Jaarverslag 2012

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag stichting Hester 2012

 

Stichting Hester is verhuisd

Per 1 november 2012 is stichting Hester verhuisd naar

Elzendreef 665

2272 CX Voorburg

070 3461837

steun@hester.nu

 

Facebook

Stichting Hester is nu ook te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hester-Foundation-Stichting-Hester


Stichting Hester gestegen in top 50 goede doelen.

Dagblad TROUW publiceerde op 23 november opnieuw de Goede doelen top-50. Stichting Hester steeg van de 50e naar de 47e plaats.

De top-50 is gebaseerd op onderzoek naar de structuur van de organisaties. Er wordt gekeken naar transparantie, het betrekken van experts bij hun doelstellingen, samenwerking met andere organisaties en of het toezicht op de organisatie goed geregeld is.

We ontvingen van Viola Lindeboom van Kennisbank filantropie een bemoedigend bericht:

“Jullie vermelding in de ranglijst laat zien dat jullie goede doelenorganisatie een grote kans op een grotere positievemaatschappelijke prestatie heeft. Dit is voorspellend en aan jullie om dit waar te (blijven)maken richting begunstigden!

Wij wensen jullie heel veel succes met jullie bijdrage aan een betere wereld.”


 

Wedstrijd NRC Handelsblad

Tijdens de zomervakantie organiseerde NRC Handelsblad een actie voor goede doelen: men kon een advertentie inzenden en de beste zou ruim worden afgedrukt in NRC Handelsblad en Next. Ook wij werden uitgenodigd deel te nemen. Eric Vroon, vrijwilliger voor stichting Hester schreef de mooie tekst Bloem door het asfalt, waarin hij de oprichting van stichting Hester door Arsene, vergeleek met het ontstaan van leven, een bloem die zich een weg heeft gebaand door asfalt.

Helaas ging de prijs aan ons voorbij.

 

Share a gogo

Share a gogo is een website die zich richt op het werven van bijdragen voor goede doelen, speciaal gericht op jongeren. We werden gevraagd een bijdrage te leveren. Eric Vroon schreef ook hiervoor een wervende tekst.

 

Bestuurswisselingen

Eind december nam Marese Röselaars afscheid van ons bestuur. Haar bestuursperiode zat erop en de vrijheid van het pensioen lonkte. Bedankt Marese, voor je deskundigheid die je al deze jaren hebt ingezet voor stichting Hester. We zullen je missen.

 

Nieuwe webmaster

Na het overlijden van Eric de Vries in november 2011, was gelukkig Arend de Boer bereid, eveneens als vrijwilliger, het beheer van de website over te nemen. De website kreeg met hem dit jaar weer een nieuwe kleur. Dank Arend.

  

Activiteiten stichting Hester 2012

Arte de la Esperanza

Een prachtig succes was Arte de la Esperanza, het kunstproject voor stichting Hester.

Het Atrium van het Haagse stadhuis, vormde het hart van de tentoonstelling. De hele dag door liepen er mensen langs op weg naar de balies van de gemeente Den Haag.

Voor deze tentoonstelling schonken 27 kunstenaars 29 kunstwerken met het themaHOOP.

Op 11 april opende mevrouw Marjolein de Jong, loco-burgemeester van Den Haag, de tentoonstelling.

De veiling van de kunstwerken door Benthe Tubker van veilinghuis Christie’s, leverde ruim € 15.000 op!

Gerdi Verbeet voorheen Tweede Kamervoorzitter,maakte het eindresultaat bekend.

De opbrengst is bestemd voor de cursus Zelfverdediging die bij Casa Amiga wordt gegeven aan vrouwen die reeds in therapie zijn geweest.

 

De aandacht in de media was groot. Er verscheen een fors stuk in de Telegraaf, Omroep West kondigde het evenement aan via TV West én via Radio West.

De opbrengst was uiteindelijk ook via TV West op een ‘banner’ te zien.

Verder waren er onder meer artikelen in Den Haag Centraal, het AD, de huis

aan-huisbladen, de wijkkrant De Vogelwijk en ook Vrouwen voor Vrede, Wilpf (Women’s international league for peace and freedom) besteedden aandacht aan de tentoonstelling en de veiling

Op de Spaanstalige site van de Wereldomroep verscheen een video die een schitterende sfeerimpressie gaf van de tentoonstelling en de veiling. Zo kon ook iedereen bij Casa Amiga zien hoeveel aandacht er in Nederland is voor de vrouwen in Ciudad Juárez.

Ook in de Mexicaanse media was onverwacht veel aandacht voor Arte dela Esperanza. Erwerd steeds aangehaald dat Den Haag, stad van internationaal recht en vrede, haar stadhuis openstelde om de vrouwen in Ciudad Juárez een stem te geven.

De organisatie was in de bekwame, kunstzinnige handen van kunstenaar Jan Jippe van Herrikhuijzen, die ook de prachtige catalogus ontwierp.

De kunstenaars, die belangeloos hun werk schonken, waren:

Ria Amesz, Ad Arma, Mariel Bisschops, Rob van de Broek, Iris van Dongen , Titia Ex, Gonny

Geurts, Jan Jippe van Herrikhuijzen, Jeanne Johns, Cis Koetse, David Kuipers, Frea Lenger,

Annemieke Louwerens, Ans Markus, Charlotte Molenkamp, Lydie van Niekerk, Maartje van Noort, Ingerid Opstelten, Sonja Rosing, Joop Serno, Rene Staal, Mo Swillens, Ineke Vlietstra, Annemarie Voets, Henrie Vogel, Veronica Waleson, Saskia Weishut.

Naast enkele anonieme donateurs werd de organisatie mede mogelijk gemaakt door±

de gemeente Den Haag, veilinghuis Christie’s, Letter Z design, Drukwerk Expert, Akkolades, Peter Fredriks fotografie, Buren, Van Velzen, Guelen en de M.O.A.C .Gravin van Byland stichting

 

400 women

Van 6 tot 17 mei was in de voormalige suikerfabriek (Sugar City)in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de tentoonstelling 400 Women te zien, een conceptuele expositie van de Britse kunstenares Tamsyn Challenger.

De tentoonstelling was door Arsène naar Nederland gehaald, nadat zij samen met Roeland deze in Londen had bezocht. De tentoonstelling vormt een aanklacht tegen de vrouwenmoorden en vermissingen in Ciudad Juárez en geweld tegen vrouwen wereldwijd.

Deze indrukwekkende installatie bestaat uit 175 portretten van vermiste en vermoorde vrouwen, door 175 internationale kunstenaars. Eén van de geportretteerde vrouwen is Hester. De tentoonstelling reist de wereld rond om het geweld in Ciudad Juárez aan de kaak te stellen.

Op zondag 13 mei (Moederdag) was er een speciale VIP View, genaamd, 400 for Hester.

Wil Pansters, hoogleraar Latijns Amerika Studies Utrecht, vertelde er over de politieke situatie van dit moment in Ciudad Juárez. Ook Arsène kwam aan het woord.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Mexicaanse harpiste en zangeres Bárbara Ceron Olvera

Viamachtigingsformulieren werd ruim €3.000,00 opgehaald voor stichting Hester! Weer een bijdrage aan de zelfverdedigingscursus!

De organisatie van deze tentoonstelling was in handen van Gerty van Styrum en Anouk Kamps, directeur van evenementenbureau Spitz.

Het evenement kreeg heel veel aandacht in de media: bij de opening van de tentoonstelling door burgemeester Bert Bruij werden opnames gemaakt door Nieuwsuur en Hart van Nederland; NRC en NRC-next publiceerden over twee pagina’s portretten.

 

De wandeling

Op 11 mei was de tentoonstelling onderwerp van het KRO-programma'De Wandeling'.

Arsène en Roeland werden tijdens een wandeling door Spaarnwoude en in Sugar City geïnterviewd. 

De tentoonstelling werd in dit programma gekoppeld aan de laatste 14 jaar van de familie Van Nierop, die vanuit zo’n verschrikkelijk diep dal de draad weer wist op te pakken. Zie www.hester.nu. Uit heel Nederland kreeg stichting Hester bijzondere reacties.

 

Casa Amiga in 2012

Zelfverdedigingscursus

Na therapie bij Casa Amiga komen vrouwen in aanmerking voor deze cursus. Er zijn in 2012 twee cursussen gegeven waaraan in totaal 50 vrouwen deel hebben genomen.

Inmiddels hebben ook 25 medewerkers van Casa Amiga deze cursus gevolgd. Zij ervaren het als een heel zinvolle aanbreiding van het pakketmaatregelen dat ze normaal aanbieden om geweld te voorkomen. In 2013 wordt deze cursus vervolgd.

 

Fotowedstrijd

Tijdens de twee tentoonstellingen vond bij Casa Amiga een fotowedstrijd plaats. Ook een initiatief van stichting Hester en gesponsord door Lemon Tree..

De bedoeling was dat vrouwen hun toekomst in beeld zouden brengen om zich op diemanier bewust te worden van de mogelijkheid je eigen toekomst te bepalen. Er werden drie prijzen uitgereikt. Casa Amiga spreekt van een succes en zou hieraan de komende jaren graag een vervolg geven.

 

Project Franciscanessen van Heythuijzen: Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez’.

Evenals vorig jaar doneerden de Franciscanessen, Kloosterzusters van Heythuysen, het project: ‘Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van

Ciudad Juárez’. Dit project is voornamelijk gericht op het verbeteren van de rechten van vrouwen, door duidelijk temaken wat deze rechten inhouden. Bij dit project, dat door en bij

Casa Amiga wordt uitgevoerd, is geld beschikbaar gesteld om vrouwen in een crisissituatie op te vangen en ze daarna op professionele wijze te begeleiden.

 Zo krijgen vrouwen,maar ookmannen, informatie over het rechtssysteem, zodat ze inzicht ontwikkelen in wat hun rechten en plichten zijn en beide partijen vervolgens weten waaraan ze zich behoren te houden.

Ook ontvangen vrouwen rechtsbijstand wanneer dat nodig blijkt. 

Om te zorgen dat de situatie in de toekomst verbetert, krijgen zowel volwassenen als pubers voorlichting over preventie van geweld. Ook voor onderwijzers is er een dergelijke cursus. Dit jaar is het project uitgebreid: de vrouwen die rechtsbijstand vragen bij Casa Amiga, komen nu ook in aanmerking voor therapie, zodat ze hun leven ook geestelijk beter in het spoor krijgen.

 

De rapportages over dit project in 2012 laten het volgende beeld zien:

 

 

maart

april

mei

juni

Juli

aug

sept

okt

nov

dec.

Aantal personen die crisishulp ontvingen

345

289

490

209

209

300

341

405

245

160

Aantal personen cursus rechtsbijstand doorliepen

97

64

85

39

44

52

34

30

33

22

Aantal personen die rechtsbijstand ontvingen

181

144

165

79

71

76

141

134

111

67

Aantal pubers en volwassenen die de cursus

Hoe geweld te voorkomen doorliepen

624

217

1184

251

42

106

980

970

794

162

Aantal leerkrachten die cursus hoe geweld te voorkomen doorliepen

50

86

21

6

69

45

30

22

10

25

Aantal personen die therapie kregen

62

39

61

59

39

73

22

22

22

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project loopt door tot en metmaart 2013. Het aantal deelnemers is nu al veel groter dan gepland.

 

De bibliotheek

De bibliotheek van Casa Amiga wordt intussen volop gebruikt door vrouwen die er in de bibliotheektuin tot rust kunnen komen.

 

Wensen voor de toekomst

Continuering van lopende projecten, herhaling van de fotowedstrijd, mogelijkheden tot het laten verzorgen van onderwijs door officiële onderwijsinstanties binnen de muren van Casa Amiga.

 

Publiciteit en communicatie

Arsène gaf voor stichting Hester een lezing bij Passage Loosduinen en een voor de Rotary Westland. 

Nieuwsbrieven: In 2012 verschenen 3 nieuwsbrieven: januari; mei en oktober. Zie www.hester.nu/nieuwsbrieven

Aan de mensen die de nieuwsbrief per post ontvingen is gevraagd hun e-mail te geven. Dit levert een besparing aan drukkosten op van zeker € 500 per keer dat de nieuwsbrief verschijnt.

 

Plannen voor 2013

In 2013 gedenken wij dat het 15 jaar geleden is dat Hester werd vermoord. We willen daarom opnieuw een Hesterlezing organiseren waarbij wij aandacht vragen voor de rechteloosheid van veel vrouwen en meisjes en voor de gevaarlijke situatie waarin velen van hen verkeren, niet alleen in Ciudad Juaréz.

Arsène en Roeland willen opnieuw naar Mexico gaan en naar Ciudad Juárez om te ervaren hoe de situatie daar nu is en ook om kennis temaken met IrmaCasas, directeur van Casa Amiga.

Daarnaast willen wij Casa Amiga verder financieel ondersteunen en werken aan de mogelijkheid onderwijs te laten verzorgen binnen hun muren zodat de vrouwen en meisjes een diplomakunnen halen dat hen in staat stelt zelfstandig te zijn.

 

Fondsenwerving en bijzondere giften

Naast alle reguliere giften van de vrienden van stichting Hester ontvingen we de volgende bijzondere giften:

Muiderkerk, bedankt! Jullie haalden bij de voorjaarscollectes ruim € 500 op voor stichting Hester;

Pianiste Else Krijgsman gaf op 9 juni een huisconcert ten behoeve van stichting Hester, bedankt!;

De Protestantse Vrouwencontactgroep van Heesch zamelde geld in voor ons;

Marianna Timmermans, een van de vrienden van stichting Hester, vertrekt voorgoed naar Amerika waar haar liefde John woont. Ze vroeg aan haar vrienden als afscheidscadeautje een donatie voor stichting Hester. Arsène vertelt bij haar afscheid op 19 mei in het kort over stichting Hester;

De Remonstrantse gemeente en de Doopsgezinde kerk Den Haag collecteerden voor stichting Hester;

De heer van Zijl stortte € 400. Reden: teveel verjaardagsgeld;

Van de Pelgrimshoeve, hét kringloopcentrum van Zoetermeer, ontvingen we weer een prachtige bijdrage. Geweldig om zo’n envelop in de brievenbus te vinden!

Opnieuw waren er een aantal gulle gevers die graag anoniem wilden blijven. Via deze weg: Bedankt!

Natuurlijk bedanken wij in dit rijtje ook alle kunstenaars en sponsoren die de tentoonstelling Arte de la Esperanza mogelijkmaakten.

 

Bedankt, lieve mensen!