Nieuwsbrief April 2011

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Nieuwsbrief April 2011

In deze nieuwsbrief  
 Aanpassing huisstijl
 Bestuurswisselingen: penningmeesterschap
 Adviseur Mertens
 Cijfers in 2010
 Enquête en hoe nu verder
 4e Europese conferentie over vrouwenmoorden
 Hulp bij verslaving bij Casa Amiga
 Actie Zusters Franciscanessen in Casa Amiga
 Acties in Nederland: CPC-loop en meer
 Nieuwe vrienden van de stichting Hester

 

 


Aanpassing huisstijl

De huisstijl van de stichting Hester, met als opvallendste kenmerk de bekende klaproos naar een ontwerp van Harry Compier, was volgens sommigen aan vernieuwing toe. Vooral de jongere vrienden van stichting Hester waren voorstander van een moderner design. German, de broer van Hester - die als grafisch vormgever de oude huisstijl mee had ontwikkeld - boog nieuw logozich hierover en zo ontstond een nieuwe gestileerde bloem, modern en fris van stijl met een knipoog naar de oude vertrouwde klaproos.

Vooral op de website speelde de oude klaproos een opvallende rol. Ook die onderging daarom een grondige vernieuwing, waarbij de overheersende grote klaproos geheel verdween en de bekende kleine klaproosjes net als in deze nieuwsbrief werden vervangen door toepasselijke roze vergeet-mij-nietjes.

Noot van de webmaster: op verzoek van het bestuur zijn de vergeet-mij-nietjes op de website bij nader inzien komen te vervallen. U ziet ze dus alleen nog hier in deze nieuwsbrief.

Bestuurswisselingen: penningmeesterschap

Stichting Hester heeft Roeland Bitter bereid gevonden het penningmeesterschap van de stichting op zich te nemen. Roeland is werkzaam bij BaartseMennema, bureau voor administratieve & fiscale zaken. Deze werkzaamheden zal hij geheel belangeloos uitvoeren. Zo maakt BaartseMennema zijn lijfspreuk 'Close to the chest' meer dan waar. De spreuk wil vrij vertaald zeggen: dat ze graag schouder aan schouder samenwerken. Stichting Hester kan dus opnieuw rekenen op een correcte en fiscaal verantwoorde administratie.

Sander van Leeuwen die zich in een eerder stadium kandidaat stelde, trok zich terug.

Het bestuur van stichting Hester is Marja Verhagen dankbaar voor het beheren van onze gelden gedurende de afgelopen zes jaar! Achter de schermen hield ze nauwlettend onze uitgaven in de gaten. Bij alle vergaderingen kreeg het bestuur een financieel overzicht, zodat we altijd wisten waar we aan toe waren. Ook zorgde ze voor de ledenadministratie en voerde alle e-mail en adreswijzigingen door. Heel veel dank, Marja!

Adviseur Mertens

Na zes jaar trouwe dienst heeft het bestuur Ferdinand Mertens officieel bevorderd tot Ferdinandadviseur van de stichting. Ferdinand was nauw betrokken bij de oprichting van de stichting en heeft zich als secretaris en later als vice-voorzitter, in welke rol hij vaak vergaderingen voorzat, met verve ingezet om de stichting verder te professionaliseren. Hij hield altijd de strategie strak in de gaten en zal dat als adviseur zeker blijven doen!
Ferdinand, het bestuur bedankt je voor je inzet tot nu toe en zal graag van je adviezen gebruik blijven maken.

 

Cijfers in 2010

Het jaar 2010 verliep financieel goed. Na de gebruikelijke kwartaalbetalingen aan Casa Amiga van $ 6.000,00 (dus $ 24.000,00 op jaarbasis, hetgeen overeenkomt met € 18.215,00) boekten we € 4.861,00 als resultaat. Het bestuur heeft daarom besloten de periodieke bijdrage aan Casa Amiga met $ 1.000,00 te verhogen tot $ 7.000,00 per kwartaal.
Stichting Hester opende onlangs voor de reserves een spaarrekening bij ASN, de bank die als doelstelling heeft op te komen voor mensenrechten.

Enquête en hoe nu verder

In de vorige nieuwsbrief gaven we al een uitvoerig verslag over de resultaten van de enquête die we in november afgelopen jaar hielden. Zo vroegen we aan de Vrienden van stichting Hester of ze voorkeur hadden voor speciale projecten die in Ciudad Juárez uitgevoerd zouden kunnen worden.
Er kon worden gekozen voor het invoeren van een alarmnummer, gratis vervoer voor vrouwen 's nachts of het geven van zelfverdedigingcursussen voor vrouwen. Een ander idee was het toekennen van een studiebeurs voor vrouwen.
Verdere suggesties waren de ' Hester Award', die inwoners van Ciudad Juárez in de gelegenheid zou stellen zelf ideeën aan te dragen, zoals een kunstproject voor kinderen of de uitreiking van een literatuurprijs.

Aan Casa Amiga hebben we gevraagd wat zij zouden willen. Casa Amiga heeft al een alarmnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is en dat bemenst wordt door vrijwilligers. Gratis vervoer is iets dat Casa Amiga meer ziet als een initiatief dat de overheid zou moeten nemen gezien de enorme omvang van de stad Ciudad Juárez. De zelfverdedigingcursus vindt Casa Amiga een voortreffelijk plan. En ook de studiebeurs scoorde hoog.
De 'Hester Award', het kunstproject en de literatuurprijs waren minder in trek.
Stichting Hester heeft nu gevraagd aan Casa Amiga een projectplan voor de zelfverdedigingcursus te schrijven. Ze zijn daar enthousiast mee begonnen.
De enquête geeft ons verder inzicht in de wensen van de Vrienden van stichting Hester. Ruim 160 mensen vulden de enquête in en er waren 22 geschreven reacties.
Hierbij zaten de volgende verbetersuggesties:

 • Er werd gevraagd om financiële transparantie. Op onze website onder het kopje Jaarverslagen, vindt u zowel de financiële als de sociale jaarverslagen vanaf de oprichting van stichting Hester in 2005. Het is ook mogelijk de jaarverslagen per post te ontvangen. Mail of bel (070 3461837). Mocht dit onvoldoende duidelijkheid bieden, dan horen we dat alsnog graag!
 • Er kwam een vraag om een blog te beginnen op de website. Een verslag van de activiteiten van de st. Hester. We denken erover…
 • Graag zag iemand een bijeenkomst in Arnhem. We hebben diegene uitgenodigd een bijeenkomst te organiseren. Bij voldoende belangstelling geeft Arsène van Nierop dan een lezing gevolgd door een discussie.

4e Europese conferentie over vrouwenmoorden

EP logoOp 3 maart vond de 4e conferentie over feminicide plaats bij het Europees Parlement in Brussel.

De Mexicaanse president Calderón nam begin 2007 een wet aan die stelde dat vrouwen recht hebben op een leven zonder geweld. In 2007 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de vrouwenmoorden, waarin de rol van de Europese Unie om deze te handhaven werd omschreven (zie ook nieuwsbrief oktober en december 2007 en die van december 2009).

Naar aanleiding hiervan wilde het Europees Parlement samenwerkingsprogramma’s opzetten en bood daarvoor de financiële én technische middelen. Dus:

 • Opzetten van programma’s die het zelfbewustzijn van vrouwen vergroten, waarbij zowel mannen als vrouwen gaan beseffen dat ze evenveel waard zijn.
 • De straffeloosheid bestrijden door het budget te verhogen van instanties die belast zijn met onderzoek naar de moorden.
 • Doelmatige systemen opzetten om de getuigen, de slachtoffers en hun familie te beschermen.
 • De capaciteit van de rechtbanken en de veiligheidsdiensten vergroten om de vervolging en bestraffing van de daders te vergemakkelijken en de strijd tegen de drugshandel en de georganiseerde misdaad te verbeteren.

In 2009 veroordeelde het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten de Mexicaanse overheid voor schending van de mensenrechten bij de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez. Een enorme stap in de goede richting.
In 2010 gaf de hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton namens de Europese Unie een verklaring af over feminicide waarin ze haar bezorgdheid uit over de vrouwenmoorden. Ze is blij dat het Inter-Amerikaansee Hof seksegerelateerd geweld aanmerkt als een vorm van discriminatie tussen man en vrouw, en dat "feminicide" als seksegerelateerde moord wordt beschouwd.

De bijeenkomst werd zoals voorheen ingeleid door Raul Romeva, voorzitter van het comité voor vrouwenrechten en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Andrea Medina Rosas, van het Latijns-Amerikaans comité voor de verdediging van vrouwenrechten, die er de afgelopen conferentie ook was, kon haarfijn duidelijk maken dat er maar weinig gebeurd was. Ze vertelde dat de Mexicaanse overheid helaas nog steeds de feiten verdraait, zaken mooier voorstelt dan ze zijn en veel gegevens eenvoudigweg verzwijgt.
De Mexicaanse overheid opende een website waarop de verdwijningen van vrouwen worden bijgehouden. Helaas, sinds mei 2010 is die niet meer bijgewerkt. De website wordt nu bovendien ook gebruikt voor andere misdaden, waardoor het overzicht ontbreekt.
De vertegenwoordiger van de Mexicaanse overheid, de heer Bochicchio vertelde, dat er vooral veel gepraat werd: zowel op federaal als op deelstaatniveau worden de mensenrechten uitgebreid behandeld. Bovendien praat de overheid nu met NGO’s zoals Casa Amiga.

Een grote hindernis is dat niet-gouvernementele organisaties zoals Casa Amiga wantrouwig staan tegenover de overheid, omdat ze keer op keer merken dat hier weinig van terecht komt. De heer Bochicchio geeft aan dat hij begrijpt dat wij dit hier in Europa niet genoeg vinden, maar hij stelt nogmaals dat ze er wel druk mee bezig zijn. Zo hebben ze een programma vastgelegd tot 2012 en ze willen de voorschriften toepassen die voortvloeien uit de veroordeling van het Inter-Amerikaanse Hof.

Het is triest dat in Mexico nog steeds niet het besef is doorgedrongen dat vrouwen gelijke rechten behoren te hebben. Als grote mogendheid praten ze hier wel uitgebreid over mee en wekken ze de indruk deze rechten in eigen land toe te passen.
Bij de conferentie kwam één ding duidelijk naar voren. De Mexicaanse overheid boekt maar weinig vooruitgang. Daar kunnen we dus nog steeds weinig of niets van verwachten.

Hulp bij verslaving bij Casa Amiga

We vroegen Casa Amiga welke aanpak ze hanteren om jongeren van de drugs en alcohol af te houden. Er is een workshop voor jongens en meisjes van 12 tot 17 jaar met het thema ‘verslaving in zijn verschillende vormen’.

 • Alcohol
 • Legale drugs, zoals koffie, chocolade, cola
 • Illegale drugs, zoals marihuana, heroïne en cocaïne
 • Sigaretten
 • Eetstoornissen
 • Seks
 • Emotionele afhankelijkheid en relaties

In deze workshop ontdekken de deelnemers in hoeverre de ‘verslaving’ het normale leven in workshop verslavingde weg kan staan. Wanneer moet je hiervoor professionele hulp zoeken? Wanneer je erkent niet meer zonder te kunnen leven en je er lichamelijke en geestelijke bijverschijnselen van krijgt en als je de consequenties van je handelen niet meer kunt overzien. Bijvoorbeeld, als je niet meer naar school wilt; je vriendschappen verwaarloost.

Over het algemeen zijn deze jongeren getrouwd en krijgen ze bij herhaling te horen van hun partner: ‘gebruik geen drugs’. Wij hoeven dat dus niet te herhalen. Maar wij kijken naar de gevolgen van het gebruik en hoe het is ontstaan.
Bij Casa Amiga verandert voor veel vrouwen zo hun manier van leven. Soms wordt hun leven gered omdat ze stoppen met drugs of een foute relatie. Twee antwoorden van de vrouwen zelf:

‘Wat ik leerde bij de cursus ‘zelfrespect’: ik leerde niet overal te huilen en me verdrietig te voelen. Niet de rechten van anderen te misbruiken. Ik leerde nee te zeggen. Ik leerde niet toe te geven als ik iets niet prettig vond. Niet over mijn moeder en haar fouten te oordelen. Ik leerde te vergeven en me meer waard te voelen. Ik leerde dat geweld niets oplost. Zo ben ik er beter van geworden. Mijn karakter en gedrag zijn verbeterd. Ik steek beter in mijn vel en ik ben nu veel gelukkiger.’
Met vriendelijke groet, Claribel E.M.

‘Ik dank God dat ik jullie tegen ben gekomen. Dat ik wegens de bijzondere omstandigheden ben waar ik ben. Dank dat jullie er zijn. Ik ben veel gelukkiger. Ik heb mezelf leren kennen en van mezelf leren houden. Ik accepteer mezelf nu zoals ik ben. En ik weet nu dat ik nergens bang voor hoef te zijn, want wat er gebeurt, gebeurt nou eenmaal. Ik voel me een stuk zekerder om te doen wat ik moet doen als het goed gaat, en indien niet, dan laat ik het gewoon gaan.’ MP

Toenemend geweld

Ook op de vraag hoe het nou in werkelijkheid zit met al dat geweld kregen we antwoord:

“Jammer genoeg blijft het geweld toenemen en vrouwen en kinderen lijden hier het meest onder. In de afgelopen drie maanden zijn weer 40 vrouwen vermoord. De meeste moorden vloeien voort uit de strijd tussen de drugskartels. Zeker weten doen we dat niet, want er wordt geen gedegen onderzoek gedaan naar de oorzaak. Al 17 jaar belanden de vermoorde vrouwen in een dossier zonder nummer, als onopgeloste zaak en worden dan vergeten. Er is geen enkel vorm van hulp voor de families die plots zonder moeder, dochter, tante of oma zitten. De cijfers die de autoriteiten boekstaven zijn over het algemeen geflatteerd en daardoor devalueert ook het werk dat wij doen. Ze zeggen dat wij de situatie overdrijven en ze beweren dat het geweld is afgenomen.
Op deze manier is het niet mogelijk echt op de oude thema’s in te gaan, zoals het geweld tegen vrouwen dat leidt tot de verdwijning van moord op voornamelijk jonge en arme vrouwen”.

Actie Zusters Franciscanessen in Casa Amiga

Stichting Hester ontving afgelopen jaar een donatie van de Zusters Franciscanessen om een project bij Casa Amiga te financieren, genaamd: Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. In juni 2010 ging dat project van een jaar van start.
We hebben nu driekwart jaar gehad. Haalde Casa Amiga de de gestelde doelen?

 • Crisishulp bieden aan 3600 pers. door middel van intake gesprekken. Bereikt: 2914.
 • Geven van 48 cursussen over Burgerrecht en Strafrecht, aan 325 pers. Bereikt: 761 pers.! met 45 cursussen.
 • 1400 maal rechtsbijstand verlenen. Bereikt: 1486.
 • Aan 6000 adolescenten en volwassenen voorlichtings– en preventiecursussen geven. Bereikt 4356.
 • Aan 200 leerkrachten verschillende preventie workshops geven. Bereikt: 182.
 • Een computer workshop geven aan 10 vrouwen. Die is naar tevredenheid gegeven.
 • Een yogaworkshop geven aan 12 vrouwen. Deze is ook naar tevredenheid gegeven.

Zo te zien ligt Casa Amiga voor alle onderwerpen goed op schema of ruim voor op schema.

Bij de cursussen over burgerrecht en strafrecht is meer dan het dubbele bereikt. Er is nu al meer rechtsbijstand verleend dan gepland, terwijl er nog een kwartaal te gaan is. Het aantal onderwijskrachten voor de preventieworkshops is boven verwachting. Het enige voornemen dat enigszins achterblijft is de hoeveelheid adolescenten en volwassenen voor de voorlichtings- en preventiecursussen. We wensen Casa Amiga dan ook nog veel succes in het laatste kwartaal. En alle dank aan de Zusters Franciscanessen!
(Zie ook nieuwsbrief 1, 2011 en nieuwsbrief 3, 2010)
voorlichting artsen
artsen die een voorlichtingscursus volgen


Beter onderzoek in Juárez
Peter Slort ontmoette in Ciudad Juárez twee forensische experts. Nieuw is nu dat deze experts bij elke moord op een vrouw technisch onderzoek op de plaats delict verrichten. Men heeft Peter verteld dat dat nu heel gedegen (inclusief DNA-onderzoek) plaatsvindt. Deze kwaliteitsverbetering geldt met name voor de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez. Zijn persoonlijke overtuiging is dat de zaak Hester daar in belangrijke mate aan heeft bijgedragen.

Acties in Nederland: CPC-loop

deelnemersSander van Leeuwen bedacht het plan om door deelname aan de CityPierCity-loop geld op te halen: hij liep zelf de maximale afstand van 21 kilometer en haalde de finish!

Vijf personen liepen mee voor stichting Hester. Ook Annet Luyendijk, Mandy van Schaaik, Sheila Ghosh en Rianne Waterval lieten zich van hun beste kant zien. Ze liepen de 10 km en lieten zich na afloop zichtbaar tevreden door Pieter Hazenberg op de foto zetten.
Hesterteam
Gezamenlijk haalden zij meer dan 2600 euro op, een fantastisch resultaat! De lopers hebben zich persoonlijk ingespannen voor dit prachtige bedrag. Zo verdubbelde Sheila haar bijdrage vanuit haar eigen bedrijf Dutchland Digital en Annet kreeg een genereuze gift van Stadskasteel Oudaen uit Utrecht. Mandy liet haar opbrengst verdubbelen door haar werkgever, ASR verzekeringen. Geweldig dat zoveel mensen de stichting Hester een warm hart toedragen.
Lopers en sponsoren, bedankt voor jullie inzet!

De PKN-Muiderkerkgemeente in Amsterdam heeft de gewoonte om de uitgangscollecte gedurende een periode van twee maanden te bestemmen voor een bepaald Goed Doel, vaak voor onderdrukte minderheidsgroepen.
Marianne van den Tol en Diemer de Vries stelden de gemeente voor om geld in te zamelen voor de stichting Hester. Ruim 600 euro werd met deze actie opgehaald. Bedankt Marianne en Diemer!

Ilse Hendriks, die in Frankrijk woont, kwam op het idee het boek Noodkreet uit Juárez op te sturen aan jarige vrienden en familie. Arsène schreef er een opdracht in en stichting Hester verstuurde ze. Goed idee Ilse!

Het maandblad Opzij liet de digitale lezers rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, een lijst samenstellen van 100 vrouwen waar mensen inspiratie van kregen. Prachtig om te zien dat Arsène hierbij stond, te midden van vrouwen als Oprah Winfrey en Femke Halsema.
“De vrouw die haar dochter verloor aan de inmiddels beruchte moordstad Ciudad Juárez en niet bij de pakken neer ging zitten, maar zich sindsdien via haar stichting Hester inzet voor alle vrouwen in die stad. Niet voor niets kreeg zij hiervoor in 2009 een ridderorde”.

Soroptimisten Bommelerwaard
Zoals eerder vermeld heeft de Soroptimistclub Bommelerwaard zich gedurende het hele jaar 2010 toegelegd op het verwerven van gelden voor de stichting Hester. In totaal werd € 7077,70 opgehaald voor de stichting Hester. Met dit mooie resultaat werd Wilde Ganzen benaderd met de vraag dit bedrag te verhogen. Wilde Ganzen steunt projecten in ontwikkelingslanden waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven en die worden opgezet in samenwerking met lokale organisaties in het betreffende land. Wilde Ganzen kan het voor het goede doel opgehaalde bedrag verhogen met een flinke extra bijdrage. Aan Casa Amiga is daarom gevraagd een concreet projectvoorstel in te dienen om voor deze hulp in aanmerking te komen. Casa Amiga wilde graag een bibliotheek en kwam met een goed plan op tafel. De bibliotheek zal naar Esther Chávez worden vernoemd. Wilde Ganzen heeft het project inmiddels goedgekeurd en het opgehaalde bedrag verhoogd tot € 10.380,51. Via Wilde Ganzen wordt dit op de rekening van Casa Amiga gestort. Casa Amiga reageerde onmiddellijk:

Wat een geweldig bericht heb je ons gestuurd over de giften die we hoopten te krijgen. Onze dank kent geen grenzen!
Irma Casas, Casa Amiga

Nieuwe vrienden van de stichting Hester

HesterRoswitha van de Voorde, Isolde Broekmans, Miek Waling,
Mevr S Abma-Bakker.

Bedankt voor uw lieve hulp en bijdrage! De complete vriendenlijst is te vinden op de website www.hester.nu. De incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Hebt u e-mail en wilt u de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan naar steun@hester.nu of vul het online aanmeldformulier in.

Namens het bestuur, Arsène van Nierop
 

Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.