Nieuwsbrief februari 2011

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Nieuwsbrief februari 2011

 In deze nieuwsbrief

Sportieve bijdrage met CPC-loop!
Samenvatting verslag enquête
Activistes Noord Mexico om het leven gebracht
Casa Amiga, afgelopen jaar
Project Zusters Franciscanessen
Soroptimisten Bommelerwaard
Onbekende verdachte blijkt bekend
Nieuw bestuurslid: Sander van Leeuwen
Benefietconcert Eco de Indias
Tentoonstelling Londen: 400 Women
Acties
Nieuwe vrienden van de stichting Hester
 
 

o  Sportieve bijdrage met CPC-loop!

Staat u al ingeschreven voor de CPC? De City-Pier-City, een hardloopwedstrijd met duizenden deelnemers van het Haagse centrum naar de pier in Scheveningen en terug, beleeft op zondag 13 maart 2011 haar 37e editie. CPCposterEen sportfestijn voor jong en oud en een traditie waar Den Haag trots op is. Nu kunt u tegelijkertijd met deze sportieve prestatie de stichting Hester steunen. Door uw loop te laten sponsoren, helpt u de vrouwen in Ciudad Juárez.
Wij kunnen hier in Den Haag veilig en in alle vrijheid over straat, maar in deze Mexicaanse grensstad is dit verre van vanzelfsprekend. Daar maken drugsbendes de dienst uit.
Meedoen is simpel, Van gevorderde loper tot beginneling is er een gepaste afstand (21, 10, 5, 2,5 of 1 km). Inschrijven voor de afstand van uw keuze kan via www.cpcloop.nl. Laat familie, vrienden en collega's sponsoren en loop voor de vrouwen in Ciudad Juárez!
Meer informatie op www.hester.nu/ikloopvoorhester of meld u direct aan via een mailtje naarcpcloop@hester.nu.

o  Samenvatting verslag enquête

De eind oktober gehouden enquête onder de vrienden van de stichting Hester heeft veel respons opgeleverd: 166 mensen hebben de enquête ingevuld, de meesten via internet. We zijn erg blij met dit positieve resultaat: uw mening en uw ideeën en suggesties zullen ons zeker helpen bij het realiseren van onze doelstellingen.

Mannen (± 40%) en vrouwen (± 60%) van alle leeftijden hebben de enquête ingevuld: de leeftijd varieerde van 24 tot 90 jaar en de gemiddelde leeftijd was 57. Uw oordeel over de stichting Hester blijkt erg positief: meer dan 95% geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn met het werk van de stichting Hester en met de wijze waarop u daarover wordt geïnformeerd. We vroegen u o.a. wat u van onze nieuwsbrieven en website vindt en in hoeverre u die leest. De nieuwsbrief blijkt door de overgrote meerderheid van de respondenten (88,5%) serieus te worden gelezen. Maar liefst 37,6% geeft zelfs aan er veel of zeer veel aandacht aan te besteden. Ook de waardering is groot: ruim 95% vindt de nieuwsbrief informatief of zeer informatief. De website wordt door degenen die de enquête invulden veel minder bezocht, maar een meerderheid (70%) beoordeelt ook die als (zeer) informatief. Gevraagd naar uw belangstelling voor vernieuwingen in de website of de nieuwsbrief bleken vooral interviews en themadiscussies in de nieuwsbrief op uw interesse te kunnen rekenen. Met de wijze waarop wij u informeren over verschillende onderwerpen bent u zeer tevreden, zeker waar het de activiteiten van de stichting Hester zelf betreft. Een kleine minderheid geeft aan behoefte te hebben aan meer informatie over de ontwikkelingen in Mexico en de situatie van de slachtoffers in Ciudad Juárez. Voor door de stichting Hester georganiseerde evenementen, zoals lezingen, discussies en concerten, bleek in wisselende mate belangstelling te bestaan. Ruim 40% heeft al eens één of meer van deze evenementen bijgewoond. Om nog meer mensen hiervoor te interesseren overwegen we ook in andere delen van het land dan de regio Den Haag evenementen te gaan organiseren.

Naast onze steun voor het werk van Casa Amiga zouden we graag meer willen doen voor de vrouwen van Ciudad Juárez. In de enquête hebben we u een aantal mogelijkheden en speciale projecten voorgelegd die misschien in aanmerking kunnen komen. We vroegen u wat u daarvan vindt. U maakt het ons niet makkelijk, want u vindt ze bijna allemaal heel zinvol! Wel is duidelijk dat vooral de ideeën die direct gericht zijn op het vergroten van de persoonlijke veiligheid van de vrouwen in Ciudad Juárez: een alarmtelefoonnummer, gratis nachtvervoer en een zelfverdedigingscursus, het meest zinvol worden gevonden. Ook het financieren van een rechtenstudie door vrouwen d.m.v. een studiebeurs wordt door een grote meerderheid als een goed idee beschouwd. Het wordt nog moeilijk om de juiste keuzes te maken, maar misschien kan ook uw mening over onze belangrijkste aandachtspunten daarbij helpen: wat u betreft moeten we ons in de eerste plaats richten op het voorkomen van geweld en op elementaire mensenrechten (vrouwen moeten zich veilig kunnen voelen en de normale vrijheden genieten waar iedereen recht op heeft), maar ook het opsporen en berechten van de daders mogen we niet vergeten.

We vroegen u ook naar uw motieven om ons te steunen. Opvallend genoeg noemt een meerderheid een persoonlijke band met de stichting Hester als belangrijkste reden. Daarnaast is vooral geweld tegen vrouwen in het algemeen het voornaamste thema dat u motiveert. Een kleine meerderheid geeft aan ook specifiek geïnteresseerd te zijn in de situatie in Ciudad Juárez.

We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken. We zullen hier zeker veel aan hebben en houden u natuurlijk op de hoogte van de plannen en veranderingen die we naar aanleiding hiervan hopen te realiseren. Alle vragen van de enquête en een uitgebreider verslag van de resultaten kunt u vinden op www.hester.nu/enquete.

o  Activistes Noord Mexico om het leven gebracht

Marisela Escobedo • Marisela werd 16 december doodgeschoten. kruisenMarisela was een van de voornaamste activisten voor vrouwenrechten in Ciudad Juárez. Haar dochter Rubí werd in 2008 vermoord. De dader, de vriend van Rubí, gaf de moord toe, maar werd in april afgelopen jaar om onbegrijpelijke redenen vrijgesproken. Uit de verhoren met hem kwam naar voren dat hij Rubí uit jaloezie zou hebben vermoord. Dit geldt daar dus als verzachtende omstandigheid.
De moeder, Marisela, protesteerde hiertegen voor het regeringspaleis en terwijl ze dit deed werd ze vanuit een auto doodgeschoten. De vriend van Rubí is nu ook de belangrijkste verdachte van deze moord.
Susana Chávez • In Noord-Mexico is op 12 januari een tweede belangrijke mensenrechtenactiviste vermoord. Susana Chávez, die streed voor opheldering van vrouwenmoorden werd gevonden in Ciudad Juárez. Drie mannen zijn kort na de moord opgepakt. Over de toedracht is nog niets bekend. Met de door haar bedachte leuze ‘Ni una muerta más’ (geen enkele dode vrouw meer) leidde ze het protest tegen de vrouwenmoorden in met name Ciudad Juárez.
Meer informatie op de weblog van Jan-Albert Hootsen: elpincheholandes.nl.

o  Casa Amiga, afgelopen jaar

Eén van de vrienden van stichting Hester stelde via de enquête voor eens iets meer over Casa Amiga te schrijven dan alleen over de besteding van onze donaties. Stichting Hester levert ongeveer een tiende van alle bijdragen. 
Het voornaamste werk bij Casa Amiga is het opvangen en begeleiden van vrouwen die op welke manier dan ook te maken hebben gekregen met geweld. Er wordt psychologische, medische, juridische en maatschappelijke steun gegeven. Snel gezegd, maar uiterst belangrijk wanneer je bedenkt dat Ciudad Juárez nog steeds de meest gewelddadige stad van de wereld is en je leest dat zelfs mensenrechtenactivisten hun leven niet meer veilig zijn. 

We vroegen Casa Amiga naar hun acties afgelopen jaar.

‘Op 25 november organiseerden we de presentatie van het boek van Esther Chávez. Ze schreef dit in de laatste jaren voor haar dood. De bijeenkomst was een groot succes, wij kregen veel complimenten voor de organisatie, de thema’s en alles bij elkaar. Het team van Casa Amiga is blij dat wij nu, bijna een jaar na haar overlijden, het boek in handen hebben dat voor haar zo belangrijk was en dat een van haar grote dromen was. Uiteraard houden we een exemplaar apart voor stichting Hester. Zoals je kunt zien zijn er veel foto’s gemaakt. 
Wat betreft de acties die we hebben ondernomen om de situatie in onze stad op te lossen: de situatie hier is volgens de gangbare redeneringen niet uit te leggen: We zijn in oorlog hoewel de regering dat woord liever niet hoort. 
prevention courseOnze betrokkenheid blijft liggen bij de families, bij de vrouwen, jongens en meisjes. We werken nu zes maanden lang aan een project dat heet ”Casa Amiga is nu in jouw buurt”. Dat houdt in dat de diensten van Casa Amiga, met een team mensen uit verschillende vakgebieden, worden aangeboden in de wijk Plutarco Elias Calles, een wijk die qua ligging tamelijk ontoegankelijk is en waar de problemen onbeschrijflijk groot zijn. De hulp is vooral gericht op vrouwen, meisjes, jongens en adolescenten (zie ook de rapportage van het project van de Franciscanessen Kloosterzusters).
Binnen de organisatie hebben we een “Werkgroep Rouwverwerking”, die zich richt op jongens en meisjes van 7 – 11 jaar, die ten gevolge van het geweld hun vader, moeder of beiden hebben verloren. Tevens heeft het team psychologen zich bekwaamd in de thema’s rouw en aandacht in crisissituaties.
Onze afdeling maatschappelijk werk is begonnen met huisbezoeken aan gezinnen die ons via diverse kanalen werden aangereikt en we hebben ze de diensten van Casa Amiga aangeboden. De juridische afdeling van Casa Amiga volgt nauwlettend de geweldsslachtoffers. Ook blijven we de autoriteiten nauwlettend volgen, door openlijk het voor de vrouwen onzekere en onveilige klimaat aan de kaak te stellen. Ook de straffeloosheid bij de vele vermoorde en verdwenen vrouwen en het ‘vergeten’ van deze vrouwen en hun gezinnen valt hieronder. 
Samen met andere organisaties geven we follow-up aan de uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof met betrekking tot de Cottonfield Murders en met hen nemen we deel aan protestmarsen en -bijeenkomsten.
In feite wordt het werk gedaan dankzij de inzet die ieder van ons heeft voor zijn taak: ons team gaat verder in de volle overtuiging dat we het geweld moeten uitbannen.
Ik hoop dat ik hiermee je vraag hebt beantwoord; aarzel niet me om meer informatie te vragen’.

Irma Casas, algemeen directeur Casa Amiga
www.casa-amiga.org.mx


Roeland en ik hadden al bijna de reis naar Ciudad Juárez geboekt in november afgelopen jaar. De presentatie van het boek van Esther Chávez was natuurlijk een prachtige gelegenheid om Esther een postume eer te bewijzen en persoonlijk kennis te maken met Irma Casas, de nieuwe directeur. We zouden meteen kunnen kijken hoe Casa Amiga functioneert.
Vanzelfsprekend had ik een hele lijst van mensen werkzaam bij justitie en politie in Juárez waar ik wel weer even mee zou willen bijpraten. Die afspraken lopen dan vaak via de Nederlandse ambassade. Het bleek echter dat zowel mijn advocate als de Nederlandse ambassadeur het bijzonder onverstandig van me zouden vinden als ik ging en ze ontraadden me de reis ten stelligste, omdat de situatie in Juárez per dag verslechtert. Zelfs bussen die werknemers van de stad naar de fabrieken vervoeren worden overvallen. Soms is het geweld tegen bepaalde groepen gericht, maar soms lukraak, zonder motief. In mijn positie naar zo’n presentatie van het boek van Esther gaan is dan ook zeker niet verstandig! 
De reis ging dus niet door, maar gelukkig bestaat e-mail! Ik heb bijzonder goed contact via mail met Casa Amiga en het maakt niet uit welke vragen ik stel, binnen een week heb ik helder en klaar geformuleerde antwoorden.

o  Project Zusters Franciscanessen

Stichting Hester ontving afgelopen jaar een donatie van de Franciscanessen Kloosterzusters om een project bij Casa Amiga te financieren, genaamd: Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. In juni 2010 ging dat project van start. Haalde Casa Amiga hiervoor hun gestelde doelen tot nu toe?

Het project loopt een jaar. We zijn nu op de helft.
 • Crisishulp bieden aan 3600 pers. door middel van intake gesprekken. Bereikt: 2278.
 • Geven van 48 cursussen over Burgerrecht en Strafrecht, aan 325 pers. Bereikt: 326 pers. met 23 cursussen.
 • 1400 maal rechtsbijstand verlenen. Bereikt: 1051.
 • Aan 6000 adolescenten en volwassenen voorlichtings– en preventiecursussen geven. Bereikt 3349.
 • Aan 200 onderwijzeressen en onderwijzers verschillende preventie workshops geven. Bereikt: 133.
 • Een computer workshop geven aan 10 vrouwen. Die is naar tevredenheid gegeven.
 • Een yogaworkshop geven aan 12 vrouwen. Deze is ook naar tevredenheid gegeven.
In de voorlichtings- en preventiecursussen voor adolescenten en volwassenen werden de volgende thema’s behandeld, de getallen tussen haakjes geven aan hoeveel personen de cursus volgden:
Seksueel misbruik bij kinderen (460); Geweld en de verlovingstijd (71); Kindermishandeling (0); Huiselijk geweld (114); Verschil in geslachten (71); Anticonceptie middelen (88); Vaccin voor Vrede (706); Rechten op seksuele gronden (88).
teachersHet drukst bezocht was de cursus: Vaccin voor Vrede. Dit is een nieuw thema in het preventieprogramma waarin Casa Amiga een ‘vaccinatie werkdag’ voorwendt met uiteindelijk doel: Het geven van een vaccinatie die mensen bewust maakt en ze verplicht het geweld af te wijzen en waarbij zij zelf acties voor vrede in hun omgeving genereren.
Het Vaccin voor Vrede werd uitgevoerd op twee scholen voortgezet onderwijs, groep voor groep. Dus alle leerlingen van jong tot oud deden mee. Deze twee scholen bevinden zich in een deel van de stad waar men een groot geweldsrisico kent. Voor Casa Amiga had dit het voordeel dat dit dé mogelijkheid is ‘een zaadje te zaaien’, zodat deze opgroeiende kinderen zich er bewust van worden dat ze geweld kunnen afwijzen en vrede kunnen laten ontstaan.
Hopelijk zijn ook de Franciscanessen tevreden!

Een paar van de bijgevoegde reacties vrij vertaald:
‘Vandaag in deze workshop over rechten, over de rechten van ons vrouwen, gaf ik me er rekenschap van dat ze heel goed in elkaar zitten en je goed kunnen helpen. Ik voel dat de leerstof van deze workshops ons echt helpt voor onze bescherming en onze eigen verdediging. Waarbij het ons sterkt ons leven te vervolgen. Ik voel me héél goed! Voor wie aandacht zoekt of zich wil oriënteren helpt de workshop psychologie. En ik geloof in Casa Amiga, maar vooral in mezelf om te veranderen, ik stort niet in, ik vervolg deze ingeslagen weg. Ik waardeer het persoonlijk dat ze ons onderwijzen bij iedere workshop met bemiddeling en oriëntatie.’
Rosa Isela Adre
Rosa Isela Adre
‘Casa Amiga is een organisatie met goede hulpverlening voor mensen die de behoefte hebben aan deze diensten. Ik was slachtoffer van geweld en Casa Amiga was de eerste instantie aan wie ik dacht. Ik kwam hier naar toe omdat ze personen zijn die je alle vertrouwen van de wereld geven. Je voelt je één grote familie! Ze hielpen me het bewijs van concubinaat te vinden voor mijn kinderen en ik ontvang meer profijt van mijn uitkering van de IMMS. Want aan ze betalen me nu voor mijn kinderen, zo zonder vader. En dat was de enige ondersteuning voor mijn familie. Ik ben ze dan ook bijzonder dankbaar.’
Irma Hermania Arguijo

o  Soroptimisten Bommelerwaard

De Soroptimisten Bommelerwaard hebben in 2010 voor stichting Hester € 10.653,14 opgehaald. Een prachtig resultaat! Het geld wordt besteed om bij Casa Amiga een bibliotheek op te zetten en in te richten. De bibliotheek wordt naar Esther Chávez vernoemd. 
De Soroptimisten kregen deze bedragen bij elkaar door verschillende activiteiten te organiseren, marktjes, bbq’s en als laatste een modeshow van tweedehands kleding, vintage genoemd. De kleding werd na de modeshow verkocht. Hartelijk dank voor jullie inzet!

o  Onbekende verdachte blijkt bekend

De politie attaché bij de KLPD, Peter Slort is opnieuw naar Ciudad Juárez en Mexico-Stad gereisd voor de zaak Hester. 
Op basis van getuigenverklaringen vlak na de moord op Hester is destijds een 'onbekende verdachte' gesignaleerd bij Interpol onder de naam Roberto Flores. Tijdens zijn bezoek aan Ciudad Juárez ontdekte Peter Slort dat de Mexicaanse justitie -op basis van deze getuigenverklaringen- nu tóch een 'bekende verdachte' heeft geïdentificeerd. Deze man heeft zowel in de Verenigde Staten als in Mexico gedetineerd gezeten voor verschillende misdrijven en hanteert nog zeker vijf andere namen. Hij houdt zich regelmatig in Noord Amerika op, maar is momenteel voortvluchtig. Het bleek voor de Mexicaanse overheid in eerste instantie niet mogelijk om deze bekende verdachte met zijn foto's, aliassen en vingerafdrukken eveneens te signaleren bij Interpol, gekoppeld aan de oorspronkelijke naam. Peter Slort is daarom voor de 'zaak Hester' een aantal keren naar Mexico Stad gereisd en heeft nu uiteindelijk voor elkaar dat de verdachte niet alleen bij Interpol vermeld staat onder de naam Roberto Flores, maar ook onder de vijf andere namen. Ook de foto's en vingerafdrukken van de verdachte staan nu wereldwijd gesignaleerd bij Interpol. Nu is het zaak de man nog te pakken te krijgen…

o  Nieuw bestuurslid: Sander van Leeuwen

“Als ICT project manager houd ik mij in het dagelijkse leven bezig met het realiseren van digitale platformen. sandervlEen machtig interessant vakgebied waar de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Via mijn vrouw, een maatschappelijk werkster van Braziliaanse afkomst, kwam ik in contact met de Latijns Amerikaanse cultuur en leerde ik veel over haar prachtige land maar ook over de sociale problematiek aldaar. Ik kreeg inzicht in de enorme veerkracht die de mens bezit en zijn vermogen om ondanks een harde realiteit het beste van zijn leven te maken. Met dat inzicht en het besef dat ik door mijn afkomst bevoorrecht ben, wilde ik zelf vroeger of later een bijdrage leveren. Het moet met die blik geweest zijn dat de stichting Hester mij enkele jaren geleden opviel. Nu biedt zij mij een kans om mij daadwerkelijk in te zetten voor de situatie in Ciudad Juárez, namelijk als opvolger van penningmeester Marja Verhagen. Een kans die ik met beide handen en vol enthousiasme aangrijp.”
Marja werkt Sander nu in, we horen nog of het gaat bevallen voor beide partijen!

o  Benefietconcert Eco de Indias

Eind november vond dit concert plaats. Prachtig was het! De volgende reactie van een van de aanwezigen spreekt boekdelen:
Het is voorbij en het was prachtig! Voor de meeste aanwezigen zal de muziek die de musici van het ensemble Eco de Indias op deze zaterdagmiddag ten gehore brachten onbekend zijn geweest. Het was een bijzonder programma, met zelden uitgevoerde muziek die het beluisteren meer dan waard was. Voor wie vertrouwd is met de Europese barokmuziek was het zowel een verrassing als een feest der herkenning. Wat een sublieme uitvoering! Wat een geweldige muziek! Niet voor ieder van de vele vrienden van de stichting Hester die er bij waren zal klassieke muziek dagelijkse kost zijn, maar het kan niemand - ook hen die niets met klassieke muziek hebben - ontgaan zijn dat de stichting Hester een ensemble van topniveau had weten te charteren. Weer een evenement van de stichting Hester dat eigenlijk niemand had mogen missen!
Na aftrek van alle kosten hield stichting Hester ruim € 700,00 over. Echter, opbrengst is niet alleen in geld uit te drukken. Naar aanleiding van dit concert had Radio Nederland Wereldomroep voor 1 januari een interview met Arsène voor het Spaanssprekende luisterpubliek. Dit zette weer een Mexicaanse journalist op de gedachte een artikel aan de stichting Hester te wijden in het Mexicaanse weekblad El Proceso. Dat laatste betekent een bijzonder en prettig soort omslag. Men ziet stichting Hester steeds meer als betrouwbare hulp tegen het geweld voor de vrouwen in Juárez. Stichting Hester heeft langzaam maar zeker bewezen niet van tijdelijke aard te zijn.

o  Tentoonstelling Londen: 400 Women

In Londen vond op 11 november de opening plaats van de tentoonstelling: 400 women. Voor deze tentoonstelling vroeg de Londense kunstenares Tamsyn Challenger aan 175 artiesten elk één van de vermiste of vermoorde vrouwen uit Ciudad Juárez in een schilderij uit te beelden. Vijf jaar duurde het om dit idee te verwezenlijken. Het werk is gebaseerd op foto's die Casa Amiga en andere organisaties aanleverden.
De opening werd door ruim 500 mensen bezocht. Voor de tentoonstelling was de kelder onder een oud stadhuis in Londen gekozen. Een nog naargeestiger omgeving leek me niet mogelijk! Maar juist vanwege deze sfeer past deze ruimte uitstekend bij het verdrietige onderwerp, al die vermoorde en vermiste vrouwen, waarvan de daders nog steeds vrijuit gaan.
Als ouders waren wij, Arsène en Roeland van Nierop, uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn als vertegenwoordigers van de nabestaanden. Mensen zijn onder de indruk natuurlijk, als ze horen dat je dochter een van de slachtoffers is. Ze zijn ook blij dat je iets tegen het geweld doet door middel van de stichting Hester en dat je de moeite hebt genomen te komen. In zo'n menigte van 500 bezoekers spelen toch ook verschillende gedachten door je hoofd. Misschien kwamen die mensen om te kijken wat hun vriend, kind of partner had gemaakt. Maar dan komt tegelijk die bewustwording. Dáár gaat het eigenlijk om. Wat blijft daarvan hangen? Dát was de vraag waarmee ik naar huis ging…
De kunstenaars waren op verschillende manieren met de portretten omgegaan.LilianaSommige portretten waren vaag, om zo de vermissing uit te drukken, andere weer heel helder en precies. Het portret van Hester was in mat en glanzend zwart geschilderd. Alleen als je er langs keek kon je Hester ontwaren. Over de schildering waren gebroken witte krullen geschilderd om Hesters liefde voor architectuur weer te geven.
Het was heel indrukwekkend te praten met al deze bewogen artiesten, die zich hadden ingeleefd in hun slachtoffer. Zich, met schokkende details, hadden voorgesteld wat deze vrouwen hadden meegemaakt voordat ze vermoord werden. Samen vormden deze vrouwen zo een symbolische muur van verweer!

De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door Amnesty International. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling in zijn geheel wordt verkocht en op vele plekken in de wereld wordt tentoongesteld.

o  Acties

 • Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk belde met de heugelijke mededeling dat ze € 1250,00 wilden geven aan stichting Hester. Op 26 januari heeft stichting Hester de cheque officieel in ontvangst genomen. Geweldig!
 • 8 maart: Arsène van Nierop houdt een lezing voor de studentengroep Utrecht van Amnesty International. St. Jacobsstraat 275, Utrecht in het JOHO.
 • 13 maart: City-Pier-City-loop!
 • 15 september: lezing voor Passage Bohemen, Den Haag, Traviatastraat 25 Den Haag

  Nieuwe vrienden van de stichting Hester

HesterT. Jansen; H. C. van Eijsbergen; J.J. Scholte; J.K. Knappert Rahusen; Maaike Vellinga; Liesbeth Boelema; Mevrouw Kluvers; J. Muis, Tineke Jansons.

Bedankt voor uw lieve hulp en bijdrage! De complete vriendenlijst is te vinden op de website www.hester.nu. De incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Hebt u e-mail en wilt u de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan naar steun@hester.nu

Namens het bestuur, Arsène van Nierop
 
Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.