Nieuwsbrief april 2009

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Nieuwsbrief april 2009

In deze nieuwsbrief  
Casa Amiga bestaat 10 jaar
Noord-Mexico in het nieuws
Financiën in 2008
Bestuurswisseling
Korte nieuwtjes
Nieuwe vrienden van de stichting Hester

 

 

o  Casa Amiga bestaat 10 jaar

Om nog even ons geheugen op te frissen: Esther Chávez, die in 1999 Casa Amiga oprichtte, registreerde als eerste vanaf 1993 de misdaden tegen vrouwen in de grensstreek van Ciudad Juárez. Dit gebeurde in samenwerking met de afdeling Gender Studies van de universiteit van Juárez en de Onafhankelijke Organisatie voor de Mensenrechten ter plaatse. Tevens leverde ze vanaf dat moment openlijk kritiek op de instanties die niets deden tegen de vrouwenmoorden.
In 1999 werden de deuren van het crisiscentrum Casa Amiga officieel geopend, want Esther Chávez begreep dat naast de kritiek, het nog veel belangrijker was de vrouwen te helpen die dagelijks blootstonden aan geweld. Het werd het eerste opvangcentrum waar vrouwen terecht konden. Het maakte voor Esther niet uit om welk soort geweld het ging. Het ontbreken van gelijkheid tussen de twee seksen stond bij haar voorop.
Ieder jaar stijgt de vraag naar psychische, medische en juridische hulp en voorlichting. Een prachtige stap vooruit werd gezet toen Casa Amiga in 2005 het nieuwe gebouw kon betrekken, zodat nu veel meer hulp geboden kan worden dan voorheen.
Het registreren van de gewelddadigheden in deze eerste tien jaar lijkt van wezenlijk belang voor de stad die op dit moment de ergste golf van geweld sinds decennia meemaakt.
Het bestuur van de stichting Hester heeft ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in een e-mail aan Casa Amiga waardering uitgesproken voor het werk van de organisatie en een extra bijdrage van $ 10.000 toegezegd.

Methode
Casa Amiga gaat er vanuit dat de ongelijkheid tussen man en vrouw bestaat vanwege de heersende machocultuur, die wordt versterkt door de economische, sociale en politieke structuren. Hierdoor verergert het geweld, dat zelfs als normaal wordt geaccepteerd. Het maakt vrouwen kwetsbaar in hun dagelijkse leven. Vanzelfsprekend lijden ook de kinderen onder deze vorm van geweld: aangezien de vrouwen lijden onder de onderdrukking in het patriarchale systeem, reageren ze zich vaak af op de kinderen. Deze beschouwen dan ook weer dit gewelddadig gedrag als normaal.
Casa Amiga wil dit gedrag van vrouwen, mannen en kinderen veranderen, om zo een maatschappij op te zetten die is gebaseerd op respect voor man èn vrouw. Daarom helpt Casa Amiga echtparen met hun kinderen die aan geweld hebben blootgestaan. Ze leren hun angsten te overwinnen en de woede, of het onvermogen te praten over de problemen, op te lossen zonder geweld. Dit gebeurt in de vorm van individuele en groepstherapieën. workshop1Zo helpen ze de mensen de patriarchale kenmerken te herkennen en er beter mee te leren omgaan.

Hier ligt een heel werkplan aan ten grondslag. Met spelletjes en reflectie proberen ze de eigenwaarde te vergroten om op zo’n manier mensen bewust te maken van het negatieve gedrag en de spiraal van het geweld te doorbreken.

Casa Amiga heeft voor dit jaar de volgende doelstellingen:

 • Zeker 1.500 mensen door middel van ludieke activiteiten zich bewuster laten worden van hun agressief gedrag.
 • Individuele therapie bieden aan 300 vrouwen en hun kinderen.
 • Hulp bieden aan zeker 15 kinderen die met incest te maken hebben gehad.
 • Het geven van een doorlopende workshop School voor Ouders waaraan 200 mensen kunnen deelnemen.

Stichting Hester krijgt per kwartaal een rapport met cijfers en foto’s.

Werkwijze
Wanneer iemand aan de balie komt voor informatie, krijgt deze persoon te horen hoe Casa Amiga te werk gaat. Stemt hij/zij hiermee in, dan volgt een kort interview met een maatschappelijk werker, die kijkt of deze in aanmerking komt voor individuele of groepstherapie. Bij kinderen wordt er eerst met de ouder gepraat.
Kinderen die meedoen met de workshops krijgen daar zelf bericht over. Dit om het belang van de workshop ten volle te laten doordringen bij het kind en het ook zelf hiervoor verantwoordelijk te maken.
workshop2
Aan volwassenen en kinderen wordt geleerd om wat in ze omgaat aan emoties te herkennen. De mensen die de workshops volgen hebben er vertrouwen in dat ze bij Casa Amiga hun gedragspatronen kunnen veranderen. Zo geeft de psychologische staf deze mensen meer inzicht in het eigen doen en laten en vergroot ze de kennis over het eigen lichaam. Tot slot mogen de mensen zichzelf een cijfer geven en kunnen ze zien welke vooruitgang ze uiteindelijk hebben geboekt. Dit gebeurt aan de hand van simpele oefeningen. Van uiterst eenvoudig, zoals het kunnen aangeven waar de palm van je hand zit, tot het kunnen beschrijven wat je goede eigenschappen zijn. Door in groepen te werken ontdekken de mensen dat ze niet alleen staan in hun problemen en na verloop van tijd zie je dat zich netwerken vormen waarin nieuwe ideeën ontstaan om riskante situaties te ontlopen.
Op deze manier wordt de negatieve spiraal van gevoelens doorbroken en omgezet in positief gedrag waarbij mensen zich bewust worden van hun eigen vermogen om hun omgeving te beïnvloeden en te veranderen. Daarbij hebben ze de zekerheid dat ze altijd kunnen terugvallen op een organisatie waar ze met open armen en met respect ontvangen worden.

o  Noord-Mexico in het nieuws

van Rianne Waterval
28 januari 2009

Verlies de feminicidios niet uit het oog
Mexico komt nu regelmatig in het nieuws vanwege de gewelddadige strijd tussen drugsbendes. In de staat Chihuahua strijden veel bendes om de beste smokkelroutes naar de lucratieve Amerikaanse drugsmarkt. De regering heeft het leger ingezet om het geweld in te tomen, maar geregeld blijken overheidsfunctionarissen ook in dienst te zijn van criminele organisaties. Door het geweld zijn er in 2008 in Mexico naar schatting meer dan 5400 doden gevallen. Enkele geruchtmakende zaken:

 • Het Mexicaanse leger heeft een man gearresteerd die de afgelopen jaren zeker 300 lijken in chemicaliën heeft opgelost. De man, alias 'de stoofpottenmaker', deed dat in opdracht van een drugsbaron uit Tijuana, een stad verder op aan de grens met de VS.
 • De Amerikaanse ontvoeringexpert Felix Batista is zelf op 10 december ontvoerd in Saltillo, Noord-Mexico. Hij was daar om lezingen te geven met als thema ‘Hoe voorkom je een ontvoering?’ Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Nergens ter wereld worden zoveel mensen ontvoerd als in Mexico. Volgens een rapport van de Mexicaanse Nationale Mensenrechtencommissie zijn er het afgelopen jaar 3860 mensen ontvoerd, veelal door strijdende drugsbendes. De meeste Mexicanen hebben geen vertrouwen in de politie: slechts 965 ontvoeringszaken werden aangegeven.

Focus
De aandacht voor de regio is dus de laatste maanden sterk toegenomen. Door de escalatie van het geweld is er een wereldwijde focus op de wantoestanden in Ciudad Juárez gekomen. Het gevaar bestaat dat, nu het grote aantal afrekeningen, ontvoeringen en uitmoordende drugsbendes het nieuws overheerst, de media-aandacht voor de feminicidios in de verdrukking komt.

Het Cejil (Center for Justice and International Law) beschuldigt de Mexicaanse staat ervan niet te voldoen aan haar verplichtingen als het gaat om het voorkomen en tegengaan van geweld en discriminatie van vrouwen in de staat Chihuahua. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op eerdere uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten. Het Cejil wordt gesteund door het International Reproductive and Sexual Health Law Programm van de rechtenfaculteit van de universiteit van Toronto.

Ook vrouwenorganisaties, mensenrechten-NGO’s en nabestaanden blijven de Mexicaanse autoriteiten vragen om gerechtigheid. Nog steeds vindt er veel geweld tegen vrouwen plaats en er wordt op verschillende fronten hard gewerkt om te voorkomen dat de aandacht hiervoor verslapt. Zo was er op 19 januari in Ciudad Juárez een protestmars, georganiseerd door Nuestras Hijas de Regreso a Casa (een zusterorganisatie die vooral juridische hulp aan slachtoffers verleent), waarin opheldering werd gevraagd voor het grote aantal niet-opgeloste zaken van vermiste vrouwen.

16 maart 2009

Militaire versterking arriveert in Ciudad Juárez
Van acht executies per dag in februari naar nog geen twee per dag in de afgelopen week. De belegering van Ciudad Juárez lijkt zijn eerste vruchten af te werpen, bericht de Telegraaf op 14 maart. Nu ook de laatsten van de 8500 soldaten en 2300 federale agenten zijn gearriveerd, is het leger op volle sterkte aanwezig in de regio. Het is echter nog maar de vraag of zij daadwerkelijk een einde kunnen maken aan het geweld.
‘Er is pas reden voor optimisme als het leger de daders gaat oppakken. Wat we nodig hebben is een einde aan de wetteloosheid - en geen staatsgreep zoals het leger nu feitelijk pleegt,’ aldus mensenrechtenwerker Gustavo de la Rosa in het dagblad. Hij beschouwt de betrekkelijke rust als een stilte voor de storm. Andere inwoners zijn optimistischer en zien in de bezetting de enige mogelijke uitweg om de drugsoorlog te stoppen.
Eerder deze maand vielen bij een gevangenisopstand nog minstens twintig doden. De rellen in de extrabeveiligde inrichting in Ciudad Juárez ontstonden door een vete tussen leden van rivaliserende drugsbendes. Leger en politie zijn ingezet om de orde te herstellen. De plaatselijke drugsmaffia laat op meerdere terreinen duidelijk haar invloed gelden. Vorige maand trad de politiecommandant van Ciudad Juárez af. De drugsbendes hadden gedreigd elke twee dagen een politieman te zullen vermoorden als de politiechef Roberto Orduña Cruz aanbleef. Hij was pas een jaar in functie.

Open oorlog
Volkskrantcorrespondent Cees Zoon constateert dat de strijd tegen de drugskartels is uitgedraaid op een open oorlog, die met de dag meer slachtoffers maakt. Gerardo Ruíz Mateos, minister van Economische Zaken, waarschuwt zelfs dat de volgende president van Mexico een drugshandelaar zal zijn als de huidige regering niet voluit ten strijde trekt. De georganiseerde misdaad is volgens hem diep doorgedrongen in het Mexicaanse staatsapparaat. De minister is het niet eens met enkele collega’s die het geweld slechts zien als een lokaal probleem dat zich concentreert in de drie staten Chihuahua, Baja California en Sinaloa.
Het is waar dat Ciudad Juárez nog steeds als een van de gevaarlijkste steden van Mexico geldt. Maar ook elders in het land woeden complete veldslagen tussen het Mexicaanse leger en de privélegers van de drugskartels. Die laatste beschikken over steeds zwaardere wapens, zoals bazooka’s en antitankgranaten. Steeds meer steden worden door het leger bezet. Ook in de badplaats Cancún hebben militaire troepen zich gevestigd na de moord op een generaal vorige maand.
Dat de situatie aanzienlijk is verslechterd, dringt ook in Europa door. Zo heeft het Europese Parlement de Europese Unie gevraagd om Mexico te helpen in haar strijd tegen de georganiseerde misdaad, de feminicidios en de corruptie.

Statistieken
Hoewel de inzet van het leger in de berichtgeving overheerst, was er in de media ook aandacht voor het geweld tegen vrouwen. Verschillende statistieken kwamen de afgelopen weken in het nieuws. Zo maakte de parlementaire commissie die zich bezighoudt met het onderzoek en vervolging van de feminicidios haar cijfers over 2006 en 2007 bekend. In deze twee jaren heeft de commissie 2.232 vrouwenmoorden geregistreerd, waarvan de meerderheid gepleegd werd door bekenden.
Het Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de Mexico (OCNF) maakte voorafgaand aan internationale vrouwendag bekend dat er in de laatste vier maanden van het afgelopen jaar 264 vrouwen en meisjes vermoord zijn in twaalf Mexicaanse deelstaten. Dit is de eerste van een serie rapportages waarmee het OCNF aandacht vraagt voor de bestrijding van het geweld tegen vrouwen en meisjes in Mexico. De organisatie is van plan halfjaarlijks verslag uit te brengen. Binnen het OCNF hebben zich verschillende Mexicaanse ngo’s verzameld. De inspanningen van het OCNF hebben eraan bijgedragen dat de Mexicaanse overheid zich komende maand moet verantwoorden bij het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten. Daar begint in april de zaak betreffende drie feminicidios die gepleegd zijn in 2001.

o  Financiën in 2008

Het jaar 2008 verliep voor de stichting Hester financieel gezien uitstekend. Dit kwam met name door het uitbrengen van het boek en de bijbehorende publiciteit. Aan inkomsten had de stichting Hester € 32.000. We maakten € 3000 kosten. Er ging € 22.000 naar Casa Amiga. Met de extra inkomsten uit 2008 waren we in februari van dit jaar in staat $ 10.000 extra over te maken vanwege het 10 jarig bestaan van Casa Amiga.

o  Bestuurswisseling

Op de oproep voor nieuwe bestuursleden is positief gereageerd. Désirée Verberk, Andreas Schuck en Wicky Meynen zullen alle drie plaatsnemen in het bestuur. Van harte welkom! Formeel staan er twee vacatures open, Wieb Broekhuijsen en Theo Halma maken voor hen plaats. Gezien de tijdelijke afwezigheid van Ferdinand Mertens maken we een uitzondering op het aftredingschema en nemen we een voorschotje op de vacaturestelling van 2010. In de volgende nieuwsbrief stellen de nieuwe bestuursleden zich voor!

o  Korte nieuwtjes

 • Esther Chávez, die in 2007 longkanker kreeg, stuurde ons afgelopen week een opgewekt mailtje. Van de negen tumoren waren er tot nu toe acht verdwenen. De oncoloog was trots op haar. Nou, wij ook! Intussen gaat haar chemotherapie onverminderd door. Zelf vertelt ze dat God haar gewoon nog niet kan gebruiken. Ze is nog te hard nodig bij de strijd tegen het geweld.
 • In februari heeft de stichting Hester een gesprek gehad op het ministerie van Buitenlandse Zaken met minister Verhagen. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop de rechtsgang bij de zaak Hester was verlopen. Helaas loopt de dader van de moord op Hester nog steeds op vrije voeten. Minister Verhagen bood ons aan te helpen, voor zover dat in zijn vermogen ligt. Na dit gesprek twitterde de minister over deze ontmoeting en naar aanleiding van dit nieuwe soort berichtgeving werd Arsène geïnterviewd bij BNN-today, een radioprogramma gericht op het jongere publiek.
 • Begin maart verscheen een stuk in NRC-Next over het geweld in Juárez. Hierbij werd de stichting Hester vermeld. Dit resulteerde in een interview en video-opnames door NOS-headlines, een site van de NOS voor jeugdige internetters. Zie ook de nieuwspagina van deze website.
 • De minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Hillary Clinton heeft aangegeven dat de VS mede schuldig is aan de toename van de drugssmokkel en het daarmee gepaard gaande geweld. De VS heeft daarom 500 man naar de grensstreek gestuurd om hulp te bieden. Dat maakt met de 8.500 Mexicaanse militairen 9.000 mensen ter bestrijding van het geweld. Helaas tot op heden met weinig effect. Tenminste volgens de berichten van Esther Chávez.
 • Jammer genoeg heeft haar lobby bij de burgemeester voor een nieuwe uitbreiding voor Casa Amiga nog geen effect gesorteerd. Het is natuurlijk mogelijk dat men nu de handen vol heeft aan het steeds toenemend geweld.
 • De Alexander en Ottostichting, opgericht door Anthony Ruys, stelt zich ten doel charitatieve en kunstzinnige instellingen te steunen. Stichting Hester viel afgelopen jaar opnieuw in de prijzen. Bedankt!
 • Ook kreeg de stichting Hester voor het eerst forse steun van de Algemeen Kerkelijke Merenwijkraad.
 • We kregen een prachtig bedrag van The International Institute for the Urban Environment (IIUE) uit Delft. IIUE is kenniskoerier op het gebied van duurzame ontwikkeling van stedelijke regio's sinds 1989. Hartelijk dank!
 • Arsène van Nierop hield een aantal lezingen over haar boek Noodkreet uit Juárez. Onder andere in Den Haag bij bibliotheek Segbroek, de leesclub Benoordenhout, en de Soroptimisten alhier. Ook ging ze naar Antwerpen om daar te praten met het vrouwennetwerk Artemis. In Wijk bij Duurstede was ze uitgenodigd commentaar te leveren naar aanleiding van de film Bordertown. Deze bijeenkomst was georganiseerd door twee plaatselijke organisaties: Amnesty en Wijk-Samen.
 • De Soroptimistenclub afdeling Bommelerwaard heeft afgelopen november de stichting Hester gekozen als te ondersteunen project voor het jaar 2010. Dit betekent dat de in dat jaar georganiseerde activiteiten en opbrengsten hiervan ten goede zullen komen aan de stichting Hester. We houden jullie natuurlijk op de hoogte!
 • De Bommelerwaard, gelegen tussen de rivieren Maas en Waal maakt deel uit van het Gelderse rivierengebied. De Soroptimistenclub van dit gebied bestaat sinds 10 jaar en wordt gevormd door een groep van zo’n 20 vrouwen die zich enthousiast en actief inzetten voor projecten welke passen binnen beleid en visie van internationale organisatie van Soroptimistenclubs. Het zijn professionele vrouwen die met inzet en kundigheid maatschappelijke doelen ondersteunen door bewustmaking. Ze sluiten dan ook haarfijn aan op de doelstellingen van de stichting Hester.
  www.soroptimist.nl/bommelerwaard

  Nieuwe vrienden van de stichting Hester

HesterM.F.J. Gilsing; de Greeve-Stolte; De Telegraaf Tijdschrift; Maartje Burghgraef; Paul Jaspers; familie Kamphuis-Zimmerman; R.M.J. Aschurie; M.C. van der Sandt; J.W. van Zijl; H.W.E. Wesselink; Ineke Sleeboom-van Raaij; Eef Gratama; J.T. Ruitenschild-Leutscher; Ch. van Lynden; Marie-Emmie Diepstraten; M.E. van Lomwel; Personeelsvereniging Roc ter AA, Helmond; The International Institute for the Urban Environment IIUE Delft.

Bedankt voor jullie lieve hulp en bijdrage! Deze lijst loopt van 14 januari tot 14 maart 2009. De complete vriendenlijst vind je op de website www.hester.nu. De maandelijkse incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Heb je e-mail en wil je de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan even naar steun@hester.nu
Namens het bestuur, Arsène van Nierop