Nieuwsbrief juli 2009

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Nieuwsbrief juli 2009

In deze nieuwsbrief  
Verdrietig nieuws
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Laatste stand van zaken in Mexico
Nieuwe bestuursleden
Noodkreet uit Juárez en andere publicaties
Bijzondere activiteiten
Statutenwijziging
Jaarverslag 2008
Nieuwe vrienden van de stichting Hester

 

o  Verdrietig nieuws

Het was stil de afgelopen weken vanuit Mexico. Ik kreeg wel geregeld informatie van Casa Amiga, maar de mailtjes van Esther Chávez bleven uit. Mijn ongerustheid bleek niet ongegrond. Irma Casas van Casa Amiga mailde me dat de gezondheid van Esther zodanig is verslechterd dat ze niet meer naar haar geliefde werk toe kan komen. Van Esther zelf hoorde ik daarna dat er uitzaaiingen van kanker in haar botten zijn geconstateerd. Ook Casa Amiga zal eraan moeten wennen dat ze zonder deze bevlogen vrouw verder moeten werken aan de ellendige situatie van de vrouwen in Ciudad Juárez. Nadat ik een mailtje naar Esther had gestuurd om haar in deze moeilijke periode te steunen heb ik natuurlijk informatie gevraagd bij Casa Amiga over de voortzetting van de organisatie. 
De vorige keer dat Esther uitviel had ze snel bijzonder vaardige vervanging gevonden. Gelukkig weet ik van de laatste keren dat ik er was dat Casa Amiga een heel goed georganiseerd bedrijfje genoemd kan worden. Ook deze keer werd ik hierin niet teleurgesteld. Degene die me al vorige maand mailde dat het slechter ging met Esther schreef ook in dit mailtje dat ik bij haar terecht kan met alle vragen die ik maar heb. Na twee jaar als vrijwilliger bij Casa Amiga te hebben gewerkt is ze er nu vier jaar in vaste dienst. Ze is psychologe en heeft daarnaast een graad in de sociale wetenschappen. Ze is door Esther de afgelopen zes maanden getraind om haar te kunnen vervangen. Uiteraard heeft Casa Amiga ook een actief bestuur dat meedenkt over alles wat er gebeurt. We hoeven ons dus niet druk te maken, het werk van Casa Amiga gaat gewoon op dezelfde voet door.
En Esther zelf is ook een taaie! In een mailtje dat ik net ontving schreef ze dat ze met een nieuwe therapie is begonnen en dat ze toch ook weer een bezoekje aan Casa Amiga heeft gebracht. Ze haalt ook aan hoe blij ze is te weten zich zo verbonden te voelen met de stichting Hester omdat we samen strijden voor de veiligheid van vrouwen die zo gebukt gaan onder het geweld dat heerst in Ciudad Juárez. Ze stuurt ons al haar liefde in de wetenschap dat we doorvechten en wenst ons vrede.

o  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Lon Blom
Almere, Juni 2009
‘Die vrouw verdient een lintje!’ Deze ingeving kreeg Ina de Paauw terwijl zij met Liesbeth Boelema sprak over het verhaal van Arsène. Ina en Liesbeth ontmoetten Arsène tijdens een lezing over de stichting Hester bij de Soroptimisten in Zoetermeer. De twee vriendinnen ondernamen direct actie. In september 2007 schakelden ze mij, zus van Arsène en zodoende volledig ingewijd, in voor de aanvraag van deze prestigieuze onderscheiding.
‘Het is toch heel bijzonder dat zij in staat is geweest een zo intens en groot persoonlijk verlies te sublimeren tot positieve actie, iets dat uitstijgt boven normale betrokkenheid,’ stelde Ina. Ook Liesbeth, een vriendin en tien jaar lang mijn werkgeefster, was onder de indruk van Arsène’s verhaal: ‘Hoe kan het dat honderden vrouwen worden vermoord zonder dat ooit een dader wordt gevonden? Ondanks alle onrechtvaardigheid is Arsène erin geslaagd haar eigen verlies te vertalen in actie om het lot van vrouwen in die regio structureel te verbeteren. ’ Liesbeth ontmoette Arsène voor het eerst tijdens de lezing maar had het verhaal uiteraard al eerder van mij gehoord. Liesbeth: ‘Omdat mijn zus een dochter had verloren mede door toedoen van anderen, kwam dit bericht helemaal binnen.’ 
Liesbeth vroeg mij om allerlei persoonlijke gegevens aan te leveren van Arsène. Ik citeer uit mijn tekst: ‘Ik ben elf jaar ouder dan Arsène en fungeerde soms wel als voorbeeldfiguur, bijvoorbeeld bij het omgaan met baby’s en later met kinderen. Toen Hester vermoord werd kon ik geen voorbeeld meer zijn, daar had ik geen ervaring mee. Jaren heb ik machteloos maar met grote bewondering gezien hoe zij haar leven weer oppakte en zich met de stichting Hester inzette voor dit grote doel in Ciudad Juárez. De moordenaar van Hester heeft niet kunnen bereiken dat Arsène haar levenslust en positieve zorg, kracht en gevoel voor humor heeft verloren en daarvoor verdient mijn zus een lintje!” Ik was overigens niet de enige die Arsène heeft aanbevolen. Ina heeft contact gezocht met Amnesty International en ze gevraagd om een referentie. Daar wilden ze graag meewerken aan de voordracht en verzorgden een aanbeveling.

De uitreiking
Anderhalf jaar heeft het geduurd voordat het verzoek werd gehonoreerd, maar in maart 2009 hoorden we het goede nieuws. Arsène krijgt lintjeDe orde zou worden uitgereikt op 29 april, in het theater Diligentia in Den Haag door burgemeester Van Aartsen. De acht entreekaarten voor familie en vrienden moesten in de grootste geheimhouding worden verdeeld. Ik nam die taak op me aangezien Ina, die tot dan toe de correspondentie met iedereen onderhield, naar Nieuw Zeeland zou verhuizen. Liesbeth kon er gelukkig wel bij zijn. Het geheim houden lukte niet helemaal. ‘Oh, 29 april, dat is vast voor een lintje!” riep één van de kinderen.
Op de bewuste dag waren de 45 genomineerden al rond 9.30 uur afgeleverd door hun begeleiders. Arsène was vergezeld door haar man Roeland. Even later mochten wij aantreden. Op de stoep van Diligentia stonden prachtig uitgedoste mensen met bossen bloemen. Iedere gedecoreerde mocht acht gasten meenemen, dus het was druk! Een voor een werden de mensen toegesproken door de burgemeester en tot slot kregen zij de decoratie door hem opgespeld. 
Toen Van Aartsen begon met zijn inleiding voor Arsène werd het ineens doodstil in de zaal. Je kon een speld horen vallen. Bij mij kwamen de tranen weer omhoog. German, Arsène's zoon was naar het podium gegaan om van dichtbij foto's te kunnen maken en ik zag dat hij zo ontroerd was, dat hij helemaal vergat waarom hij daar stond. Gelukkig was er een professionele fotograaf, die van iedere decoratie foto's maakte. Het lintje kan niet zomaar worden gedragen. Het gaat vergezeld van een grote doos met foedraal om in te bewaren en uitgebreide instructies voor gebruik. Na afloop hebben we het prachtige ‘sieraad’ natuurlijk uitgebreid bewonderd.

Mw. A. van Nierop-Seipgens

Moed, vasthoudendheid en onverzettelijke kracht, dat zijn de woorden die in mij opkomen als ik hoor wat u de afgelopen tien jaar heeft meegemaakt en voor elkaar heeft gekregen. September 1998: u krijgt het verschrikkelijke bericht dat uw dochter Hester, 28 jaar jong, is vermoord in de Mexicaanse grensstad Ciudad Juárez. Van de dader geen spoor. Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat je leven als moeder, als ouders, op zo'n moment stil staat. U heeft de kracht gehad om uw enorme persoonlijke verlies en verdriet om te zetten in actie, want op zoek naar gerechtigheid ontdekte u dat vele, vele vrouwen in deze Mexicaanse regio hetzelfde lot treft. Van goed politiewerk en een streven naar recht en gerechtigheid is geen sprake. U maakte kennis met een plaatselijke hulpverleenster die al jaren bezig was de positie van vrouwen te verbeteren en hulp te bieden aan mishandelde vrouwen en kinderen. Dat sterkte u in uw strijd en in 2004 richtte u de stichting Hester op en slaagde u er door de jaren heen in om de problematiek van deze vrouwen en kinderen wereldwijd op de agenda te krijgen. U bent continu aandacht blijven vragen voor dit structurele probleem in de Mexicaanse samenleving. U verkreeg niet alleen de medewerking en inzet van Amnesty International, maar ook via talloze media vroeg en vraagt u aandacht voor de vrouwenmoorden. Ondertussen zet u zich onvermoeibaar in voor de organisatie van activiteiten die geld kunnen opleveren voor de stichting. Daarnaast heeft u zich met grote energie ingezet voor het versterken en ondersteunen van Casa Amiga, een centrum voor vrouwen- en kinderopvang dat zich heeft ontwikkeld van schuilplaats tot een psychotherapeutisch en pedagogisch centrum. Dankzij de structurele hulp die hier wordt geboden, krijgen vrouwen en kinderen weer zicht op een toekomst, een toekomst waarin zij zelfstandig hun leven kunnen leiden. Diep respect past bij de manier waarop u de kracht heeft gevonden en nog steeds vindt, om het grote gemis van uw dochter, te vertalen in zoveel positieve actie voor andere vrouwen en kinderen.

Vanwege deze bijzondere verdiensten heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd u Koninklijk te onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau.

Speech van burgemeester Van Aartsen

Ik ben er stil van. Het overkwam me totaal onverwachts!

“We zouden naar een soort van verrassing gaan in een theater in Den Haag. Iets muzikaals, dacht ik. Ik kon het beste aan wat ik bij een festiviteit de dag ervoor ook aan had, riep Roeland die zelf zijn pak aantrok, dat doet hij maar bij hoge uitzondering… ik had niets in de gaten. Bij het theater stonden mensen met bloemen. Zeker een concours of zo vanwege Koninginnedag. Binnengekomen werden we gescheiden. Roeland bleef beneden en ik moest naar boven. Hoort zeker bij dat concours. Op dat moment hoor ik Roeland zeggen: ‘ze weet nog van niets hoor!’ In de lift werd me verteld dat ik een onderscheiding zou krijgen, een lintje… ik was perplex, helemaal aangeslagen ervan. Samen met 44 andere Hagenaars kregen we de linten uitgereikt door de burgemeester die de stichting Hester al kent omdat hij in het comité van aanbeveling zit. Zijn verhaal staat hiernaast afgedrukt. Ik werd er verlegen van natuurlijk. Het was muisstil in de zaal, dat wel en er werd ook overdonderend geapplaudisseerd…
Nu ben ik ridder, ik heb een enorme speld die ik die hele dag op mocht. Nu ligt 'ie weer in zijn doosje op de kast.”

o  Laatste stand van zaken in Mexico

8 juni 2009
Rianne Waterval
Verkiezingen in aantocht
De verkiezingsstrijd voor het Mexicaanse Congres is in volle gang. Op 5 juli gaan de Mexicanen naar de stembus om hun stem uit te brengen voor het Huis van Afgevaardigden. Ook zullen er gelijktijdig in tien deelstaten en het federale district regionale verkiezingen worden gehouden. Veel politici verkondigen mooie woorden over het verbeteren van de veiligheid en het tegengaan van het geweld tegen vrouwen. Maar voorlopig blijft het bij verkiezingsbeloften, in werkelijkheid is er nog steeds een lange weg te gaan. 

Weinig vertrouwen in leger
Zo werden er onlangs in het tijdbestek van 24 uur, eindigend op zaterdagavond 30 mei, in Mexico minstens negentien moorden gepleegd. Elf vonden er plaats in Ciudad Juárez, zo meldden de autoriteiten. Onder de slachtoffers was onder meer de 44-jarige Manuel Arroyo Galván, een sociologieprofessor aan de autonome universiteit van Ciudad Juárez. Zo'n 2000 studenten en leden van ngo's zijn de straat op gegaan om te protesteren voor een veiligere situatie. De demonstranten vroegen niet alleen om opheldering van de moord op Arroyo Galván. In het afgelopen half jaar zijn nog een hoogleraar en een student vermoord en twee studentes van dezelfde universiteit vermist, alle zaken zijn nog onopgelost. 
De demonstranten hebben maar weinig fiducie in het Mexicaanse leger, zo bericht het dagblad La Jornada. Ze beweren dat het leger slechts 'simuleert' dat ze ten strijde trekt tegen de georganiseerde misdaad. Ondertussen blijven de drugsbendes elkaar nog steeds uitmoorden, waarschuwen ze. Daarnaast berichten diverse lokale kranten deze maand over agressief optreden van het leger tegenover de media. Zowel journalisten als fotografen hebben bedreigingen en agressie gemeld, ook  zou het leger materiaal in beslag hebben genomen.

o  Nieuwe bestuursleden

De stichting Hester is opnieuw blij met de nieuwkomers in het bestuur. Deze kandidaten hebben capaciteiten die we absoluut kunnen gebruiken! 
Lees hier hoe ze zich voorstellen:

Wicky Meynen
WickyBetrokkenheid bij de problematiek waarmee de stichting zich bezighoudt en het idee dat ik gezien mijn werkervaring een bijdrage zou kunnen leveren aan het werk van de stichting brachten me er toe te reageren op de oproep voor een nieuw bestuurslid. Als staflid van het Institute of Social Studies - een universitair instituut op het gebied van ontwikkelingsstudies in Den Haag - heb ik me beziggehouden met vrouwen- en gender vraagstukken, waaronder de ongelijkheid en machtsrelaties tussen mannen en vrouwen. Mijn belangstelling voor Latijns-Amerika dateert al vanaf mijn studententijd en sindsdien ben ik er, behalve voor onderzoek, geregeld teruggeweest voor evaluatie- en advieswerk voor NGO’s, met name vrouwenorganisaties. Ook ben ik jarenlang lid geweest van Novib’s adviescommissie op het gebied van beleid en projecten.
 
Désirée Verberk
DésiréeGraag stel ik mij voor als nieuw bestuurslid van de stichting Hester. Ik ben in het dagelijks leven de zakelijk directeur van het IVLOS, het onderwijskundig instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast ben ik bestuurslid geweest van verschillende kenniscentra, onder andere op het terrein van anti-discriminatie. In mijn woonplaats Amsterdam zet ik mij in voor De Dag van de Dialoog, een initiatief dat heel verschillende Amsterdammers jaarlijks met elkaar in gesprek brengt en neem ik deel aan het project Goal. In dat kader coach ik een jongere. Van oorsprong ben ik filosoof. Zo'n mooi vak blijft ook trekken. Ik ben redactielid van de filosofische uitgeverij Parrèsia.
Niet eerder heb ik een goede doelen stichting bestuurd, maar ik ben zeer vereerd dat ik deze nieuwe ervaring bij de stichting Hester kan opdoen. De situatie in Ciudad Juárez is schrijnend, voor de vrouwen en zo natuurlijk voor velen in die regio. Ik hoop en heb er vertrouwen in dat de steun die we via de stichting Hester kunnen geven en de aandacht die we steeds zullen blijven vragen voor dit complexe probleem, degenen die daar strijden voor een betere toekomst zal helpen.
 
AndreasAndreas Schuck
Ik ben Andreas Schuck (30), docent en onderzoeker aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Ik bestudeer daar wat het effect is van de media op de publieke opinie en het kiesgedrag bij verkiezingscampagnes. Ik ben geboren in Hamburg, Duitsland, maar ik verhuisde in 2002 naar Nederland. In de afgelopen jaren ben ik regelmatig in Mexico geweest en zo hoorde ik over het werk van de stichting Hester. Het doet me veel plezier daar in de toekomst nauwer bij betrokken te kunnen zijn.

o  Noodkreet uit Juárez en andere publicaties

Tot nu toe zijn er ruim 5.000 boeken verkocht. De opbrengst van de boeken gaat in zijn geheel naar stichting Hester en komt neer op een 10.000 euro. De meeste winkels zijn intussen overgestapt op nieuwe titels en andere boeken, maar natuurlijk is het altijd nog mogelijk om het boek te bestellen (ISBN 978-90-472-0076-5).
Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Pieter van Vollenhoven is een boek uitgegeven waarin personen waar hij een goede band mee heeft of die indruk op hem gemaakt hebben, iets schrijven (Impressies van een boeiend leven, ISBN 978-90-475-0567-9). Ik heb hem leren kennen vanuit de vereniging Ouders van een Vermoord Kind. In korte bewoordingen staat daarin waarom de stichting Hester is opgericht. Ook in het boek Wraakgevoelens, dat in juni verscheen, staat het verdrietige verhaal van Hester beschreven, maar ook de manier waarop we hiermee omgegaan zijn door de stichting Hester in leven te roepen.

o  Bijzondere activiteiten

Agnes Quackernaat vierde haar 70e verjaardag en kreeg ruim 900 euro voor de stichting Hester. Bedankt Agnes!
Lize Paesen en Debora Incalza maakten als examenopdracht een filmpje over de moorden in Ciudad Juárez en de betrokkenheid van de stichting Hester. Bedankt hiervoor! Je kunt het vinden op de website www.hester.nu (kijk onder Actueel - Overige evenementen en berichten).

o  Statutenwijziging

Het bestuur heeft unaniem besloten de statuten te wijzigen. Tot nu toe waren we officieel verplicht de cijfers te laten goedkeuren met een accountantsverklaring. Dit kost echter ongeveer € 3.000 per jaar. 
We hebben daarom de statuten laten aanpassen en kunnen nu toe met een beoordeling van een accountant. Dat scheelt ons een hoop geld.

o  Jaarverslag 2008

Vanaf heden staan het jaarverslag en het financieel verslag 2008 op de website. Het financieel verslag wordt nog gevolgd door een officieel verslag van Ernst & Young. Dat komt in de loop van het jaar. Mochten er mensen zijn die graag een exemplaar van het jaarverslag per post ontvangen, dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk.
Eén telefoontje (070 3461837) of een mailtje (steun@hester.nu) en het wordt naar je toegestuurd.

  Nieuwe vrienden van de stichting Hester

HesterMartine Waalkens; Hélène Schulpen; J. Feijten; E.C. de Graeff; Miep Aa-Dijkstra; Jos Overdevest.

Bedankt voor jullie lieve hulp en bijdrage! Deze lijst loopt van 14 maart tot 14 juni 2009. De complete vriendenlijst vind je op de website www.hester.nu. De maandelijkse incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Heb je e-mail en wil je de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan even naar steun@hester.nu
Namens het bestuur, Arsène van Nierop
 
Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in je testament op te nemen. De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen schenkingsrecht of successierecht verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.