Nieuwsbrief september 2011

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Nieuwsbrief september 2011Interview met Irma Casas, algemeen directeur van Casa Amiga

Afgelopen voorjaar ging journaliste Katy Sherriff van VPRO-radio samen met Wil Pansters, hoogleraar Latijns-Amerika studies naar Ciudad Juárez. Ze spraken met Irma Casas, algemeen directeur van Casa Amiga.

Irma CasasWat doet Casa Amiga precies?

Irma Casas vertelt dat ze juridische en medische hulp verstrekken aan vrouwen en meisjes die op wat voor manier dan ook te maken hebben gehad met geweld.
Vanwege het toegenomen geweld heeft Casa Amiga ook andere taken op zich genomen, zoals het helpen bij rouwverwerking. En deze hulp is weer vooral gericht op vrouwen en kinderen.

Hoeveel kinderen komen in aanraking met geweld in deze stad?
Wij helpen hier ongeveer 20 kinderen in groepsverband. De situatie is vooral ernstig vanwege de angst die er heerst in deze stad. Mensen zouden eigenlijk bij moord of bij verkrachting moeten kunnen aankloppen bij officiële instanties en bij ons om hulp moeten komen bij alle andere vormen van huiselijk geweld. Maar ze zijn zo angstig dat ze niet durven of niet in staat zijn het risico te nemen aangifte te doen of hulp te zoeken. Dat komt door het grote basisprobleem: de straffeloosheid. ‘Ik kan nu wel aangifte doen, maar de kans dat er iets mee gebeurt is heel erg klein; ik kan wel vertellen wat ik weet, maar het risico dat ik dan loop is wel heel groot.’ Dus mensen laten dat achterwege en de overheid stelt daarom weer dat er niets gebeurt. Een vicieuze cirkel.

Voor de vrouwenmoorden is hier jaren geleden heel veel internationale aandacht geweest, zeker na de moord op Hester, de eerste buitenlandse vrouw. Hoe is dat nu hier? Is er iets veranderd?
Het probleem is dat de vrouwenmoorden gewoon doorgaan. Hier in de stad is het aantal gestegen, vorig jaar meer dan 300. Helaas is de aandacht voor dit probleem, zeker internationaal, helemaal aan het verdwijnen door de zogenoemde drugsoorlog die vanuit de staat wordt gevoerd en alles overschaduwt. Alles valt nu onder die grote paraplu van de war on drugs. Wanneer er vrouwen worden vermoord en dit wordt onderzocht, dan luidt het antwoord al gauw dat die vrouwen zeker wel te maken zouden hebben met die bendes of die drugshandelaar, of dat ze zelf gebruikers waren, kortom, het zal wel niet pluis zijn geweest.

Nu is er een uitspraak geweest van het Inter-Amerikaanse Hof voor de mensenrechten waarin de Mexicaanse Staat op de vingers is getikt. Is er iets veranderd hierna?
Die aanbeveling van het mensenrechtenrapport van het Inter-Amerikaanse Hof is een bron van hoop. Tegelijkertijd zien we dat de regering vooral de schijn ophoudt dat ze reageren op de aanbevelingen, door met cijfers te goochelen en door in de media te verkondigen dat ze allerlei dingen doen. Bij navraag blijken de families helemaal geen hulp te ontvangen. Ze worden eerder onder druk gezet om bijvoorbeeld een huis te accepteren en hun mond te houden dan dat er langer gezocht wordt naar gerechtigheid en rechtsvervolging. Dat valt samen met de omstandigheid dat Casa Amiga steeds vaker onder druk komt te staan en bedreigd wordt en dat de overheid ook daar met de mond belijdt te ondersteunen maar in feite geen vinger uitsteekt om werkelijk iets te doen.

Niet alleen in Juárez worden vrouwen vermoord, maar in heel Mexico. Wat maakt Juárez zo anders?
Vrouwenmoorden zijn in Juárez al zo lang aan de gang en er is al zoveel aandacht voor geweest, nationaal en internationaal. Er zijn studies gemaakt, diagnoses gemaakt, er is informatie welke zones gevaarlijk zijn voor vrouwen en onder welke omstandigheden. Daar kan je beleid op zetten, initiatief nemen, maar dat gebeurt niet. Dat maakt Juárez anders. Elders in Mexico worden ook grote aantallen vrouwen vermoord, maar daar is de informatieachterstand nog zo groot dat het misschien moeilijk is er iets aan te doen.

Wat zou er volgens Irma Casas moeten gebeuren vanuit de overheid?
De overheid is steeds op zoek naar veelomvattende hervormingen, een transformatie van het systeem. Dat systeem omvat heel veel en is al redelijk op orde. Maar fundamenteel ontbreekt de politieke wil om zaken te veranderen. Dat manifesteert zich vooral in de militarisering. De komst van de federale politie heeft het geweld enorm doen toenemen en er is geen enkele wil om daar serieus naar te kijken en daarmee ook de vrouwenmoorden onder de loep te nemen.

Nu is er een toename van bedreiging van activistes in Juárez. Wat krijgt u daarvan mee?
Irma ziet de laatste tijd twee vormen van bedreiging. Aan de ene kant intimidatie, maar ook ordinaire afpersing, auto’s worden gestolen en het gebouw is beschoten. Medewerkers worden gebeld en er wordt om geld gevraagd. Aan de andere kant zijn er gewelddadige confrontaties: mannen komen hun vrouwen zoeken en ze komen tegenwoordig vaak gewapend en maken veel stennis. Daar komt bij dat Casa Amiga soms te maken heeft met vrouwen die op een of andere manier misschien banden met die onderwereld hebben, bijvoorbeeld doordat ze getrouwd zijn met een gewelddadige politieagent of een relatie hebben met een drugshandelaar. Dat maakt het voor de medewerkers en vrijwilligers van Casa Amiga ingewikkeld.
Het sleutelwoord is een sterk toegenomen kwetsbaarheid.

Is er een toename te merken van bedreigingen sinds de militarisering van Juárez?
Zeker, opmerkelijk hierbij is dat de negatieve effecten vooral veroorzaakt worden door de federale, landelijke politie en veel minder door het leger. We kregen hier soldaten en vroegen hun het pand te verlaten om geen angst te veroorzaken bij vrouwen en kinderen. Dat gebeurde dan, maar de federale politie reageert anders, die maakt hier dan grapjes over en maakt zo het voorstel belachelijk. Zo brengt juist de federale politie heel veel dreiging.

Ondanks deze bedreiging zijn er in Juárez nog steeds wel veel activistes actief en het lijkt wel steeds meer elke dag. Waar komen die vandaan en waar komt die moed vandaan?
Dit is karakteristiek voor Juárez. Juist omdat hier zoveel onderdrukking is komen mensen in beweging en gebruiken al hun kracht en besluitvaardigheid om de strijd aan te gaan. De overeenkomst met de moeder van Hester die hier is gestorven, is heel groot. De activiteiten van de stichting Hester zijn een goed voorbeeld van een soortgelijk proces.

Jullie werken ook samen met andere organisaties die opkomen voor vrouwenrechten?
We onderhouden een netwerk met verschillende vormen van vrouwenrechten, bijvoorbeeld voor seksualiteit, geboortebeperking of kiesrecht. Zo onderhouden we contacten met andere locaties maar ook met andere landen. Kijk naar de stichting Hester, die steunt ons financieel, maar ze zijn ook heel geïnteresseerd en vragen ons over onze werkzaamheden te vertellen. Dat is weer interessant voor de Vrienden van de stichting Hester.
Zulke steun krijgen we niet van de overheid. We hebben een vrouwonvriendelijke regering. De overheid strijdt tegen de drugshandel en is niet bezig met vrouwenmoorden.

Wat is jullie strategie op dit gebied?
Praten over de situatie met mensen van de internationale pers zoals jullie. Dat doe ik veel. Hier roepen ze tegen me dat ik niet zoveel moet praten, maar ik ken geen andere manier. Ik geef toe dat het geweld sommige mensen en collega’s verlamt. Ook mensen die ik in het netwerk tegenkom. Ze willen het risico niet lopen…


Lief mailtje van Casa Amiga

“De mailtjes van stichting Hester geven me altijd moed. De onvervalste interesse die jullie hebben voor de situatie waarin zich duizenden vrouwen van Ciudad Juárez bevinden. Werkelijk, ik waardeer jullie werk en je doorzettingsvermogen, jullie zijn als onze engelen. Ik herken jullie vermogen het verdriet te transformeren in profijt voor anderen. Helaas leven we hier in een situatie van extreem geweld, nota bene, afgelopen voorjaar kwam 's nachts stiekem een insluiper binnen en berokkende behoorlijk wat schade. Het centrum werd voor enige dagen gesloten, wij werkten intussen door en namen onze maatregelen voor beveiliging. Ik weet dat dit een levensdoel is dat ons in leven houdt! Ik neem afscheid, dank voor jullie grenzeloze hulp, hartelijke groeten aan alle vrienden van de stichting!”

Irma Casas

Zelfverdedigingscursus voor vrouwen in Casa Amiga
  Initiatief van stichting Hester

Zelfverdediging is het zich verdedigen om een aanvaller af te schrikken, af te weren en/of af te stoten: daarbij zo weinig mogelijk schade veroorzakend, met als doel de eigen veiligheid te waarborgen.
Afgelopen jaar hebben we de Vrienden van stichting Hester in een enquête gevraagd waarmee we het beste Casa Amiga zouden kunnen helpen. Na het alarmnummer, wat al bleek te bestaan, kwam een zelfverdedigingscursus voor vrouwen bovenaan de lijst.
Leonardo PanzardoHet geweld tegen vrouwen is één van de grootste problemen van Ciudad Juárez. Vanwege deze ellendige situatie zoekt Casa Amiga voortdurend naar nieuwe strategieën om geweld te voorkomen en om vrouwen te beschermen, krachtiger te maken en fysiek en emotioneel herstel te bewerkstelligen. De zelfverdedigingscursus past dus perfect in het beleid van Casa Amiga! Ze hebben hier een prachtig projectplan voor geschreven en dit project gaat begin september van start. Twee groepen van 15 vrouwen die al therapie hebben gevolgd bij Casa Amiga gaan beginnen, samen met alle medewerkers (24 personen) van Casa Amiga.
Drie maanden lang vinden de cursussen plaats in het gebouw van Casa Amiga. De meeste deelneemsters beschikken over weinig geld; vandaar dat de cursus geheel door de stichting Hester wordt gefinancierd. Casa Amiga is hier heel enthousiast over!
De instructeur is een erkende vechtsport-specialist. Hij heeft een combinatie van verschillende technieken gekozen van diverse allround krijgskunsten die door de jaren heen ontwikkeld zijn.
De grondlegger van deze methode was de instructeur Leonardo Panzardo in 1990.
Om te zien hoe een en ander verloopt krijgt stichting Hester een eindverslag van de resultaten, met zowel informatie over de inhoud van de lessen als de financiële afwikkeling, met foto’s en getuigenissen.

Wilt u dat meer vrouwen hier gebruik van kunnen maken? Stort dan op onze giro of bankrekening onder vermelding van extra gift voor zelfverdediging. We zetten dan dit geld apart, zodat in december een nieuwe cursus van start zou kunnen gaan.


Arsène in gesprek met Sergio Cabada, voorzitter van het bestuur van Casa Amiga

Irma Casas, directeur van Casa Amiga kondigde in een mailtje de komst van Sergio Cabada aan. Sergio is tevens directeur van Canal 44, een televisiestation in Ciudad Juárez.
Irma mailde dat hij in Europa was en graag met me wilde praten. Graag natuurlijk! En prompt stond hij op mijn antwoordapparaat. Hij was in Amsterdam en zou de volgende dag vertrekken naar Parijs. Ik zorgde dus dat ik om 10 uur in zijn hotel in Amsterdam was, want ik wilde hem wel horen over de voortgang bij Casa Amiga. Tenslotte was ik van plan geweest zelf naar Juárez te reizen, maar ik kreeg een negatief reisadvies van de Nederlandse ambassade.
met Sergio CabadaSamen met Esther Chávez (de eerste directeur van Casa Amiga) had hij altijd fanatiek tegen het geweld gestreden, zo begon hij zijn gesprek. Hij droeg Esther een warm hart toe en had haar beloofd in het bestuur van Casa Amiga plaats te nemen. Hierna vroeg ik hem naar het functioneren van Irma Casas, de huidige directeur. Gelukkig bleek hij er hetzelfde over te denken als ik. Hij is bijzonder tevreden met haar, ze functioneert goed, werkt hard en neemt de juiste beslissingen.
Ook klonk hij positief over het optreden van president Calderón. Hij heeft het idee dat deze werkelijk als eerste het gevecht tegen het drugsgeweld en de corruptie aangaat.
We startten ons gesprek in het Engels. Voor mij altijd prettiger, omdat het dan minder snel gaat, maar gaande weg stapten we over in het Spaans. Blij verrast omdat ik Spaans sprak, knoopte hij daar onmiddellijk een interview aan vast en voordat ik het wist werd ons gesprek opgenomen en toen vertelde ik honderduit over ons werk bij de stichting Hester; wat we voor Casa Amiga betekenen en dat de stichting Hester tot in het Europees Parlement informatie verschaft over de situatie in Juárez. Hij keek ervan op dat hier in het Europees Parlement over de vrouwenmoorden wordt gepraat en dat er ook financiële maatregelen zijn getroffen om de situatie te verbeteren. Natuurlijk vertelde ik hem ook trots dat we nu per jaar € 30.000 overmaken en dat Casa Amiga daar al jaren de psychologe en pedagoge van betaalt. Ik vertelde hem ook van de nieuwe zelfverdedigingcursus die op initiatief van de stichting Hester in september wordt gestart.
Tot slot gaf ik hem mijn boek Noodkreet uit Juárez. Hij kan dat niet lezen, maar het leek me van belang dat mensen weten dat het bestaat. Zo dacht hij er ook over, en hij vroeg nog een exemplaar om aan Cesar Duarte, de gouverneur van Chihuahua te geven. Chihuahua is de deelstaat waar Ciudad Juárez in ligt.
Al met al was het een bijzonder en waardevol bezoek!


Actie Zusters Franciscanessen in Casa Amiga

Stichting Hester ontving afgelopen jaar een donatie van de Zusters Franciscanessen om een project bij Casa Amiga te financieren, genaamd: Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. In mei werd dit project beëindigd. Haalde Casa Amiga de gestelde doelen?

Voorgenomenbereikt
3600 personen crisishulp bieden4068
48 cursussen burger- en strafrecht71
1400 x rechtsbijstand verlenen2026
6000 x voorlichtingcursussen algemeen6577
200 leerkrachten ontvingen preventie les299

10 vrouwen kregen computerworkshop
12 vrouwen kregen yogalessen.
 rechtsbijstand
verlenen van rechtsbijstand


Lieve zusters Franciscanessen, hiervoor zijn we jullie alle dank verschuldigd!


Benefietconcert The Armed Man 29 oktober 2011

In 2007 trad Johan de Keizer met zijn zanggroep Marcando op voor de stichting Hester.
Nu organiseert Johan de Keizer opnieuw een benefietconcert voor de stichting Hester. Op 29 oktober ’s avonds : The Armed Man van Karl Jenkins in de Duinzichtkerk, Den Haag. Dit eigentijds concert is geschreven door Karl Jenkins ten tijde van de Kosovo-oorlog in 2000. Het stuk was oorspronkelijk opgedragen aan de slachtoffers in Kosovo. De première vond plaats in London in 2000, in de Royal Albert Hall. Het is een bijzonder samenspel van muziek, beelden en dans en in essentie een stuk tegen geweld. De muziek heeft klassieke en moderne muziek in zich met elementen van Palestrina, Fauré, jazz etc.
De teksten die gebruikt worden zijn deels heroïsche teksten over oorlog en geweld, deels smartelijke teksten over de gevolgen van het geweld en tenslotte de teksten die hoop brengen en verwijzen naar duurzame vrede. Verschillende godsdiensten zijn terug te horen in dit bijzondere stuk. Zo klinken er tonen van de Islamitische oproep tot gebed, afgewisseld met teksten uit de Rooms-katholieke mis en Hindoeïstische teksten.
Ongeveer 35 zangers van kamerkoor Tricinium, Marcando en Marble voeren deze muziek uit. Verder werkt een (jeugd)ballet mee van de balletschool Sietske van Kan. Piano, viool, cello, piccolo, fluit, hobo, trompet, slagwerk, pauk, harp vormen de begeleiding.
Schrijf de datum vast in uw agenda! U kunt vast een stukje horen op YouTube:

Orchestra of the Welsh National Opera, and four Welsh choirs, conducted by Jenkins himself on the occasion of his 60th birthday in February 2004.
It was filmed in St David's Hall Cardiff.

  400 women
In maart 2012 wil stichting Hester de tentoonstelling 400 WOMEN naar Nederland halen. Voor deze tentoonstelling vroeg de Londense kunstenares Tamsyn Challenger aan 175 artiesten elk één van de vermiste of vermoorde vrouwen uit Ciudad Juárez in een schilderij uit te beelden. Vijf jaar duurde het om dit idee te verwezenlijken. Het werk is gebaseerd op foto's die Casa Amiga en andere organisaties aanleverden.

arte project Arte de la Esperanza

Stichting Hester wil naast deze tentoonstelling ook stilstaan bij mogelijke vooruitgang in de schier uitzichtloze situatie waarin de vrouwen van Ciudad Juárez dagelijks leven. Een positief punt is dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten zich over de problematiek van de voortdurende straffeloosheid in Mexico buigt. Dit staat daar in oktober op de agenda.
Stichting Hester wil naast de tentoonstelling 400 WOMEN ook aan Nederlandse kunstenaars een bijdrage vragen. Aan 25 kunstenaars wordt gevraagd een kunstwerk te maken met als thema HOOP. De hieruit voortvloeiende tentoonstelling heet Arte de la Esperanza. Deze kunstwerken zullen bij de opening van beide tentoonstellingen worden geveild.
Voor de vernissage en veiling vragen wij aan bekende Nederlanders hun vrijwillige bijdrage te leveren. Er wordt een veilingcatalogus gemaakt en via de media wordt veel aandacht besteed aan deze projecten. Meer info over dit project vindt u hier.

-

Facebook

Stichting Hester is nu ook te vinden op Facebook. Zoek op Stichting Hester of klik op deze directe link en blijf op de hoogte van onze activiteiten via de fanpagina.

Bedankt vrienden van de stichting Hester

HesterBedankt voor uw lieve hulp en bijdrage! De complete vriendenlijst is te vinden op de website www.hester.nu. De incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Hebt u e-mail en wilt u de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan naar steun@hester.nu of vul het online aanmeldformulier in.

Namens het bestuur, Arsène van Nierop
 
Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.