Benefietconcert The Armed Man groot succes

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Benefietconcert The Armed Man groot succes

De inspanning van de kamerkoren Tricinium, Marcando en Marble en het orkest o.l.v. Johan de Keizer en Frits Teule als verteller waren niet voor niets! Wat gaven ze een prachtig concert! Wat was het bijzonder en klonk het zuiver. Er kwamen zoveel complimenten, al diezelfde avond, maar ook daarna. Iedereen genoot met volle teugen! Een prestatie! Heel bijzonder om zo'n kunststuk neer te zetten bij het 10 jarig bestaan van de beide kamerkoren. Het ballet dat de kleine meisjes van Sietske van Kan hierbij uitvoerden, was ook ontroerend! En ze deden het niet voor niets! De opbrengst was € 1.400,00. Natuurlijk moeten hier de kosten nog van worden afgetrokken, maar gezien de bijdrage van de ASN-bank, zal dit bijna nihiel zijn.

 

 

 

 

Nogmaals beste mensen, iedereen die zich heeft ingespannen om deze avond tot een succes te maken: heel erg bedankt voor jullie geweldige inzet!

 

Dit eigentijds concert is geschreven door Karl Jenkins (1944) ten tijde van de Kosovo-oorlog en wordt op 29 oktober opgevoerd door de kamerkoren Tricinium, Marcando en Marble, het ballet van Sietske van Kan en het orkest o.l.v. Johan de Keizer. De opbrengsten van het concert komen geheel ten goede van de stichting Hester.

The Armed Man
Jenkins droeg zijn stuk op aan de slachtoffers in Kosovo. De première vond plaats in London in 2000, in de Royal Albert Hall. Het concert is een bijzonder samenspel van muziek, beelden en dans en in essentie een stuk tegen geweld. De teksten die gebruikt worden zijn deels heroïsche teksten over oorlog en geweld, deels smartelijke teksten over de gevolgen van het geweld en tenslotte de teksten die hoop brengen en verwijzen naar duurzame vrede. Verschillende godsdiensten zijn terug te horen in dit bijzondere stuk. Zo klinken er tonen van de Islamitische oproep tot gebed, afgewisseld met teksten uit de Rooms-katholieke mis en Hindoeïstische teksten.

Programmaboekje benefietconcert The Armed Man (pdf)

 

Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door: asnlogo

Sinds haar oprichting in 1960 streeft de ASN Bank naar een duurzame, rechtvaardige amenleving. Een samenleving waarin mensen vrij zijn hun eigen keuzes te maken, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Een samenleving zonder armoede, waarin iedereen onderwijs kan volgen en beschikt over goede huisvesting en gezondheidszorg. Van deze visie is de missie van ASN-bank afgeleid.