Jaarverslag 2010

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2010

Terugblik 2010

Gerechtigheid
In 2010 is gestart met de voorbereidingen om de zaak Hester voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten te brengen te brengen.
De zaak van Hester, zal samen met een aantal andere zaken, in maart 2011 worden voorgelegd ter beoordeling aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, de IACHR, in Washington.

Oratie Prof. Dr. Mariclaire Acosta
In september ontving stichting Hester een uitnodiging om de oratie bij te wonen van Prof. Dr. Mariclaire Acosta. Mariclaire Acosta is een internationaal bekende mensenrechtenexpert uit Mexico en heeft zitting in het bestuur van de IACHR.
Zij was benoemd aan de Universiteit van Utrecht als hoogleraar op de Unesco Chair in Education for Peace, Democracy and Human Rights 2010. Deze wisselleerstoel op het gebied van vredeseducatie heeft een speciale focus op Latijns-Amerika.
In haar oratie ging zij in op geweld (in het bijzonder tegen vrouwen), rechtstaat en democratie in hedendaags Mexico. Naderhand heeft ze zich in een separate ontmoeting met Arsène uitgebreid op de hoogte laten stellen van de zaak Hester en de activiteiten van stichting Hester.

KLPD betrokken bij de zaak Hester
Door toedoen van Peter Slort, politie attaché bij de KLPD die verschillende bezoeken bracht aan Ciudad Juárez, is de verdachte van de moord op Hester, Roberto Flores nu toch geïdentificeerd als een bekende van de Mexicaanse justitie. Hij blijkt onder vijf verschillende namen bekend te zijn. Peter Slort heeft bereikt dat de verdachte niet alleen onder de naam Roberto Flores bij Interpol vermeld staat, maar ook onder de vier andere namen. Zijn foto’s en vingerafdrukken zijn inmiddels gekoppeld aan deze vijf namen, die wereldwijd zijn verspreid.

Sterfdag Hester
In de maand september herdachten we de sterfdag van Hester en haar geboortedag, een treurige maand met veel tegenstrijdige gevoelens. Hester wordt niet vergeten.

Aftreden bestuursleden
In 2010 trad Wicky Meynen af.


Casa Amiga in 2010

Irma Casas volgt Esther Chavez Cano op

Uit de introductie van Irma:
“Ik heb voor deze organisatie gekozen en de missie omarmd. Aan de ene kant omdat ik in mijn eigen leven ook niet het machistische geweld kon ontlopen. Het werken met deze thema’s maakte voor mij de cirkel rond. Aan de andere kant geloof ik onomstotelijk in de verandering van het lot van vrouwen. Casa Amiga vertegenwoordigt voor mij het begin van de strijd tegen het geweld tegen vrouwen en kinderen in Ciudad Juárez. Bovendien geeft het mogelijkheden oprecht te leven en te veranderen. Het is eerlijk werk en de veranderingen zijn zinvol.”

“Een van onze belangrijkste werkzaamheden is de eindeloze strijd om het geweld tegen vrouwen en kinderen te beëindigen, maar hoe? Door ze kracht te geven, de hulpmiddelen te geven die ze in staat stellen vrij te zijn om datgene te kiezen wat ze willen, zodat ze weten dat het mogelijk is af te rekenen met jaren van geweld, met jaren van verdriet. Dat we ze laten voelen dat ze niet alleen staan, dat er hoop is en we één grote familie zijn.”

Gewapende overval op blijf-van-mijn-lijfhuis
Een door Esther Chávez opgericht opvanghuis voor vrouwen in Ciudad Juárez,
Sin Violencia, is op 9 juni overvallen door een groep van 14 mannen, waaronder 6 zwaar bewapende politiemannen. Het optreden van de groep werd door de bewoonsters als zeer bedreigend ervaren. Veel van de vrouwen die in het huis verblijven zijn daar omdat ze gevlucht zijn voor hun gewelddadige partners, waaronder juist ook een aantal politiemannen.

In een brief aan de verantwoordelijke autoriteiten in Mexico heeft de stichting haar ernstige bezorgdheid uitgesproken over het gebeurde, waarbij zij aandrong op berechting van de verantwoordelijken. Uiteraard werd aan de betrokken instanties hier in Nederland een kopie gezonden. Amnesty Nederland heeft een zogenaamde bliksemactie doen uitgaan waarin werd opgeroepen tot het versturen van soortgelijke brieven aan de autoriteiten.

Betere informatie vanuit Casa Amiga
In september ontvingen we het jaarverslag van Casa Amiga. Een nieuwe stap naar een transparantere samenwerking! Ook kregen we een overzicht waaruit bleek dat stichting Hester zorgt voor een achtste van de totale inkomsten van Casa Amiga.

Project Zusters Franciscanessen
De zusters Franciscanessen gaven € 30.000,00 aan de stichting Hester om een project op te starten bij Casa Amiga, genaamd: Voorlichting over en aanklacht tegen huiselijk geweld gericht tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. In juni 2010 ging het project van start.

Geplande activiteiten voor het eerste kwartaal waren:
- crisishulp bieden aan 900 personen door middel van intake gesprekken
- verzorgen van12 cursussen over Burgerrecht en Strafrecht, ten behoeve van 80 personen;
- 350 maal rechtsbijstand verlenen
- voorlichting– en preventiecursussen geven aan 1500 adolescenten en volwassenen (m/v)
- verzorgen van verschillende preventieworkshops voor 50 onderwijzeressen en onderwijzers
- verzorgen van een computerworkshop voor 10 vrouwen.
- verzorgen van een yogaworkshop voor 12 vrouwen.

Het geplande aantal deelnemers per cursus werd in 2010 ruim overschreden.

400 women
Op 11 november waren Roeland en Arsène aanwezig bij de opening van de tentoonstelling 400 Women in Londen.
Voor deze tentoonstelling vroeg de Londense kunstenares Tamsyn Challenger  aan 175 artiesten elk een van de vermiste of vermoorde vrouwen uit Ciudad Juárez in een schilderij uit te beelden.
Het duurde vijf jaar om dit idee te verwezenlijken. De schilderijen zijn gebaseerd op foto’s die Casa Amiga  en andere organisaties aanleverden.

De Soroptimisten
De Soroptimisten van de Bommelerwaard haalden een heel jaar geld op voor stichting Hester. Zij deden dat door verschillende activiteiten te organiseren zoals marktjes, barbecues en een modeshow voor tweedehands kleding. Na afloop van de show werd de kleding verkocht.
Het geld werd opgehaald voor de stichting Hester, maar gaat via Wilde Ganzen naar Casa Amiga. Inmiddels werd een door Casa Amiga opgesteld projectvoorstel goedgekeurd. Het geld wordt besteed aan een bibliotheek in Casa Amiga.
Wilde Ganzen verdubbelde het bedrag dat de Soroptimisten binnenhaalden. Het eindbedrag werd uiteindelijk € 12.500. Hartelijk dank daarvoor.

Activiteiten stichting Hester in 2010

Hesterlezing door Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet
Op 25 maart vond de eerste Hesterlezing plaats in de Haagse Hogeschool voor ruim tachtig geïnteresseerden.

“Wie in het persoonlijk leven in zijn recht wordt aangetast, moet kunnen vertrouwen op de overheid.” Zo stelde Kamervoorzitter Gerdi Verbeet . “De overheid zorgt ervoor dat recht wordt gesproken en garandeert een onafhankelijk oordeel. En als de overheid van het eigen land het niet kan laat dan tenminste andere landen hun stem verheffen.”

Arsène verzorgde een inleiding. Ook zij vraagt om gerechtigheid. Zij stond ook stil bij het overlijden van Esther Chávez, oprichtster van de organisatie Casa Amiga en citeerde het volgende gedeelte van de tekst van de overlijdenskaart: “Er is nog veel werk dat ons te doen staat. De weg voorwaarts is lang en inspannend, maar er komt een moment waarop mijn stem nieuwe stemmen bereikt die de gerechtigheid voor vrouwen nastreven. Die gerechtigheid betreft de gehele mensheid, omdat je zo een meer rechtvaardige en democratische samenleving bereikt. "De tweede spreker Wil Pansters (hoogleraar Latijns-Amerika), zette de actuele ontwikkelingen in Ciudad Juárez en Mexico in historisch en cultureel perspectief. Wat is daar aan de hand? Waarom escaleert het geweld juist daar en wat zegt dit over de kwaliteit van de democratie en rechtsstaat in Mexico? Hij ziet voor de oplossing van het probleem een belangrijke rol voor de lokale bevolking. ’De vrouwen die zich samen sterk maken, zoals de Dwaze Moeders, kunnen druk van onderaf uitoefenen. Deze kan niet zo makkelijk door de overheid aan de kant worden geschoven als druk van buitenaf. Er ontstaan electorale risico's als de stemmen vanuit het volk komen en dat is veel bedreigender voor de politiek.’

Deelnemers aan de paneldiscussie waren naast Wil Pantsers: Monique van Daalen (plaatsvervangend secretaris-generaal op het Ministerie van Buitenlandse Zaken), Edwin Koopman (journalist) en Paul Jaspers (economiestudent en net terug uit Ciudad Juárez).
Het was een bijzonder evenement dat vraagt om een vervolg.

Benefietconcert 27 november
Op 27 november vond het benefietconcert plaats in de Engelse kerk in Den Haag
Het Muziekensemble Eco de Indias, speelde barokmuziek uit Latijns-Amerika en Spanje
Van o.a. Juan & José Pla (18e eeuw), Diego Pérez de Camino (18e eeuw) (Spanje), Ignacio Jerusalem (Mexico) en anonieme componisten uit Mexico en Bolivia.
Speciaal voor de vrienden en belangstellenden van de stichting Hester speelden deze musici Latijns-Amerikaanse barokmuziek uit de 17e en 18e eeuw. Een ensemble van topniveau.
Het was een mooi programma met zelden uitgevoerde muziek.

Naar aanleiding van dit concert had radio Nederland Wereldomroep een interview met Arsene voor het Spaansprekende luisterpubliek. Een Mexicaanse journalist wijdde hierop een artikel aan stichting Hester in het Mexicaanse weekblad El Proceso. Stichting Hester wordt steeds  meer gezien als een betrouwbare hulp in de strijd tegen het geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez.
De uiteindelijke opbrengst van het concert was ruim € 1000,00.
 Geplande activiteiten

City-Pier-City
Stichting Hester ontving een prachtig voorstel: een fervent hardloper wil graag geld inzamelen door zich te laten sponsoren bij het lopen van de Haagse City-Pier-City (CPC) loop op 13 maart 2011. Stichting Hester  deed een oproep tot deelname van meer mensen om door middel van sponsering bij deelname aan deze loop geld in te zamelen voor de stichting.

Fotowedstrijd
Stichting Hester wil een fotowedstrijd organiseren in Ciudad Juárez. Het doel van deze fotowedstrijd is de situatie van vrouwen in Ciudad Juárez en het dagelijkse geweld waar ze aan blootstaan weer op een andere wijze onder de aandacht van het grotere publiek te brengen. De stichting hoopt hiermee bij te dragen aan verandering en zo uiteindelijk de leefomgeving van deze vrouwen te verbeteren.
De foto’s mogen het leven in Cuidad Juárez van verschillende kanten belichten. De hoop op een beter leven voor de vrouwen zal hierbij centraal staan. “Er is meer dan woede, meer dan verdriet, meer dan verschrikking… er is hoop!”
Zo hopen we deze problematiek zowel in Mexico als in Nederland opnieuw onder de aandacht te brengen.
Om deze wedstrijd te promoten werken we nauw samen met Casa Amiga. De wedstrijd wordt gesponsord door Lemontree de onderneming die ook de eerste Hesterlezing sponsorde.


Publiciteit en communicatie

Enquête
In oktober 2010 hield stichting Hester een enquête onder de vrienden van de stichting. Deze werd ingevuld door 166 leden. Een positief resultaat. Wij legden in de enquête ook een aantal mogelijke projecten voor waarop vrienden van de stichting konden stemmen. Gratis nachtvervoer, een speciaal alarmnummer en een zelfverdedigingscursus werden het meest zinvol gevonden. Alle drie projecten die direct gericht zijn op het vergroten van de veiligheid van vrouwen. Ook een rechtenstudie voor een aantal vrouwen werd door een grote meerderheid  een goed idee gevonden.
Een samenvatting van de conclusies is gepubliceerd op de website. We mogen concluderen dat de vrienden van de stichting zeer tevreden zijn over het werk van de stichting.
Het bestuur is blij met de suggesties en aanbevelingen en gaat ermee aan het werk om zo de doelstellingen van de stichting nog beter te kunnen verwezenlijken.

In 2010 gaf Arsène lezingen:
-   20 januari Den Haag de Passage;
-   16 februari Scheveningen voor de vrouwenbeweging Passage;
-   25 februari Landgraaf, lezing voor Amnesty;
-   3 maart  Kerkrade, lezing voor Amnesty;
-   8 maart Zaltbommel. "100 Jaar Vrouwendag, onrecht achter de rug?;
-   11 maart lezing Rotary Gorinchem, afdeling Innerwheel;
-   15 april Streijen voor de vrouwenbeweging Passage.

Nieuwsbrieven
In 2010 kwamen drie nieuwsbrieven uit:
nieuwsbrief 1, februari 2010
nieuwsbrief 2, mei 2010
nieuwsbrief 3, oktober 2010


Werving nieuwe vrienden
Het aantal donateurs (vrienden) van Stichting Hester is in 2010 opgelopen naar 480.


 
Fondsenwerving en giften
- We ontvingen een gift van mevrouw Ewald, medewerker van DSM, € 300,00. Haar cadeau  voor haar 40 jarig jubileum;
- Wies van de Doll werd 65 jaar en vroeg donaties voor onze stichting. We ontvingen € 650,00;
- mevrouw Mertens uit Gulpen werd 90 jaar. Ook zij vroeg bij haar receptie donaties voor de  stichting. We ontvingen € 800,00;
- van de stichting Calibris ontvingen we een gift van € 350,00. In plaats van kerstpakketten  voor de medewerkers;
- de Hesterlezing en het benefietconcert brachten een mooi bedrag op voor de stichting.
- opnieuw sponsorde Ernst & Young onze stichting door de jaarrekening kosteloos te  beoordelen.


Bedankt lieve vrienden van stichting Hester!

 

 

Meerjarenplan 2010-2013

 

Bekijk of download hier het meerjarenplan 2011-2013 (pdf)

 

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 23 augustus 2011


Ernst & YoungDe jaarrekening van de stichting Hester is tot stand gekomen in samenwerking met Ernst & Young.