De meerjarenbegroting 2011-2013 staat op de site.

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

De meerjarenbegroting 2011-2013 staat op de site.

De meerjarenbegroting 2011-2013 staat op de site.