Jaarverslag 2007

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2007

Wat voor jaar was 2007

zithoekOok het derde jaar heeft de stichting Hester gezorgd voor het salaris van de psychologe en pedagoge bij Casa Amiga. Bovendien zijn Arsène en Roeland van Nierop dit jaar gaan kijken hoe het er bij Casa Amiga werkelijk aan toe ging. Ze kwamen razend enthousiast terug! Casa Amiga had een nieuw gebouw en de organisatie liep gesmeerd!
In cijfers omgerekend betekende het dat de stichting Hester € 15.463,00 overmaakte voor psychologische hulpverlening. Dit jaar hadden we twee keer zoveel incidentele bijdragen als het jaar ervoor, namelijk € 10.634,00. De vaste bijdragen stegen iets van € 9909,00 naar € 10.558,00. In 2007 hebben we een maandelijks gegarandeerd bedrag van € 1285,00 overgemaakt aan Casa Amiga.
In dit verslagjaar is de reis naar Mexico ook bekostigd door de stichting.
N.B. Er worden geen personele kosten of bestuurskosten gemaakt. Zie verder de jaarcijfers onderaan dit verslag.

Casa Amiga gaf in 2007

 • Therapie aan 2900 volwassenen en aan 1100 kinderen
 • Workshops aan 6400 volwassenen en aan 390 kinderen
 • Poppenkast werd opgevoerd voor 17.000 kinderen.

sloppenwijk

Om een en ander te verwezenlijken ontplooide de stichting Hester de volgende activiteiten:

 • 9 bijeenkomsten van het bestuur over:
 • planning en organisatie van activiteiten
 • jaarrekening en jaarverslag 2006
 • begroting 2008
 • communicatie
 • uitgave van 4 nieuwsbrieven voor ‘de Vrienden van Hester’
 • 16 februari Wereldpremière van Bordertown en uitreiking van Amnesty Award. Voorzitter en partner zijn aanwezig met Netwerk.
 • 21 en 22 april Stichting Hester te gast bij theaterproductie Urban Myth in Stadsschouwburg Amsterdam.
 • 27 mei- 2 juni voorzitter en partner bezoeken Ciudad Juárez, met name Casa Amiga en spraken met
 • Esther Chávez, met ziekteverlof vanwege langdurig ziekbed
 • Pilar Sánchez, vervangster van moederEsther Chávez
 • drie moeders op drie verschillende locaties, twee al eerder ontmoet
 • Het door Casa Amiga opgerichte Blijf van mijn lijfhuis
 • Een betrouwbare politieman Oscar Mainez, al eerder ontmoet
 • de Procureur Generaal, Patricia Gonzalez Rodriguez
 • Directeur van commissie tegen geweld in Ciudad Juárez, Liliana Herrera
 • Journaliste uit El Paso, Diana Washington
 • afsluitende persbijeenkomst
 • Juni voorzitter is bij onthulling van standbeeld in de vorm van een bank bij wereld-politiecongres. Op de bank staat: peace, police, justice. Justice is voor Hester bedoeld.
 • 25 juni voorzitter was bij Europees Parlement aanwezig op bijeenkomst over vrouwenmoorden.
 • 10, 11 en 12 augustus aanwezig in Amnesty-stand bij Folkwoodsfestival Eindhoven.
 • 29 september voorzitter houdt lezing op jaarlijkse landendag bij Amnesty Brabant en Limburg.
 • 3 oktober discussieavond georganiseerd door stichting Ojalá met vertoning van de BBC documentaire Killers Paradise. De discussie werd gevoerd tussen een Guatemalteekse vrouw die haar zusje is verloren en de voorzitter van de stichting Hester.
 • 11 oktober voorzitter is bij Europees Parlement bij goedkeuring initiatiefrapport over de vrouwenmoorden in Centraal Amerika en Mexico.
 • poster11 november Benefietconcert in de Duinzichtkerk te Den Haag waarbij Marcando zorgt voor concert en theater met de opera Dido & Aeneas van Henry Purcell; zowel de locatie als het concert werden ons aangeboden zonder kosten. Er kwamen 400 bezoekers, opbrengst € 3.000
 • 25 november Amsterdam, een speciale publieksmiddag voor 200 bezoekers georganiseerd door Movies that Matter. Vertoond: documentaire Bajo Juárez: La Ciudad devorando a sus Hijas (de stad die zijn dochters verslindt), met discussie.
 • December - iDEAL maakt het mogelijk via de website direct te doneren.

Voor uitgebreide informatie zie de Nieuwsbrieven van 2007:


Publiciteit


4 nieuwsbrieven voor ‘de vrienden van Hester’
Naar aanleiding van de uitgave van de film Bordertown artikelen in

-  Margriet
-  Viva (nichtje van Hester)
-  Flair (broer van Hester)
-  ANP-bericht
-  Telegraaf
-  Metro
-  De Pers
-  De Posthoorn (huis-aan-huisblad Den Haag)
-  enz.


Naar aanleiding van Benefietconcert 11 november

-  Centraal Den Haag
-  Wijkblad Benoordenhout

Vrienden

Het aantal vrienden van de stichting Hester groeide dit jaar van 250 naar 350 personen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met uw hulp op weg zijn om iets te bereiken in Ciudad Juárez en dat we met onze inspanningen daadwerkelijk mensen helpen. Door het zoeken van publiciteit kunnen we ook een aanzet geven om dingen te veranderen en dat is een doel dat waard is om na te streven. Uw hulp maakt het ons mogelijk deze dingen te doen en dat is geweldig!

Tenslotte

Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart 2008.
Het bestuur is van mening dat in dit verslagjaar hard gewerkt is aan het bereiken van de doelstellingen, met goede resultaten, met name op het gebied van de communicatie en de beïnvloeding van de publieke opinie. Er was ook voldoende financiële steun om een en ander te realiseren.
Het bestuur zoekt in 2008 naar versterking en uitbreiding om enige verzakelijking en professionalisering te realiseren.

Den Haag, maart 2008
Namens het bestuur van de Stichting Hester:

  Arsène van Nierop, voorzitter
  Ferdinand Mertens, secretaris
  Marja Verhagen-Bakker, penningmeester
  Margriet Ronner, bestuurslid
  Wieb Broekhuijsen, bestuurslid
  Theo Halma, bestuurslid.

 

 

Stichting Hester
Financieel overzicht 2007
   

Baten Fondsenwerving

2007
begroting
2008
   
vaste bijdragen1055812000
incidentele bijdragen106345000
externe subsidies00
bankrente384175
legaten1176 
evenementen31583000
   
Totaal2591020175
   
Kosten Fondsenwerving  
   
drukwerk11891000
porto577800
bankkosten108100
project (mexico reis)2210700
diverse kosten472500
voor doelstelling158200
kosten Dido285 
   
Totaal49993300
   
Besteding fondsen  
   
psychologische hulpverlening1546314000
overheadkosten 1750
   
Totaal1546315750
   
Totaal uitgaven2046319050
   
Resultaat54481125

 


De jaarrekening van de stichting Hester is beoordeeld door Ernst & Young
Zie de beoordelingsverklaring.