Jaarverslag 2011

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2011

Jaarverslag stichting Hester 2011

Terugblik 2011

 

Aanpassing huisstijl

De huisstijl van de stichting Hester - met als opvallendste kenmerk de bekende klaproos naar een ontwerp van Harry Compier - is in 2011 vernieuwd. German, de broer van Hester die als grafisch vormgever ook betrokken was bij de oude huisstijl, heeft het logo in een modern jasje gestoken. Zo ontstond een nieuwe gestileerde bloem, modern en fris van stijl met een knipoog naar de oude vertrouwde klaproos.

nieuw logo

 

 

Stichting Hester in TOP50 TROUW

Stichting Hester is opgenomen in de TOP 50 van internationale hulp in dagblad Trouw in de editie van zaterdag 19 november 2011. Trouw, CIGD (Centraal Informatiepunt Goede Doelen) en de Erasmus Universiteit Rotterdam beoordeelden goede doelen op basis van vier criteria: transparantie, organisatie, activiteiten en kwaliteit van de website. Stichting Hester kwam binnen op plaats 50 in deze ranking. Een goede prestatie voor een particulier initiatief dat nog maar zo kort bestaat.

 

Financiële transparantie

In 2011 plaatsten wij, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de in 2010 gehouden enquête onder de vrienden van stichting Hester, op onze website zowel het  financiële verslag als het jaarverslag vanaf de oprichting van stichting Hester in 2005 (zie kopje Jaarverslagen). Op deze manier waarborgt de stichting de financiële transparantie.

 

Europese conferentie over vrouwenmoorden

Op 3 maart bezocht Arsène op uitnodiging van Europarlementariër Raül Romeva de vierde conferentie over feminicide bij het Europees Parlement in Brussel.  Andrea Medina Rosas, van het Latijns-Amerikaans comité voor de verdediging van vrouwenrechten, liet weten dat er - ondanks de beloften van de Mexicaanse overheid - nog maar weinig vooruitgang te zien is.

 

Onderzoek in Ciudad Juárez

Peter Slort, politie attaché van de KLPD, ontmoette in Ciudad Juárez twee forensisch experts. Deze experts gaven aan dat zij bij elke moord op een vrouw technisch onderzoek op de plaats delict verrichten. Er werd hem verteld dat er nu heel gedegen onderzoek (inclusief DNA) plaatsvindt met betrekking tot de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez. Zijn persoonlijke overtuiging is dat de zaak Hester daar in belangrijke mate aan heeft bijgedragen.

Bestuurswisselingen

In 2011 vonden enkele bestuurswisselingen plaats. Het bestuur nam afscheid van haar penningmeester sinds het eerste uur, Marja Verhagen, en dankte haar voor het met zorg beheren van onze gelden en de ledenadministratie gedurende de afgelopen zes jaar. Roeland Bitter nam het penningmeesterschap van de stichting over. Roeland is werkzaam bij Baartse Mennema, bureau voor administratieve & fiscale zaken. De werkzaamheden voor stichting Hester voert hij geheel belangeloos uit. Ferdinand Mertens werd officieel adviseur van de stichting. Ferdinand was nauw betrokken bij de oprichting van de stichting en heeft zich als secretaris en later als vice-voorzitter, in welke rol hij vaak vergaderingen voorzat, met verve ingezet om de stichting verder te professionaliseren. Het bestuur blijft graag gebruik maken van zijn adviezen. In oktober trad Paula Ensink toe tot het bestuur. Als oud-opleidingsmanager van het Hoger Onderwijs  stelt zij nu haar ervaring en tijd in dienst van stichting Hester.

 

In Memoriam Erik de Vries

Op 16 november 2011 overleed Erik de Vries op 64-jarige leeftijd. Erik was onze grote steun en toeverlaat door de jaren heen voor onze website. Hij werd in 2006 bij stichting Hester actief om de site op te zetten en te beheren. Hij deed dit met veel enthousiasme en een uiterste precisie. Tot 6 september had Arsène vrijwel dagelijks contact met hem via mail. Hij hielp met het corrigeren, opmaken en versturen van de nieuwsbrieven en teksten die op de site kwamen. Kritisch waar nodig, en met oog voor detail.  Erik was een stuwende kracht op de achtergrond, wij zullen hem missen.

 

Activiteiten stichting Hester 2011

 

CPC-loop

Sander van Leeuwen bedacht het mooie plan om door deelname aan de City Pier City-loop geld op te halen: hij liep zelf de maximale afstand van 21 kilometer en haalde een prachtig bedrag op voor de stichting. Mandy van Schaaik, Annet Luyendijk, Sheila Ghosh en Rianne Waterval liepen de 10 kilometer. Gezamenlijk haalden de vijf lopers meer dan 2600 euro op, een fantastisch resultaat. De lopers hebben zich persoonlijk ingespannen voor dit prachtige bedrag. Zo verdubbelde Sheila haar bijdrage vanuit haar eigen bedrijf Dutchland Digital en Annet kreeg een genereuze gift van Stadskasteel Oudaen uit Utrecht. Mandy liet haar opbrengst verdubbelen door haar werkgever, ASR verzekeringen.


Benefietconcert The Armed Man

Op 29 oktober 2011 vond het concert The Armed Man plaats in de Duinzichtkerk in Den Haag.  Het concert werd georganiseerd door Johan de Keizer ten bate van stichting Hester en is geschreven door Karl Jenkins ten tijde van de Kosovo-oorlog in 2000. Ongeveer 35 zangers van kamerkoor Tricinium, Marcando en Marble voerden deze muziek uit. Ontroerend was het jeugdballet van de balletschool Sietske van Kan.  Piano, viool, cello, piccolo, fluit, hobo, trompet, slagwerk, pauk en harp vormden de begeleiding. Zij gaven een prachtig concert met Frits Teule als verteller. De inspanning was niet voor niets. De opbrengst voor stichting Hester was uiteindelijk  ruim €700.

 

Casa Amiga in 2011

 

Zelfverdedigingscursus

Het geweld tegen vrouwen is één van de grootste problemen van Ciudad Juárez. Vanwege deze ellendige situatie zoekt Casa Amiga voortdurend naar nieuwe strategieën om geweld te voorkomen en om vrouwen te beschermen, krachtiger te maken en fysiek en emotioneel herstel te bewerkstelligen. Het zelfverdedigingsproject waarvoor Casa Amiga een plan schreef, ging begin september van start. Vijftig vrouwen volgden deze cursus in 2011. De medewerkers van Casa Amiga volgen in 2012. De cursus wordt volledig door de stichting Hester gefinancierd. De instructeur is een erkende vechtsportspecialist. Hij heeft een combinatie van verschillende technieken gekozen van diverse allround krijgskunsten die door de jaren heen ontwikkeld zijn. Stichting Hester krijgt een eindverslag met de resultaten, hierin staat zowel informatie over de inhoud van de lessen als de financiële afwikkeling, aangevuld met foto’s en getuigenissen.

 

Workshops Hulp bij verslaving

In 2011 vroegen we Casa Amiga welke aanpak ze hanteren om jongeren van de drugs en alcohol af te houden. Er worden workshops gegeven aan jongens en meisjes van 12 tot 17 jaar met het thema ‘verslaving in zijn verschillende vormen’. In deze workshops ontdekken de deelnemers in hoeverre de ‘verslaving’ het normale leven in de weg kan staan. Bij Casa Amiga verandert voor veel vrouwen zo hun manier van leven. Een reactie van een deelnemer: ‘Ik leerde niet overal te huilen en me verdrietig te voelen. Ik leerde nee te zeggen. IK leerde te vergeven en me meer waard te voelen. Ik leerde dat geweld niets oplost. Zo ben ik er beter van geworden. Ik steek beter in mijn vel en ik ben nu veel gelukkiger. Met vriendelijke groet, Claribel E.M.’

workshop verslaving

Workshop hulp bij verslaving

 

Voorlichtingsproject huiselijk geweld

Stichting Hester ontving in 2010 een donatie van de Zusters Franciscanessen waarmee we het project ‘Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez’ bij Casa Amiga hebben kunnen financieren. In juni 2010 ging dit project van start en dit liep door tot mei 2011. Ruim 4000 vrouwen kregen crisishulp, ruim 2000 vrouwen kregen rechtsbijstand, ruim 6000 mensen kregen voorlichting over het voorkomen van geweld en bijna 300 leerkrachten kregen preventielessen.  

voorlichting artsen

Artsen die een voorlichtingscursus volgen

 

 

Gesprek met Sergio Cabada, voorzitter van de adviesraad Casa Amiga

In augustus sprak Arsène  met Sergio Cabada, voorzitter van de adviesraad van Casa Amiga. Sergio Cabada is tevens directeur van Canal 44, een televisiestation in Ciudad Juárez en was voor een kort bezoek in Nederland. Samen met Esther Chávez, de eerste directeur van Casa Amiga, had hij altijd fanatiek tegen het geweld gestreden, zo begon hij het gesprek. Hij droeg Esther een warm hart toe en had haar beloofd in de adviesraad van Casa Amiga plaats te nemen. Arsène  vroeg  hem naar het functioneren van Irma Casas, de huidige directeur en opvolger van Esther Chávez. Hij vertelde bijzonder tevreden te zijn met haar, ze functioneert goed, werkt hard en neemt de juiste beslissingen. Arsène vertelde over het werk van de stichting Hester. Zo sprak ze onder meer over de activiteiten die stichting Hester onderneemt om de politiek, burgers en media te informeren over de situatie in Ciudad Juárez. Hij keek ervan op dat hier in het Europees Parlement over de vrouwenmoorden wordt gepraat en dat er ook financiële maatregelen zijn getroffen om de situatie te verbeteren.

met Sergio Cabada
Arsène in gesprek met Sergio Cabada

Projecten gepland voor 2012

400 Women

In 2012 wil stichting Hester de tentoonstelling 400 WOMEN naar Nederland halen. Voor deze tentoonstelling vroeg de Londense kunstenares Tamsyn Challenger aan 175 artiesten elk één van de vermiste of vermoorde vrouwen uit Ciudad Juárez in een schilderij uit te beelden. Vijf jaar duurde het om dit idee te verwezenlijken. Het werk is gebaseerd op foto's die Casa Amiga en andere organisaties aanleverden.

Arte de la Esperanza

Stichting Hester wil naast de tentoonstelling 400 WOMEN ook een teken van hoop laten zien. Een positief punt is dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten zich over de problematiek van de voortdurende straffeloosheid in Mexico buigt. In oktober 2011 stond dit onderwerp daar op de agenda. Aan 25 Nederlandse kunstenaars wordt gevraagd een kunstwerk te maken met als thema HOOP. De hieruit voortvloeiende tentoonstelling heet Arte de la Esperanza. De kunstwerken zullen  worden geveild.  Er wordt een veilingcatalogus gemaakt en we zullen actief de media benaderen met de vraag aandacht te besteden aan deze twee projecten.

Publiciteit en communicatie

Lezingen en interviews Arsène 2011

  • 4 maart MO Mondiaal Nieuws interview  in verband met Internationale Vrouwendag 
  • 8 maart hield Arsène van Nierop een lezing voor de studentengroep Utrecht van Amnesty International.
  • 15 september hield zij een lezing voor Passage Bohemen in Den Haag.

Vermelding Arsène maandblad Opzij

Maandblad Opzij liet lezers in het kader van 8 maart, Internationale Vrouwendag, een lijst samenstellen van 100 vrouwen waar zij inspiratie van kregen.  Arsène stond hierin vermeld, te midden van vrouwen als Oprah Winfrey en Femke Halsema. ‘De vrouw die haar dochter verloor aan de inmiddels beruchte moordstad Ciudad Juárez en niet bij de pakken neer ging zitten, maar zich sindsdien via haar stichting Hester inzet voor alle vrouwen in die stad. Niet voor niets kreeg zij hiervoor in 2009 een ridderorde,’aldus het maandblad.

Boek Noodkreet uit Juárez

Het boek Noodkreet uit Juárez dat Arsène schreef wordt nog steeds verkocht en verspreid. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo kwam Ilse Hendriks, woonachtig in Frankrijk, op het idee om het boek te versturen naar jarige vrienden en familie in Nederland. Arsène schreef er een voordracht in en de stichting zorgde voor de verzending.

Facebook

Stichting Hester is sinds dit jaar ook te vinden op Facebook. Zoek op Stichting Hester of klik op deze directe link en blijf op de hoogte van onze activiteiten via de fanpagina.

 

Nieuwsbrieven

In 2011 kwamen drie nieuwsbrieven uit:

 

Werving nieuwe vrienden

Het aantal vrienden van Stichting Hester is in 2011 toegenomen en de donaties zijn gestegen.

Fondsenwerving en bijzondere giften

Naast alle reguliere giften van de vrienden van stichting Hester ontvingen we de volgende bijzondere giften:

·      Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk heeft  € 1250 gedoneerd. Op 26 januari heeft stichting Hester de cheque feestelijk in ontvangst mogen nemen.

·      De Muiderkerkgemeente in Amsterdam heeft de opbrengst van de uitgangscollecte van twee maanden gedoneerd aan de stichting.Ruim 600 euro werd met deze actie opgehaald.

·      In november 2011 heeft Arsène officieel de cheque van  €12.500 euro in ontvangst  genomen waarmee de bouw van een bibliotheek in Casa Amiga kon worden gerealiseerd. Het geld is bijeengebracht door de Soroptimisten Bommelerwaard aangevuld met een bedrag door de stichting Wilde Ganzen.

·      Opnieuw sponsorde Ernst & Young de stichting door de jaarrekening kosteloos te  beoordelen.


Arsène neemt de cheque van de Soroptimisten Bommelerwaard in ontvangst

Bedankt lieve vrienden van stichting Hester!