Schenken met belastingvoordeel

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Schenken met belastingvoordeel

Wanneer  u uw gift omzet in een periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar is uw schenking direct fiscaal aftrekbaar, ongeacht de hoogte van de gift.

Voordelen van een periodieke schenking:

  • U mag uw gift jaarlijks opvoeren alsaftrekpost bij uw aangifteinkomstenbelasting;
  • U kunt het belastingvoordeel gebruiken om uw steun aan de stichting Hester te verhogen;
  • U geeft continuiteit aan het werk van de stichting Hester door de looptijd van minimaal vijf jaar.

U kunt ook kiezen voor een looptijd van onbepaalde tijd met de mogelijkheid om na het vijfde jaar op te zeggen. Na 5 jaar is de schenking jaarlijks opzegbaar. Wilt u dat uw periodieke gift automatisch naar de stichting wordt overgemaakt dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ van de belastingdienst downloaden en ingevuld opsturen naar:

Penningmeester stichting Hester
p/a postbus 17189
2502 CD Den Haag

Wij vullen de gegevens aan en sturen het origineel naar u terug voor uw administratie.

Periodiek schenken: meer ondersteuning voor hetzelfde geld.

Door uw bijdrage vast te leggen als periodieke schenking met een looptijd van minimaal 5 jaar, kun u een groot deel hiervan terug ontvangen. U kunt er voor kiezen dit geld ten goede te laten komen van de stichting Hester.

Een rekenvoorbeeld:

 

1.gewone schenking

2.periodieke schenking

Uw jaarlijkse bijdrage

€150

€259(met verhoging van belastingteruggave)

Teruggave fiscus

€0

€109

Uw jaarlijkse nettobijdrage

€150

€150

In ditvoorbeeld betaalt de fiscus dus €109 mee aan de stichting Hester.
Uw kunt uw jaarlijkse bijdrage gewoon maandelijks, per kwartaal of per jaar overmaken.
Dit voorbeeld gaat uit van een tarief inkomstenbelasting van 42 procent; de belastingteruggave is afhankelijk van uw belastingtarief.