Jaarverslag 2012 en financieel jaarverslag 2012

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2012 en financieel jaarverslag 2012

Het jaarverslag van 2012 en het financieel jaarverslag van 2012 zijn te vinden onder het submenu Jaarverslag op de site.