Parlement een hoorzitting over de vrouwenmoorden in Ciudad Juarez en Guatemala. Het viel op dat de Mexicaanse regering, vertegenwoordigd door Guadelupe Morfin, voorzitter van de commissie tegen geweld tegen vrouwen, er ronduit en openhartig voor uit kwam dat de toestand in Ciudad Juarez, maar ook in andere gebieden in Mexico onacceptabel is en dat openheid absoluut noodzakelijk is bij het oplossen van dit enorme probleem van de vrouwenmoorden, feminicide genoemd. Het moorden valt in drie delen te splitsen, namelijk een derde huiselijk geweld; een derde het geweld dat bij de grensstad behoort, omdat het dé belangrijkste doorvoerhaven is van drugs naar de VS en een derde georganiseerde misdaad met seksuele achtergrond. Alle drie delen komen echter onomstotelijk voort uit minachting voor vrouwen. Waarbij straffeloosheid en corruptie vrij spel hebben. Dit valt te veranderen door cultuuromslag en zal een lange weg vergen!

Vragen vanuit het Europees Parlement

In maart kwam de organisator van de hoorzitting van het Europees Parlement met vragen over Hester. De Mexicaanse regering is doordrongen van de problematiek, maar is helaas niet in staat het aan te pakken en op te lossen… Wel raken ze ervan overtuigd dat de misstanden van Ciudad Juarez het imago van Mexico geen goed doen.

Nederlandse Ambassade steunt Casa Amiga

De Nederlandse Ambassade informeerde ons in september dat het twee projecten ging financieren, namelijk steun voor capaciteitsversterking bij Casa Amiga en steun aan het Argentijns Antropologisch Forensisch Onderzoek. Ze waren hierbij niet over een nacht ijs gegaan, maar hadden meerdere bezoeken gebracht aan Casa Amiga en waren overtuigd dat deze organisatie uitstekend werk levert! Uiteraard heeft de stichting Hester de Ambassade al in het begin advies gevraagd over Casa Amiga en ze daarna op de hoogte gehouden over de voortgang van de stichting Hester.
In het Algemeen Dagblad van 27 september werd hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Stichting Hester bij Interculturele weken in Leipzig

Via het Europees Parlement vroeg de organisatie Mittel Amerika Initiative uit Leipzig of de stichting Hester wilde komen discussiëren over de ervaringen met politie en justitie in Mexico. Leipzig organiseert al jaren de Interkulturelle Wochen Leipzig.

Vrienden

Het aantal vrienden van de stichting Hester groeide dit jaar van 200 naar 250 personen.

Wij zijn laat met het publiceren van onze jaarcijfers. Tot nu toe was onze voornaamste doelstelling het vergaren van fondsen om Casa Amiga te steunen. Inmiddels is rapportage aan onze donateurs een even belangrijke taak geworden. Wij menen dat u recht heeft om te weten wat de stichting doet met uw geld en hoeveel mensen geholpen worden met uw steun.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met uw hulp op weg zijn om iets te bereiken in Ciudad Juarez en dat we met onze inspanningen daadwerkelijk mensen helpen. Door het zoeken van publiciteit kunnen we ook een aanzet geven om dingen te veranderen en dat is een doel wat waard is om na te streven. Uw hulp maakt het ons mogelijk deze dingen te doen en dat is geweldig!

Den Haag juni 2007
Namens het bestuur van de Stichting Hester:

  Arsène van Nierop, voorzitter
  Ferdinand Mertens, secretaris
  Marja Verhagen-Bakker, penningmeester
  Margriet Ronner, bestuurslid
  Wieb Broekhuijsen, bestuurslid
  Theo Halma, bestuurslid.


Zie voor cijfermateriaal de pdf-versie van het jaarverslag.

Continue reading →

Jaarverslag 2005

Een jaar vol successen, initiatieven en nieuwe vrienden

Na de oprichting in februari 2005 begon het eerste jaar van de gloednieuwe Stichting Hester. In dit jaar hebben ruim 200 mensen een substantieel bedrag bijeen gebracht, namelijk €12.244,00. Belangrijker nog, het onderwerp van de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez – en in het bijzonder de dood van Hester van Nierop – bleef de aandacht trekken van officials en publiek.
Heel concreet is de donatie € 2121,00 door Casa Amiga gebruikt voor het aanstellen van een psychotherapeut die sinds oktober 2005 slachtoffers en nabestaanden bijstand verleent. De overige gelden dienen vooral als buffer om in tijden van tegenspoed continuïteit te kunnen blijven bieden.

De oprichtingsvergadering in februari ten huize van Ferdinand en Trinette Mertens, de oude buren van Roeland en Arsène op de Koningin Emmakade, is een groot succes. Aanwezig zijn familie en vrienden, maar ook oude buren, vriendinnen van Hester, de Mexico-expert van Amnesty International, de journaliste en cameravrouw van Netwerk en zelfs een vertegenwoordigster van de Mexicaanse ambassade. Na de oprichtingsvergadering gaat het inzamelen van geld voortvarend van start en na vier maanden staat er al € 5.000,00 op de rekening.

Het bestuur van de stichting verandert van samenstelling, Wim de Graaf neemt afscheid na een positieve bijdrage aan de uitgangspunten en beleidsdoelstellingen te hebben geleverd. Hij wordt opgevolgd door Marja Verhagen (penningmeester). Theo Halma versterkt het bestuur vanaf de zomer.

Het bestuur formuleert de beleidsdoelstellingen in een plan van aanpak:
Naast het feit dat deze moorden op de agenda moeten blijven staan van de internationale gemeenschap en de wens dat hierdoor uiteindelijk de achtergronden van de moord op Hester worden opgehelderd, wil de stichting voldoende geld bijeen brengen om de werkzaamheden van Esther Chávez (en anderen die met dezelfde doelstellingen bezig zijn) te ondersteunen.

Comité van aanbeveling

Wim Deetman, burgemeester van Den Haag is bereid gevonden zich in te zetten voor de stichting Hester door in het comité van aanbeveling te komen. Ook Gerdi Verbeet, die voor de PvdA in de Tweede Kamer zit, wilde zitting nemen in het comité. En ze wil ook actief bij onze stichting betrokken worden. Het comité bestaat nu uit Marjon van Royen, Wim Deetman en Gerdi Verbeet.

Publiciteit en lobby

Vanaf februari 2005 groeit ook in Mexico de belangstelling van de media voor de droevige realiteit in Ciudad Juárez. De Mexicaanse televisie besteedt landelijk aandacht aan oprichting stichting Hester. In september zorgt Gerdi Verbeet ervoor dat de eerste kamervragen over de nog niet opgehelderde moord verschijnen.
Hoogtepunt van het jaar vormt wel de komst van Esther Chávez naar ons land en het debat van de Wereldomroep. Radio Nederland Wereldomroep nam het initiatief een discussiepodium te organiseren over de voortdurende vrouwenmoorden in Ciudad Juárez. Het feit dat er tussen de EU en Mexico een vrijhandelsverdrag bestaat dat expliciet een link legt tussen handel en de verdediging van de democratie en de mensenrechten was voor de Wereldomroep aanleiding om in Mexico en in Nederland aandacht te besteden aan deze situatie. Van de wereldomroep werkt Pablo Gamez, eindredacteur Spaans aan dit onderwerp. Edwin Koopman, Latijns-Amerika-correspondent voor o.a. Trouw en Wereldomroep, leidde de discussie. Dankzij financiële steun van de Novib konden vertegenwoordigers van de Nederlandse politiek en de Mexicaanse overheid en NGO’s met elkaar van gedachten wisselen. Voorafgaand aan het debat in Nieuwspoort interviewden ook de VPRO-radio en SBS-6 Arsène. Naast Arsène van Nierop namen een groot aantal organisaties deel. De Mexicaanse overheid werd vertegenwoordigd door de ambassadeur van Mexico Sandra Fuentes, Guadalupe Morfin, directeur van de commissie ter voorkoming en uitroeiing van het geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez, en Teresita Gomez, van de commissie voor de mensenrechten aldaar. De leden van de tweede kamer Gerdi Verbeet (PvdA, ook lid van het comité van aanbeveling van de stichting Hester) en Kathleen Ferrier (CDA) vertegenwoordigden onze Nederlandse overheid. Van de non gouvernementele organisaties( NGO’s) namen deel: Astrid Kaag, FNV Mondiaal vertegenwoordiger van de vakbonden; Monica Costa (Amnesty International) stond voor de mensenrechtenorganisaties. Esther Chávez, Casa Amiga; Marisela Ortiz, Nuestra hijas de regreso a casa, Emilienne de León, Semillas vertegenwoordigden NGO’s uit Mexico. Ook uit de informele contacten bleek dat er door de Mexicaanse overheid gewerkt wordt aan de problematiek. De discussie verliep in een constructieve sfeer, precies passend in de doelstellingen van de Stichting Hester!

Belangrijker dan de discussie in Den Haag was misschien wel het vervolg: twee dagen later in Mexico-City. Ook hier waren overheden (vier EU-ambassadeurs), de politiek, Amnesty International, regeringsafgevaardigden en NGO’s ruim vertegenwoordigd. Deze discussie geleid door José Zepeda, directeur van de Latijns Amerikaanse afdeling van de Wereldomroep. De gehele discussie werd in Mexico live en ongecensureerd uitgezonden. Na de discussie werden Roeland en Arsène van Nierop en Esther Chávez voorgesteld aan de allerhoogste procureur generaal op federaal niveau, Alicia Pérez Duarte. Ze was een en al oor, heel begaan met ons, maar vooral ook met alle andere vrouwen uit Ciudad Juárez en de andere streken uit Mexico waar ook een zelfde wanorde heerst.

In Nederland verschijnen nieuwe artikelen in de pers. In maart verschijnt een artikel in Santé (over Arsène van Nierop) en in Cosmopolitan (over Melisse van Nierop) waarin de stichting Hester wordt vermeld. In de Verdieping van Trouw van 26 augustus stond een artikel geschreven door Edwin Koopman: De veiligste plek om een vrouw te vermoorden. In dit artikel wordt gerefereerd aan het boek van auteur Diana Washington, waarover Mexico officieel bij de Amerikanen heeft geklaagd omdat het boek 'vertrouwelijke informatie' bevat. In Juárez zelf kocht een onbekende de eerste dag in alle boekwinkels de oplage op. Meer bepalend voor de opinievorming in Mexico zijn de artikelen in het Mexicaanse opinieweekblad Proceso die in juni en december 2005 de aandacht vestigden op de misstanden rond de moord op Hester en de andere vrouwen die in Ciudad Juárez zijn vermoord.

Ten behoeve van interne trainingen laat de politie Haaglanden een toneelstuk opvoeren naar aanleiding van het op 10 december 2004 vertelde verhaal over Hester in het kader van de Amnestieactie. In mei overhandigt Esther Chávez documenten van Mexicaanse politie aan de FBI ter controle. In Nederland vertoont Amnesty International de film Gerechtigheid voor onze dochters (Amnesty 2004) met daarop aansluitend een debat over Stichting Hester in aanwezigheid van Zuid Amerika journaliste Marjon van Royen.

Op diverse rotaryclubs zijn spreekbeurten gehouden, soms resulterend in hernieuwde aandacht, en in andere gevallen werd geld bijeen gebracht ten behoeve van de stichting. Mensen vragen in plaats van verjaardagscadeaus geld voor de stichting. Ook met Mexicaanse etentjes (dank aan Jeannette Claessen en Willem Arts in Eindhoven) en andere kleinere initiatieven werden mensen attent gemaakt op het bestaan van de stichting en werd geld ingezameld.

Vrienden

Inmiddels heeft de Stichting Hester ruim 200 vrienden, die incidenteel of structureel geld geven. Niet alleen het geld, dat voldoende is om naast het aanstellen van een psycholoog ook een educatief project te ondersteunen. Dit project zal bestaan uit de aanschaf van een poppentheaterspel voor lagere scholen. Hierbij laten ze kinderen zien hoe zorg te dragen voor hun eigen lichaam zodat ze kunnen voorkomen slachtoffer te worden van seksueel misbruik.
Op 4 december verzamelden de ‘niet-gelovige’ (Sinterklaas!) vrienden zich om Esther Chávez te ontmoeten – wederom ten huize van Ferdinand en Trinette Mertens. Een feestelijke middag, omdat het goed is degene te ontmoeten die zich duizenden kilometers bij ons vandaan met het bestrijden van dit kwaad bezig houdt. En ook hier verteld over werden kleine en grote initiatieven. Een van de vrienden van de stichting Hester uit Eindhoven is met een vriendin van plan in Ciudad Juárez met de vrouwen een kunstwerk te maken over het verdriet dat hun kwelt om hiermee de verwerking van het verdriet te bevorderen.

Het bestuur kijkt terug op een hartverwarmend eerste jaar!

Den Haag, februari 2006
Namens het bestuur van de Stichting Hester:

Arsène van Nierop, voorzitter
Ferdinand Mertens, secretaris
Marja Verhagen-Bakker, penningmeester
Margriet Ronner, bestuurslid
Wieb Broekhuijsen, bestuurslid
Theo Halma, bestuurslid

Balans per 31 December 2005
In euro’s

Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
01-01-2005
--
--
--
31-12-2005
--
12.243
12.243
   
Passiva
Besteedbaar vermogen
Verplichtingen korte termijn
Totaal passiva

--
--
--

12.243
--
12.243
   
Staat van baten en lasten 2005
In euro’s
 
Baten fondsenwerving
Vaste bijdragen
Incidentele bijdragen
Externe subsidies
2005
4.585
11.970
Begroting 2006
7.000
13.000
5.000
   
Kosten fondsenwerving
Drukwerk
Porto
Bankkosten
Organisatie
Resultaat fondsenwerving

1.077
234
11
--
15.233

500
200
150
150
24.000
   
Organisatiekosten
Bankrente
Diverse kosten
Website
Reservering lopende verplichtingen Casa Amiga
Saldo beschikbaar voor doelstelling
-6
874
--
--

14.365
-100
750
150
4.500

18.500
   
Bestedingen voor doelstelling
Project psychologische hulpverlening Casa Amiga
Project psychologische hulpverlening overheadkosten Casa Amiga
Diverse projecten
Resultaat


2.121

--

--

12.244


8.500

2.121

7.500

379
Continue reading →