Nieuwsbrief mei 2010

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Nieuwsbrief mei 2010

In deze nieuwsbrief  
Hesterlezing 2010
Juárez en Mexico in het nieuws
Ook KLPD betrokken bij de zaak Hester
Casa Amiga
Bijzondere activiteiten
Aftreden bestuurslid Wicky Meynen
Belangrijke vraag aan u!
Nieuwe vrienden van de stichting Hester

 

o  Hesterlezing 2010


Wie in het persoonlijk leven in zijn recht wordt aangetast, moet kunnen vertrouwen op de overheid. Dat stelt Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in de eerste Hesterlezing. ‘De overheid zorgt ervoor dat recht wordt gesproken en garandeert een onafhankelijk oordeel. En als de overheid van het eigen land het niet kan - laat dan tenminste andere landen hun stem verheffen.’ 

een verslag van Rianne Waterval

Gerdi en ArsèneDeze boodschap verkondigt Gerdi Verbeet ten overstaan van de ruim tachtig geïnteresseerden die zich op 25 maart jongstleden hebben verzameld in de Haagse Hogeschool. Hoe kan er een einde worden gemaakt aan het geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez, dat is de vraag die op deze avond centraal staat. 
De Kamervoorzitter gaat uitvoerig in op de schending van vrouwenrechten in deze Mexicaanse grensstad en plaatst deze in internationaal perspectief. Gerdi Verbeet: ‘Tussen 1999 en 2006 zijn in Mexico zesduizend vrouwen vermoord. Alleen al in het ene jaar 2004 vonden 1205 vrouwen de dood door geweld. In de staat Chihuahua en de stad Ciudad Juárez is het geweld het grootst. Bijna alle slachtoffers zijn arme migranten, die in de assemblagefabrieken werken. Hun lichamen worden vaak later op de vuilnisbelt aangetroffen – symbool voor hoe de mannen hen zien. Als oud vuil.’ 
Nog te vaak blijven daders onbestraft, stelt Gerdi Verbeet. ‘Als de Mexicaanse overheid laks is, als de gouverneur van Chihuahua zegt, dat de slachtoffers het aan zichzelf te wijten hebben, als de politie van Ciudad Juárez machteloos toekijkt – dan moeten andere landen hun stem verheffen.’ 

Gerechtigheid
Arsène van Nierop, voorzitter van stichting Hester en moeder van Hester, vraagt om gerechtigheid. ‘Ik merk aan den lijve hoe pijnlijk het is als er onvoldoende wordt gedaan om recht te halen, als je merkt dat gezagsdragers niet doen wat ze moeten doen.’  De heersende straffeloosheid in deze regio werd haar pas in de loop der jaren duidelijk. ‘Moord is altijd zinloos, absurd, maar hier werd het bijna normaal gevonden.’ 
Ook staat ze stil bij het overlijden van Esther Chávez, oprichtster van de organisatie Casa Amiga en fervent voorvechtster van de naleving van mensenrechten, op 26 december afgelopen jaar. ‘We bonden samen de strijd aan tegen het geweld door vrouwen weerbaarder te maken,’ aldus Arsène van Nierop.  Ook citeert ze een gedeelte van de tekst van de overlijdenskaart van Esther Chávez: ‘Er is nog veel werk dat ons te doen staat. De weg voorwaarts is lang en inspannend, maar er komt een moment waarop mijn stem nieuwe stemmen bereikt die de gerechtigheid voor vrouwen nastreven. Die gerechtigheid betreft de gehele mensheid, omdat je zo een meer rechtvaardige en democratische samenleving bereikt.’ 

Rekenschap
Wil Pansters zet de actuele ontwikkelingen in Ciudad Juárez en Mexico in historisch en cultureel perspectief. Wat is daar aan de hand? PanstersWaarom escaleert het geweld juist daar en wat zegt dit over de kwaliteit van de democratie en rechtsstaat in Mexico? De hoogleraar Latijns Amerika houdt een interessant betoog over ‘de plek des onheils’, oftewel Ciudad Juárez. Het is volgens hem niet alleen de drugsoorlog die ten grondslag ligt aan het geweld. ’Er is meer aan de hand,’ aldus de hoogleraar. ‘De grote vraag die nu op tafel ligt is of de externe druk uit de Verenigde Staten en de politieke druk van Mexicaanse machthebbers om coûte-que-coûte aan de repressieve strategie vast te houden zo sterk zullen zijn dat de sociale en morele roep van onderop om rekenschap, gerechtigheid en rechtsgelijkheid ervoor moet wijken.’ Het gaat om de bescherming van de normatieve fundamenten van democratie en mensenrechten, stelt Wil Pansters. ‘Voor dit risico bestaan, helaas, voldoende aanwijzingen. In de afgelopen jaren hebben verschillende binnen- en buitenlandse mensenrechtenorganisaties gewezen op schendingen van rechten als gevolg van de mano dura-aanpak. Verder bestaat in Mexico, en de rest van Latijns Amerika, een lange politieke en culturele traditie van simulatie: er zijn instituties, er worden verkiezingen georganiseerd, er zijn functionerende rechtbanken, mensenrechtenorganisaties, internationale verdragen ondertekend, en toch lopen zoveel mensen en groepen voortdurend aan tegen de grenzen van de waarachtigheid en verantwoording. Geweld tegen vrouwen en in het algemeen kan alleen effectief bestreden worden als ook voor simulatie de prijs van electorale, politieke en morele rekenschap moet worden betaald. Als dat niet gebeurt dan is er volgens een Mexicaanse voorvechtster van vrouwenrechten sprake van medeplichtigheid.‘ 

Dwaze moeders
Dan is het woord aan het publiek. Vragen volgen elkaar in rap tempo op. In hoeverre is het geweld tegen vrouwen een cultureel probleem? Waarom komt het vooral in Ciudad Juárez voor en minder in andere grenssteden? Is pressie uit het buitenland het enige redmiddel? Vakkundig beantwoordt Wil Pansters de vragen. Cultuur is volgens hem niet de enige oorzaak van deze complexe problematiek en het geweld beperkt zich niet alleen tot deze Mexicaanse grensstad. De hoogleraar stelt ook dat de oplossing voor dit probleem niet uitsluitend van over de grenzen moet komen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de lokale bevolking. Wil Pansters: ’De vrouwen die zich samen sterk maken, zoals de Dwaze Moeders, kunnen druk van onderaf uitoefenen. Deze kan niet zo makkelijk door de overheid aan de kant worden geschoven als druk van buitenaf. Er ontstaan electorale risico's als de stemmen vanuit het volk komen en dat is veel bedreigender voor de politiek.’ Ook wordt er gesproken over de moed van personen als Esther Chávez en advocate Luz Castro die, ondanks bedreigingen en tegenwerking, toch altijd hun werkzaamheden bleven voortzetten. 

Machocultuur
Na de pauze ontstaat er een levendige discussie die op deskundige het panelwijze en met veel bezieling wordt geleid door Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Door het panel, naast Wil Pansters bestaande uit Monique van Daalen (plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken), Edwin Koopman (journalist) en Paul Jaspers (econoom en net terug uit Ciudad Juárez), worden verschillende invalshoeken belicht. Paul Jaspers, die in Mexico heeft gestudeerd en een vriendin heeft die afkomstig en woonachtig is in Ciudad Juárez, geeft een indrukwekkende schets van de huidige stand van zaken in deze grensstad. ‘De situatie is zeer gevaarlijk. Mensen gaan het liefst niet de straat op, alleen als je echt moet. Dan kies je niet voor het openbaar vervoer maar voor je eigen auto, dat is veiliger. Zelfs binnen in huis voelen mensen zich niet veilig, voor vrouwen is het alleen maar erger.’  
Met stellingen als Het is een illusie dat geweld tegen vrouwen kan worden uitgebannen in een machocultuur en Mexico is pas een democratische rechtstaat als het de daders vervolgt en bestraft wordt het debat nog wat aangewakkerd. ‘We moeten het Mexicaanse volk het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan en dat de wereld meekijkt,’ vindt Monique van Daalen. Ze geeft aan dat de zaak Hester ook tijdens het staatsbezoek van afgelopen jaar aan Mexico aan de orde is gekomen. Journalist Edwin Koopman is van mening dat druk vanuit het buitenland de bevolking ondersteunt maar dat het probleem toch in eerste instantie door de Mexicanen zelf moet worden opgelost.
Na een interactieve discussie waarin diverse aspecten zijn belicht – van de rol van het bedrijfsleven tot de invloed van de media – is het laatste woord aan Gerdi Verbeet. Zij benadrukt het belang van stichting Hester en haar activiteiten: ‘We moeten aan de bel blijven trekken en ons best doen om de situatie in Ciudad Juárez zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.’

Zie ook de volledige tekst van de toespraken van Gerdi Verbeet en Wil Pansters (pdf).

Lien De Coster was er ook bij en schreef op de website van La Ruta een verslag van de Hesterlezing onder de titel het kantelmoment van Ciudad Juárez.

Haags Straatnieuws besteedde in het april/mei-nummer uitgebreid aandacht aan de Hesterlezing in een interview met Gerdi Verbeet en Arsène van Nierop.

We danken onze hoofdsponsor van deze bijeenkomst: Lemontree. Het is een heel bijzonder evenement geworden waar we volgend jaar zeker een vervolg aan zullen geven!
lemontree ict

o  Juárez en Mexico in het nieuws

Het zal niemand ontgaan. Over het geweld in Ciudad Juárez blijft geschreven worden. In plaats van een overzicht geven we u deze keer een paar links naar een aantal nieuwsfeiten:
-2009 het bloedigste jaar in drugsoorlog, aldus uitgelekt rapport Mexicaanse regering (MO*Mondiaal Nieuws, 14 april 2010)
-Het Mexicaanse leger trekt zich terug uit Ciudad Juárez
(Radio Nederland Wereldomroep, 2 april 2010)
-Medewerker VS vermoord in Ciudad Juárez
(de Volkskrant, 14 maart 2010)

o  Ook KLPD betrokken bij de zaak Hester

Peter Slort, politie attaché bij de KLPD, bracht begin april een bezoek aan Ciudad Juárez. Hij sprak daar met de advocate die de zaak Hester in handen heeft, ging langs Casa Amiga en was bijzonder onder de indruk van de gestroomlijnde organisatie en de hartelijkheid waarmee hij werd ontvangen. Maar vooral ging hij er praten met de Officier van Justitie die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de moord op Hester. Samen hebben ze besloten dat Peter Slort op een aantal punten zijn medewerking zou inzetten bij het onderzoek. Het geeft een goed gevoel te weten dat nu ook vanuit het Nederlandse politiekorps meegekeken wordt. Ook de FBI in El Paso werkt mee in het onderzoek. Wellicht dat een en ander iets kan bijdragen aan een verdere oplossing.

o  Casa Amiga

Casa Amiga meldt ons ook over het bezoek van Peter Slort en zijn FBI-collega uit de Verenigde Staten. Voor Casa Amiga zijn dit dé momenten om te kunnen praten en overleggen met mensen die nauw betrokken zijn bij de problemen die de vrouwenmoorden met zich meebrengen. Ook het huiselijk geweld dat een van de speerpunten van Casa Amiga is kwam hierbij aan de orde. In dit gesprek werd duidelijk dat de Mexicaanse overheid nagenoeg niets doet aan dit steeds groeiende probleem. Zowel Peter Slort als de vertegenwoordiger van de FBI toonden zich verbaasd over het werk dat Casa Amiga hiervoor verzet. Juist omdat Casa Amiga het gehele probleem van geweld integraal aanpakt, leek het de beide heren een ideale oplossing zoals Casa Amiga te werk gaat. Dát gaf de medewerkers van Casa Amiga natuurlijk weer de nodige kracht om door te gaan met hun dagelijks werk en gemotiveerd te blijven. Verdrietig genoeg blijft het geweld tegen vrouwen voortduren en zijn dit jaar al meer dan 50 vrouwen omgebracht, simpel omdat ze vrouw zijn. Helaas, vanwege het overdonderende geweld dat in de stad plaatsvindt, wordt het probleem van vrouwen­moorden een beetje ondergesneeuwd.

o  Bijzondere activiteiten

ivdDe Soroptimisten van de Bommelerwaard gaven op 8 maart de aftrap voor een heel jaar geld ophalen voor de stichting Hester. De Gast­huiskapel in Zaltbommel waar de bijeenkomst “Onrecht achter de rug?” plaatsvond, was uitverkocht en dus stampvol! De bijeen­komst werd geopend door de burgemeester van Maas­driel, mevrouw Boerma. Daarna werd het verhaal over Hester verwoord door de actrice Henny Bellwinkel. Ze deed dit met behulp van poppenkastpoppen die de verschillende rollen moesten uitbeelden, de politie, justitie, maar ook Hester en de andere slachtoffers. Haar dochter Janneke van den Bosch zong hier prachtig bij. De zaal was muis­stil, het verhaal maakte diepe indruk door de manier waarop Henny dit bracht. Hierna was er via Skype live-contact met Marjon van Royen. Leuk om zo iemand dan ineens in beweging te zien op een groot scherm. We konden haar gewoon vragen naar de situatie in Mexico! Het werkt natuurlijk hetzelfde als bij de gewone nieuwsdiensten, maar gaf een bijzonder tintje aan de avond. Hierna was er heel kort een discussiepanel, want de tijd was op… maar het was een bijzonder geslaagde avond. Een goede start voor zo’n actie! Hun volgende grote actie wordt als volgt aangekondigd. Woon je in de buurt, dan ben je vrij om hieraan mee te doen!

Beste geïnteresseerde,
dit berichtje stuur ik aan alle vrouwen in mijn adressenbestand. Het is voor een goed doel, en ik vraag om jouw hulp.
Soroptimistclub Bommelerwaard waar ik lid van ben, organiseert een tweedehands modeshow op dinsdag 7 september 2010 in “de Kreek” te Kerkdriel. De opbrengst is bestemd voor de stichting Hester. Zet deze datum in je agenda want ik vind het erg leuk als je komt! Maar voor nu vraag ik enkel om jouw overtollige garderobe. We zijn op zoek naar:
Goede, schone, gestreken (merk)kleding, niet stuk, verwassen of versleten. Ga jij je kledingkast opruimen en vind je voor ons bruikbare zomer- en/of winterkleding? Denk dan aan Stichting Hester en aan ons, wij zijn er blij mee. Gooi dus vooral geen te grote, te kleine, te lange, te korte, te saaie of te wilde kleding weg, maar doe alles in een doos. Eén telefoontje of mailtje en ik kom jouw kleding graag ophalen.
Natuurlijk is ook de kleding welkom uit de kasten van (schoon)dochters, buurvrouwen, familie en vriendinnen!
Alvast hartelijk dank en ik hoor graag wanneer je opgeruimd bent !
Met vriendelijke groet,
bommelerwaard@soroptimist.

Op zondag 30 mei organiseert Soroptimist Bommelerwaard een kunstmarkt, vanaf 12.00 uur rond de kerk van Heerewaarden. Opbrengst voor stichting Hester.

Wies van de Doll werd onlangs 65 jaar en vroeg donaties voor onze stichting. Naar aanleiding hiervan schonk ze stichting Hester € 650,00! Geweldig bedankt Wies!

Mevrouw Mertens uit Gulpen werd 90 jaar. Ook zij vroeg bij haar receptie donaties voor de stichting. Maar liefst € 800,00 haalde ze hiermee op voor de stichting Hester. Het is toch wel heel bijzonder om te merken dat mensen zich toch gewoon blijven inzetten voor de gevolgen van het onrecht en de straffeloosheid aan de andere kant van de wereld!

Prachtig, namens het bestuur bedankt lieve mensen!

Van de stichting Calibris ontvingen we een prachtige gift van € 350,00. Calibris is als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. Een link met de stichting Hester kon ik niet meteen vinden. Hoe was deze gift tot stand gekomen? Met een telefoontje kwam ik hierachter. De heer Koolen van de afdeling Communicatie vertelde het volgende: 'Calibris is afgestapt van de kerstpakketten en -kaarten. Dat geld gaat nu naar goede doelen die de medewerkers zelf aanwijzen. Kleinschalige projecten in het buitenland... opgestart door vrienden of familie'. Dieneke Mellink kwam op het idee om de stichting Hester hiervoor aan te wijzen. Bedankt Dieneke! Geweldig...

o  Aftreden bestuurslid Wicky Meynen

Deze maand hebben we afscheid genomen van Wicky. Ze heeft besloten zich terug te trekken uit het bestuur, een beslissing die wij allen respecteren. Bedankt voor je inzet Wicky!

o  Belangrijke vraag aan u!

Zoals misschien bekend bestaat er een Goede Doelen database. Hierin vind je informatie over goede doelenorganisaties zoals stichting Hester. Stichting Hester doet er al jaren in mee. Het levert je geen certificaat op. Zo'n certificaat is alleen voor hele grote goede doelen organisaties en is véél te kostbaar voor ons. Wel kunnen sinds kort de donateurs op deze site hun mening geven over het goede doel dat ze steunen. Deze informatie wordt via een vernieuwde methode verzameld via de goede doelen pagina’s op Independer.nl en Overgeld.nl, maar later dit jaar ook via websites van andere partijen.

De resultaten per goed doel worden vanaf eind mei zichtbaar gemaakt voor (potentiële) donateurs. Hoe meer beoordelingen van donateurs, des te betrouwbaarder de totale waardering van onze stichting Hester. Vandaar deze oproep met de vraag om uw mening te geven via onze website, waar je op de pagina Donaties een ‘Hoe goed doen wij goed?’ button vindt.

  Nieuwe vrienden van de stichting Hester

HesterM de Wit; Stichting Calibris; J van Marle; C van 't Wout-Nollkaemper; J A F Ovaa; T Marien; O van der Meijs; Iris de Jonge; Anneke van Hemert; J A Muis.

Bedankt voor uw lieve hulp en bijdrage! De complete vriendenlijst is te vinden op de website www.hester.nu. De incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Hebt u e-mail en wilt u de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan naar steun@hester.nu

Namens het bestuur, Arsène van Nierop
 
Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.