Nieuwsbrief 2 oktober 2013

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Nieuwsbrief 2 oktober 2013

Stichting Hester 
Bloem door het asfalt!

  • 20 november 2e Hesterlezing
met minister Timmermans, Gerdi Verbeet en Wil Pansters in OBA Amsterdam. 
Dit jaar is het 15 jaar geleden dat Hester op 19 september in Ciudad Juárez werd vermoord. Onze stichting wil Hester gedenken door een tweede Hesterlezing te organiseren.
We vonden niemand minder dan minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans bereid een lezing te verzorgen over het mensenrechtenbeleid van de huidige regering, in het bijzonder de rechten van de vrouw.
Zet het vast in uw agenda… U kunt zich inschrijven via www.spui25.nl.
De Openbare Bibliotheek Amsterdam ligt op steenworp afstand van het Centraal Station Amsterdam.
 
Om iets te kunnen vertellen over de situatie in Mexico gaan Roeland en Arsène eind oktober naar Ciudad Juárez. Daar bezoeken ze Casa Amiga, samen met de Wereldomroep en Wil Pansters, hoogleraar Latijns Amerika. Pansters komt regelmatig in Mexico en weet veel over de omstandigheden. Hij is ook al eerder naar Casa Amiga geweest. Pansters is nieuw in het comité van aanbeveling van de stichting.
Pablo Gamez, journalist bij de Wereldomroep gaat ook mee. Samen met een collega maakt hij tijdens dit bezoek opnames in Juárez en bij Casa Amiga. Uiteraard worden die beelden ook op 20 november vertoond.
Vanuit Ciudad Juárez reizen Roeland, Pablo en Arsène naar Mexico Stad. Daar organiseert de Nederlandse Ambassade een lunchbijeenkomst voor organisaties die zich bezig houden met mensenrechten en een vertegenwoordiging van de overheid. Op dit moment bepalen we met de ambassade de inhoud van dat programma.
 
In oktober zal Mexico tijdens de zogenaamde Universal Periodic Review 2013 geëvalueerd worden door de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. De Nederlandse ambassadeur Dolf Hogewoning gaat hier  op in tijdens de bijeenkomst in Mexico Stad en op 20 november hoort u hier ook meer over! Belangrijk is dat men voorafgaand aan deze evaluatie in Europa op de hoogte is van de mensenrechtensituatie in Mexico en dat lokale mensenrechtenorganisaties informatie kunnen delen met internationale organisaties en regeringen. Zo ontstaat meer aandacht voor het werk van mensenrechtenverdedigers en lokale organisaties in Mexico. 
  • Noodkreet uit Juárez in het Spaans
Noodkreet uit Juárez is het boek dat Arsène tien jaar na de moord op haar dochter Hester schreef. Nu, afgelopen september, 15 jaar geleden, nota bene óp de verjaardag van Hester, hoorden we dat het boek in het Spaans wordt uitgegeven bij Random House. De grootste uitgeverij van  Amerika.
Voor ons een reden voor feestje! Want wat is er mooier dan dat dit verhaal over de misstanden en onze inspanning ook in Mexico gelezen kan worden.
Ingrid de Vries heeft het boek in het Spaans vertaald. Ingrid zit sinds maart in ons bestuur en heeft jaren  Spaans vertaalwerk voor de Wereldomroep gedaan. Ze meldde dan ook meteen dat ze het boek wilde vertalen. In een razend tempo, iedere dag één hoofdstuk, nam ze die klus op zich. Margarita Martinez een Mexicaanse die zich ook opwierp als vrijwilliger, vertaalde ook enkele hoofdstukken. José Zepeda, de Nederlands Chileense journalist voorheen hoofd Latijns-Amerikaanse Afdeling bij de Wereldomroep, corrigeerde alles. Bij het lezen van de activiteiten die plaatsvonden bij het Europees Parlement werd hij nieuwsgierig naar de voortgang van de in 2007 opgezette rapportages ter verbetering bij de Mexicaanse overheid. Hij interviewde daarom Raúl Romeva, de Europarlementariër die deze rapportages had verzorgd en voegde dit toe als extra hoofdstuk. In de volgende nieuwsbrief, die na 20 november verschijnt, kunt u dit interview lezen!
Omdat stichting Hester de afgelopen vijf jaar hier ook niet stil zat, schreef Arsène nog een terugblik als laatste hoofdstuk. Hierin staat alle voortgang bij Casa Amiga en de zaak Hester beschreven. Hoewel u natuurlijk al wel op de hoogte bent, mailen we u dit hoofdstuk binnenkort.
Inmiddels is de Nederlandse versie 5.000 keer verkocht. Wilt u het  in het Nederlands bestellen? Ga naar de website. De kosten zijn inclusief de verzendkosten € 10,00.
  • Comité van aanbeveling uitgebreid met drie nieuwe mensen
‘Vanaf het eerste uur van de stichting Hester was ik betrokken als bestuurslid - als buren en vrienden van Arsène en Roeland hadden wij de moord op Hester natuurlijk intens meebeleefd. Ook ik was blij toen we met de stichting iets konden gaan doen aan het alom aanwezige kwaad en op die manier Hester gedenken. Na de intensieve periode als bestuurslid ben ik twee jaar geleden teruggetreden. Aangezien ik op dit moment bestuurslid ben bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) draag ik zo op informele wijze bij als adviseur en lever ik mijn bijdrage in het Comité van Aanbeveling.’      
 
 Ferdinand Mertens
 
 
 
‘Mexico is een land waaraan ik wetenschappelijk en persoonlijk verslingerd ben geraakt. En dat is al vele jaren zo. Al die tijd probeer ik door veelvuldige bezoeken en veel lezen te begrijpen hoe het land in elkaar zit, waarom bepaalde dingen gebeuren en andere juist niet. Ik schrijf erover, geef les en mag af en toe achtergronden en meningen geven in verschillende media. Mexico fascineert, maar doet ook pijn, zeker de laatste jaren, waarin het geweld en en de onveiligheid zijn toegenomen en de levens van vele mensen raken. Ik vind het belangrijk dat hiervoor ook in Nederland aandacht is, en het is om die reden dat ik de Stichting Hester een warm hart toedraag. De aanhoudende aandacht van de Stichting voor geweld tegen vrouwen in Mexico, maar ook voor de bredere context van straffeloosheid en mensenrechten kan alleen blijven bestaan met de steun van velen. Ik hoop daaraan een steentje te kunnen bijdragen. Als onderzoeker en wetenschapper biedt de Stichting Hester mij bovendien de mogelijkheid om aan mijn werk een ook een maatschappelijke invulling te geven.’             
Wil Pansters

‘Het geweld tegen vrouwen in Mexico baart Amnesty grote zorgen. Helaas is het nog steeds zo, dat veel vrouwen in zeer gevaarlijke omstandigheden leven, en hun veiligheid in het geding is. De overheid schiet volstrekt tekort in bescherming. Het is mede daarom noodzakelijk dat er sterke en vasthoudende initiatieven zijn die zich erop richten de situatie van vrouwen te versterken.  De Stichting Hester, tot stand gekomen als reactie op afschuwelijk geweld, is een bewonderenswaardige organisatie die zich richt op daadwerkelijke verbeteringen in Mexico, maar ook op het blijven genereren van steun vanuit Nederland.’          
 Eduard Nazarski   
 
  • Bijeenkomst Peace Brigade International
In september was er een interessante bijeenkomst georganiseerd door Peace Brigades International. www.peacebrigades.org/
Paula Ensink uit ons bestuur vertegenwoordigde ons.
Mensenrechtenverdedigster Alma Rosa García Guevara vertelde over haar werk met migranten en families van verdwenen personen in het noorden van Mexico. Daarnaast spraken dr. Wil Pansters, directeur van het Mexican Studies Centre aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar aan de Universiteit  Utrecht en Frank Bron, coördinator America’s van Amnesty International.
Wil Pansters schetste een beeld van de actuele situatie in Mexico.
In 2006 startte de regering van Felipe Calderón de gewelddadige strijd tegen de drugskartels. Deze strijd was dagelijks in het nieuws. De nieuwe regering van Enrique Peña Nieto kondigde bij haar aantreden aan de strategie in de strijd tegen de drugskartels te wijzigen. Het geweld verplaatst zich nu van Ciudad Juárez naar grote steden als Mexico City  en Acapulco.
Frank Bron presenteerde het rapport van Amnesty International “Confronting a nightmare”, (zie Youtube video) over verdwijningen in Mexico.
Tussen 2006 en 2012 zijn in Mexico officieel 26.000 personen verdwenen. Bij een deel van de verdwijningen is de overheid betrokken en bij een ander deel zijn dat criminele organisaties. In veel gevallen is er samenwerking tussen overheid en criminelen.
Inmiddels heeft de regering onder druk van mensenrechtenorganisaties 110 rechercheurs aangesteld voor heel Mexico om vermiste personen te zoeken maar dit aantal is slechts een druppel op een gloeiende plaat.
Peace Brigades International biedt bescherming aan mensenrechtenverdedigers zoals Alma Rosa García Guevara.
  • ISS praat over geweld in Mexico
Op 11 juni sprak Arsène tijdens een bijeenkomst over geweld in Mexico in het Institute for Social Studies (ISS) in Den Haag.
Ook sprak de Mexicaanse  Dr. Rosalba Icaza Garza, docent aan het ISS. Zij betoogde dat moord op vrouwen, geweld tegen meisjes en vrouwen, feminicide, in Mexico systematisch is, evenals de straffeloosheid.
Rosalba stelde dat de academische wereld in Mexico een grote rol speelt in het laten voortbestaan van deze misstanden door deze te negeren of goed te praten. Ze noemt het een onderdeel van hun cultuur, waarbij ze aangeeft dat ze zich wel in een overgangssituatie bevindt.
Het geweld in Mexico is de laatste 12 jaar enorm toegenomen door de reorganisatie van de drugshandel. Vroeger was de drugshandel een Mexicaanse aangelegenheid.
Die tijd is voorbij. De drugshandel is een doorvoerhandel geworden, die handel is veel harder. Daarom zijn er nu voortdurend confrontaties tussen de regering en de drugskartels waarbij politie en leger worden ingezet. Geweld tegen vrouwen is een wapen in deze oorlog. Maar het is niet alleen een oorlog tussen het leger en de drugskartels. Rosalba gaf aan dat hét Mexicaanse volk  niet bestaat. In de loop van de geschiedenis hebben veel volken zich in Mexico gevestigd. Onderling is er veel haat. Bendes die strijd voeren komen voort uit verschillende etnische groeperingen.
  • Actie Vogelvrije Vrouwen
Mama Cash is een actie begonnen waarbij ze ons om hulp hebben gevraagd.
Honderden vrouwenrechtenactivisten en journalistes in Midden-Amerika en Mexico worden bewust in een isolement gedreven en voelen zich eenzaam in hun strijd. De Vogelvrije Vrouwen campagne wil hier een einde aan maken en zorgt ervoor dat de activistes door middel van twitter weten dat ze niet alleen zijn. Deze tweets geven haar vleugels en samen met die van vele anderen vormen ze op 29 november 2013 een ware twitter-explosie.
Die datum is de “International Women Human Rights Defender Day” en zal de campagne groots naar buiten treden. Stichting Hester besteedt hieraan aandacht met een videoboodschap op de website. Vanaf begin november kunt u zien hoe hieraan mee te werken door bijvoorbeeld naar een van de activistes te twitteren of door er aandacht aan te besteden op Facebook. Zo wordt de stem van vrouwelijke mensenrechtenactivisten breed gehoord!  
  • En wat verder
•  Nieuw in het bestuur Yvonne Soons
“Van jongs af aan heb ik grote interesse in onze samenleving en vooral daar waar ik een maatschappelijke bijdrage kan leveren.  Ik ben bevlogen, resultaatgericht, analytisch en communicatief sterk. Mijn talent is mensen op alle niveaus te betrekken, te verbinden en mee te krijgen om zo tot een beter resultaat te komen. Mensen ervaren mij als een inspirerend en daadkrachtig persoon. Ik ben op mijn best in een leidinggevende rol bij een organisatie die haar relaties meer centraal wil stellen in haar dienstverlening (outside in) en op zoek is naar nieuwe kansen om verder te groeien.”
•  Nieuw in het bestuur Martine Waalkens
"In 2001 heb ik Arsène leren kennen in Rotterdam bij PinkRoccade waar wij beiden werkten. Zij heeft mij verteld over Hester en de Stichting Hester. Haar verhaal raakte mij. In de jaren daarna heb ik Arsène en stichting Hester op de voet gevolgd. Mijn wieg heeft hier in Nederland gestaan, toevallig. Ik ben opgegroeid met alle mogelijkheden en kansen die er zijn voor vrouwen in ons land. Hoe anders dan de vrouwen wier wieg in Mexico staat en die daar opgroeien en proberen te overleven in die maatschappij. Ik wil een bijdrage leveren aan een beter leven voor hen en hun kinderen, door mij actief in te zetten voor de stichting."
• Op 14 september vierde de groep ‘Mexicanos por la Paz’, Mexicanen voor vrede,  onafhankelijkheidsdag. Deze bijeenkomst stond in het teken van de democratie. Arsène vertelde over haar ervaringen met politie en justitie van de afgelopen jaren. Ingewikkeld was het wel, want alles ging in het Spaans. Het ging dan ook wat trager dan dat de gemiddelde Mexicaan gewend is, maar het werd wel gewaardeerd.
• Binnenkort heeft de stichting Hester een gesprek bij de Franciscanessen. Deze zusters steunen de stichting al een aantal jaren met als resultaat vorderingen op het gebied van rechtsbijstand. Uiteraard wordt die rechtsbijstand geleverd door medewerkers van Casa Amiga.
• Casa Amiga wil Tweede Kans Onderwijs geven in de veilige omgeving van Casa Amiga. Investeren in meisjes betekent een doorbraak in de armoedespiraal. Met een opleiding trouwen meisjes later, krijgen ze minder kinderen en investeren ze het grootste deel van hun inkomen in de kinderen. Dus krijgen die kinderen een betere gezondheid en gaan ze een betere toekomst tegemoet. Dit jaar is een proefproject gestart.
• Het jaarverslag 2012 staat op de site, evenals de jaarcijfers van 2012. Mocht u belangstelling hebben voor deze jaarverslagen op paper, dan is één telefoontje voldoende en sturen we u deze toe.
• Stichting Hester heeft de organisatie LaLuz in de arm genomen om de website te voorzien van een nieuw content management systeem. In een eerder stadium was daaraan gewerkt door onze websitebeheerder, Arend de Boer. Waarvoor dank, Arend!
Bedankt vrienden van de stichting Hester !
Donaties ten behoeve van de stichting Hester worden zeer gewaardeerd.
Een eenmalige bijdrage aan stichting Hester is altijd welkom.
Ook bestaat de mogelijkheid per automatische incasso te betalen.
ABN AMRO: NL37 ABNA 0400 9284 42ING: NL40 INGB 0005 3084 98
Ten name van stichting Hester, Den Haag

Namens het bestuur, Arsène van Nierop


Copyright © 2013 stichting Hester, All rights reserved.
U kunt de stichting Hester ook in uw testament op nemen. 
De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI(algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.