Jaarverslag 2008

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2008

stapels boeken In 2008 was het tien jaar geleden dat Hester in Ciudad Juárez werd vermoord. De stichting Hester kon dat feit niet voorbij laten gaan zonder er extra aandacht voor te vragen. Arsène was hierin zoals altijd de drijvende kracht met de niet aflatende steun van Ferdinand. Zij schreef een boek: Noodkreet uit Juárez (ISBN 978-90-472-0076-5), waarin ze vertelt over de dood van Hester en de gebeurtenissen daarna. Het boek werd in september gepresenteerd. Ook werd door de stichting in die maand een gedenkdag voor de vrienden van Hester georganiseerd. Er waren zo’n 100 vrienden van Hester bij elkaar, het was een ontroerend en toch prettig samenzijn.
Het was ook het jaar waarin in mei de advocate van Hester met de dood werd bedreigd wegens haar activiteiten op het gebied van de mensenrechten. Naar aanleiding hiervan stuurde stichting Hester, in samenwerking met de Nederlandse ambassade, een brief naar president Felipe Calderón. Het was voor ons een eerste aanwijzing voor het toenemend geweld in Ciudad Juárez en omstreken.

 

 

 


De Mexicaanse overheid heeft Esther Chávez de Nationale prijs voor de Mensenrechten toegekendEsther Chávez voor haar werk ten behoeve van de slachtoffers en nabestaanden van geweld in Ciudad Juárez. Door het toekennen van die prijs aan Esther Chávez is het duidelijk dat geweld in Mexico niet meer in de doofpot wordt gestopt en dat betekent weer een erkenning voor de noodzaak van het werk van Casa Amiga.

In het tweede kwartaal van 2008 vond een bestuurswisseling plaats: Margriet Ronner nam afscheid als bestuurslid, na zich vijf jaar voor de stichting te hebben ingezet. Twee nieuwe bestuursleden meldden zich aan, Marèse Röselaers en Rianne Waterval, die beiden meteen vol meededen bij de organisatie van de speciale gedenkdagen in het najaar van 2008.

Comité van aanbeveling

Ook vanuit de Nederlandse overheid en politiek is er steun voor het werk van de stichting. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat burgemeester Van Aartsen lid is geworden van het comité van aanbeveling, maar ook het bezoek van een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Casa Amiga in het voorjaar en de daarop volgende sponsoring van Casa Amiga is daar een bewijs van. De contacten kwamen tot stand door de bemoeienissen van Arsène namens de stichting.

Overhandiging eerste boek Noodkreet uit Juárez

Op 29 september was de officiële uitreiking van het eerste exemplaar van het boek aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet tijdens een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort in aanwezigheid van de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski en Jaap Smit, directeur Slachtofferhulp. Allen spraken hierbij hun lof uit over het initiatief en de inzet van Arsène.

Uitreiking eerste Mensenrechtentulp

Op 10 december reikte de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, de eerste Mensenrechtentulp uit aan Justine Masika, een vrouw die zich in Congo met gevaar voor eigen leven inzet voor de rechten van vrouwen. Bij deze gelegenheid was de stichting Hester als één van de zes uitgenodigde vrijwilligersorganisaties aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst gaf Minister Verhagen aan bijzonder onder de indruk te zijn van de werkzaamheden en de inzet van de stichting Hester en werd een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek in 2009.

Publiciteit en communicatie

Het eerste halfjaar van 2008 kunnen we het beste beschrijven als ‘stilte voor de storm’ – Arsène boog zich over het schrijven van het boek. Voor de buitenwereld leek dit een relatief stille periode, op een enkele bijeenkomst na werd er weinig georganiseerd, maar voor Arsène was het een enorm drukke tijd.
Naast de reguliere werkzaamheden voor de stichting zoals de nieuwsbrief en vergaderingen was Arsène uitgenodigd op meer dan 20 bijeenkomsten en discussieavonden. Zij bezocht samen met Netwerk 10 jaar na de moord op Hester opnieuw Ciudad Juárez, de documentaire werd door Netwerk ook uitgezonden. In het najaar was er nog een groot aantal boekpresentaties, dus toch een bewogen jaar voor de stichting.

Chronologisch:

2 mei

Discussie Bordertown Eindhoven, IHC (int. Holistisch centrum)

10 mei

Latijns Amerikaans Filmfestival Utrecht

13 mei

Discussie Bordertown op 4 vwo Zaanstad

18 juni

Presentatie door Arsène van Nierop tijdens symposium Vrouwen van de Wereld, Hogeschool Den Haag

8-12 sept.

Arsène bezoekt Casa Amiga met een redacteur van Netwerk

Uitgeverij Artemis neemt de kosten van deze reis op zich

19 september

Het is tien jaar geleden dat Hester in Mexico werd vermoord

(Inofficiële) verschijning Noodkreet uit Juárez, Uitgeverij Artemis

Interview radio 1 – Dit is de dag

Reportage Netwerk, Nederland 1

Artikel NRC-Next

20 september  

Gedenkdag: de vrienden van Hester komen bijeen en zijn in de gelegenheid een exemplaar van het boek Noodkreet uit Juárez aan te schaffen

 

Artikel AD

Artikel De Morgen

23 september

Tv-optreden in Het Elfde Uur door Arsène

26 september

Tv-optreden in Hart van Nederland door Arsène

29 september

top10Uitreiking eerste exemplaar van het boek aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet tijdens een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort in aanwezigheid van de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski

oktober

Artikel in Elegance

27 oktober

Boekpresentatie in Breda

28 oktober

Boekpresentatie in Steenwijk

6 november

Boekpresentatie Den Haag

7 november

Boekpresentatie Scheveningen

11 november

Boekpresentatie Eindhoven

18 november

Interview Esther Chávez n.a.v. mensenrechtenprijs door Ingrid de Vries van radio Nederland Wereldomroep

10 december

Boekpresentatie Vught (organisatie in handen van Amnesty Brabant en Limburg)

10 december

Uitreiking eerste Mensenrechtentulp door minister Verhagen.

De stichting Hester is hierbij uitgenodigd.

11 december

Boekpresentatie Den Haag

18 december

Boekpresentatie Weert

Tevens:

Vermelding op website Wereldomroep

Vermelding op website Peter R. de Vries.

Noodkreet uit Juárez

Van het door Arsène geschreven boek zijn in 2008 ruim 5.000 exemplaren verkocht. Dit betekent naast extra opbrengsten voor de stichting (en dus voor Casa Amiga) ook een grote hoeveelheid publiciteit die de aandacht weer vestigde op de misstanden in Ciudad Juárez en andere plaatsen in de wereld.

Nieuwsbrieven

Om iedereen van informatie te voorzien brachten we in 2008 drie nieuwsbrieven uit:

Casa Amiga in 2008

Zoals al in de inleiding vermeld, reikte de Mexicaanse nationale commissie voor de mensenrechten (CNDH) in november 2008 aan Esther Chávez de Nationale prijs voor de Mensenrechten 2008 uit. Ze kreeg de prijs voor haar indrukwekkende, inmiddels 16 jaar lange staat van dienst als verdedigster van de mensenrechten, in het bijzonder van de belangen van vrouwen en met speciale aandacht voor de nabestaanden van vrouwenmoorden in Ciudad Juárez.
kinderopvang 1
Het afgelopen jaar ontving het bestuur van de stichting Hester berichten over de resultaten die Casa Amiga behaalt. Ze zijn enorm blij met de ondersteuning die ze vanuit Nederland krijgen. Door het jaar heen bezochten 2129 kinderen de kinderopvang, terwijl hun moeders therapie kregen. Deels gaat het om groepstherapie, maar in een aantal gevallen wordt ook individuele opvang geboden.
kinderopvang 2
Een groep van bijna 700 kinderen was slachtoffer van seksueel geweld en kreeg speciale begeleiding van de door de stichting Hester gefinancierde pedagoog. Bij de psychologe, die ook door de stichting werd betaald, volgden 2186 volwassenen therapeutische programma’s. Deze groep bestaat voor 89% uit vrouwen.

Werving nieuwe vrienden

Het aantal vaste donateurs (vrienden) is opnieuw gegroeid; eind 2008 waren het er 435.

Fondsenwerving

Het is toch werkelijk prachtig dat we met alle vrienden van de stichting Hester in staat zijn Casa Amiga zo fundamenteel te helpen. Dit doen we met kleinere en grotere bedragen. Ieder naar eigen kunnen. Het bestuur van de stichting is alle gevers dankbaar. Dankzij deze giften is het dit jaar opnieuw mogelijk geweest de psycholoog en pedagoog bij Casa Amiga hun zo noodzakelijke werk te laten verrichten.

De Ridderkerkse afdeling van Vrouwen voor Vrede verraste de stichting Hester in december met een gift van € 2.500,00. Voor de tweede achtereenvolgende keer maakte de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer een groot bedrag van € 1.500,00 euro over op de rekening van de stichting. Ook ontving stichting Hester opnieuw € 1.000,00 van de Alexander en Ottostichting. Een aantal vrienden schonk het geld, opgehaald bij verjaardagsfeesten, aan de stichting Hester.

De stichting is blij met de sponsoring van Ernst en Young die bereid waren de jaarrekening kosteloos te beoordelen.
Artemis, de uitgever van het boek, sponsorde de reis die Arsène naar Mexico maakte met het televisieteam van NCRV-Netwerk.

Het jaar 2008 is financieel zeer goed afgesloten. De publicatie van het boek, met alle publiciteit van de lezingen bracht veel extra inkomsten in het laadje. Met de extra opbrengsten van het boek kunnen we naast de vaste bijdrage extra projecten van Casa Amiga sponsoren. Voor details verwijzen wij naar de voorlopige jaarcijfers.
De Soroptimisten, afdeling Bommelerwaard kozen in november de stichting Hester als te ondersteunen project voor het jaar 2010. Dit betekent dat de in dat jaar georganiseerde activiteiten en opbrengsten hiervan ten goede zullen komen aan de stichting.

Bedankt lieve vrienden van de stichting Hester!


Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur in juni 2009.