Jaarverslag 2006

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2006

 

Wat bracht ons 2006

poppenkastIn het tweede jaar van de stichting Hester waren we daadwerkelijk in staat om ons aandeel inde psychologische hulpverlening vorm te geven door een vast salaris te garanderen voor Casa Amiga. Bovendien bekostigden we het project My body is mine. Met poppenkastpoppen wordt aan kinderen vanaf 3 jaar uitgelegd hoe zich te weren tegen ongewenste intimiteiten.

 

 

geboeid publiek
“Kom je als kind in de problemen, vraag hulp aan je moeder, vader je oma of opa, die kun je vertrouwen! De boze oom die je vriendelijk vraagt de snoepjes uit zijn zak te halen kan je maar beter mijden…”
 
In cijfers omgerekend betekende het dat de stichting Hester € 13.088,00 overmaakte voor psychologische hulpverlening. Hoewel de incidentele inkomsten achteruit liepen verdubbelden de vaste bijdragen! We hebben nu een maandelijks gegarandeerd bedrag van € 825,00 beschikbaar om aan Casa Amiga over te maken.


Casa Amiga gaf in 2006

  • Therapie aan 3000 volwassenen en aan 1200 kinderen
  • Workshops aan 3900 volwassenen en aan 56 kinderen
  • Poppenkast werd opgevoerd voor 16.000 kinderen.

gebouw Casa Amiga

Verhuizing Casa Amiga

In 2006 verhuisde Casa Amiga naar een groot nieuw pand. Dat was hard nodig omdat er steeds meer mensen zijn die hulp zoeken bij Casa Amiga. Nu kunnen deze de toeloop beter aan.

Vrijstelling belastingplicht

De stichting Hester heeft vrijstelling aangevraagd bij de belastingdienst en deze ook gekregen.
 

Publiciteit en lobby Vragen in de Tweede Kamer

Naar aanleiding van het bezoek van de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Debez Bautista aan minister Bot stelde Kathleen Ferrier op 8 februari de vraag of de situatie in Ciudad Juarez en in het bijzonder de situatie van Hester aan de orde was gekomen. Minister Bot had nadrukkelijk om aandacht gevraagd. Interpol is nu ingeschakeld en er is een arrestatiebevel uitgegaan voor de verdachte van de moord naar alle deelstaten van Mexico. Ook zijn er extra politiekrachten gezet op de ‘oude’ onopgeloste zaken, waaronder die van Hester. Hierna stelden ook Tjon a Ten, Wolfsen, Verbeet en Koenders vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over de voortgang van het werk van de extra politiekrachten.

Europees parlement

Op 19 april organiseerde het Europees Parlement een hoorzitting over de vrouwenmoorden in Ciudad Juarez en Guatemala. Het viel op dat de Mexicaanse regering, vertegenwoordigd door Guadelupe Morfin, voorzitter van de commissie tegen geweld tegen vrouwen, er ronduit en openhartig voor uit kwam dat de toestand in Ciudad Juarez, maar ook in andere gebieden in Mexico onacceptabel is en dat openheid absoluut noodzakelijk is bij het oplossen van dit enorme probleem van de vrouwenmoorden, feminicide genoemd. Het moorden valt in drie delen te splitsen, namelijk een derde huiselijk geweld; een derde het geweld dat bij de grensstad behoort, omdat het dé belangrijkste doorvoerhaven is van drugs naar de VS en een derde georganiseerde misdaad met seksuele achtergrond. Alle drie delen komen echter onomstotelijk voort uit minachting voor vrouwen. Waarbij straffeloosheid en corruptie vrij spel hebben. Dit valt te veranderen door cultuuromslag en zal een lange weg vergen!

Vragen vanuit het Europees Parlement

In maart kwam de organisator van de hoorzitting van het Europees Parlement met vragen over Hester. De Mexicaanse regering is doordrongen van de problematiek, maar is helaas niet in staat het aan te pakken en op te lossen… Wel raken ze ervan overtuigd dat de misstanden van Ciudad Juarez het imago van Mexico geen goed doen.

Nederlandse Ambassade steunt Casa Amiga

De Nederlandse Ambassade informeerde ons in september dat het twee projecten ging financieren, namelijk steun voor capaciteitsversterking bij Casa Amiga en steun aan het Argentijns Antropologisch Forensisch Onderzoek. Ze waren hierbij niet over een nacht ijs gegaan, maar hadden meerdere bezoeken gebracht aan Casa Amiga en waren overtuigd dat deze organisatie uitstekend werk levert! Uiteraard heeft de stichting Hester de Ambassade al in het begin advies gevraagd over Casa Amiga en ze daarna op de hoogte gehouden over de voortgang van de stichting Hester.
In het Algemeen Dagblad van 27 september werd hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Stichting Hester bij Interculturele weken in Leipzig

Via het Europees Parlement vroeg de organisatie Mittel Amerika Initiative uit Leipzig of de stichting Hester wilde komen discussiëren over de ervaringen met politie en justitie in Mexico. Leipzig organiseert al jaren de Interkulturelle Wochen Leipzig.

Vrienden

Het aantal vrienden van de stichting Hester groeide dit jaar van 200 naar 250 personen.

Wij zijn laat met het publiceren van onze jaarcijfers. Tot nu toe was onze voornaamste doelstelling het vergaren van fondsen om Casa Amiga te steunen. Inmiddels is rapportage aan onze donateurs een even belangrijke taak geworden. Wij menen dat u recht heeft om te weten wat de stichting doet met uw geld en hoeveel mensen geholpen worden met uw steun.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met uw hulp op weg zijn om iets te bereiken in Ciudad Juarez en dat we met onze inspanningen daadwerkelijk mensen helpen. Door het zoeken van publiciteit kunnen we ook een aanzet geven om dingen te veranderen en dat is een doel wat waard is om na te streven. Uw hulp maakt het ons mogelijk deze dingen te doen en dat is geweldig!

Den Haag juni 2007
Namens het bestuur van de Stichting Hester:

  Arsène van Nierop, voorzitter
  Ferdinand Mertens, secretaris
  Marja Verhagen-Bakker, penningmeester
  Margriet Ronner, bestuurslid
  Wieb Broekhuijsen, bestuurslid
  Theo Halma, bestuurslid.


Zie voor cijfermateriaal de pdf-versie van het jaarverslag.